Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 8: Trường hợp đồng dạng sản phẩm hai giúp đỡ bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 để giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lí và hòa hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài 6 trang 75: mang đến hai tam giác ABC với DEF có form size như vào hình 36.

Bạn đang xem: Trường hợp đồng dạng thứ hai

– So sánh những tỉ số

*
.

– Đo các đoạn thẳng BC, EF. Tính tỉ số

*
, so sánh với các tỉ số trên và dự kiến sự đồng dạng của nhì tam giác ABC và DEF.

*

Lời giải


*

Đo những cạnh ta có: BC ≈ 6 cm; EF ≈ 12 cm

*

Dự đoán : ΔABC ∼ ΔDEF

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài bác 6 trang 76: Hãy chỉ ra những cặp tam giác đồng dạng cùng nhau từ những tam giác tiếp sau đây (h.38):

*

Lời giải

ΔABC và ΔDEF có

∠A = ∠D = 70o


*

⇒ ΔABC ∼ ΔDEF (c.g.c)

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài xích 6 trang 77:

a) Vẽ tam giác ABC tất cả ∠(BAC) = 50o, AB = 5cm, AC = 7,5cm (h.39)

b) mang trên những cạnh AB, AC lần lượt hai điểm D, E làm sao để cho AD = 3cm, AE = 2cm. Nhị tam giác AED cùng ABC tất cả đồng dạng với nhau không ? vì chưng sao ?

*

Lời giải

*

Bài 6: Trường hợp đồng dạng sản phẩm hai

Bài 32 (trang 77 SGK Toán 8 tập 2): trên một cạnh của góc xOy (góc xOy ≠ 180o), đặt những đoạn thẳng OA = 5cm, OB = 16cm. Trên cạnh vật dụng hai của góc đó, đặt những đoạn trực tiếp OC = 8cm, OD = 10cm.

a) chứng tỏ hai tam giác OCB cùng OAD đồng dạng.

b) gọi giao điểm của những cạnh AD cùng BC là I, chứng tỏ rằng hai tam giác IAB và ICD có các góc bằng nhau từng đôi một.

Xem thêm: Giải Toán 6 Tập 2 Trang 26, Bài 42 Trang 26 Sgk Toán 6 Tập 2

Lời giải:


*
*

Bài 6: Trường hợp đồng dạng đồ vật hai

Bài 33 (trang 77 SGK Toán 8 tập 2): minh chứng rằng ví như tam giác A’B’C’ đồng dạng cùng với tam giác ABC theo tỉ số k, thì tỉ số của hai tuyến phố trung tuyến khớp ứng của nhì tam giác này cũng bằng k.

Lời giải:

*

Giả sử ΔA’B’C’
ΔABC theo tỉ số k

*

Gọi D, D’ thứu tự là trung điểm BC và B’C’

Xét ΔABD cùng ΔA’B’D’ có:


*

⇒ ΔA’B’D’
ΔABD theo tỉ số k.

*

Bài 6: Trường phù hợp đồng dạng lắp thêm hai

Bài 34 (trang 77 SGK Toán 8 tập 2): Dựng tam giác ABC, biết  = 60º; tỉ số
*
và mặt đường cao AH = 6cm.

Lời giải:

*

* phương pháp dựng:

+ Dựng góc

*

+ bên trên tia Ax rước điểm M sao cho AM = 4; bên trên tia Ay rước điểm N thế nào cho AN = 5.