Giải toán lớp 6 bài 12 trang 94, 95 SGK. Trả lời làm bài bác tập 90, 91, 92, 93, 94 trang 95 SGK toán lớp 6 tập 1. Giải bài xích tập về tính hóa học của phép nhân.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tính chất của phép nhân


Lý thuyết bài bác 12: đặc thù của phép nhânTrả lời câu hỏi bài 12 trang 94 SGK toán lớp 6Giải bài tập bài xích 12 trang 95 SGK toán lớp 6 tập 1

Lý thuyết bài 12: đặc thù của phép nhân

Với các số a, b, c tùy ý ta tất cả các đặc điểm của phép nhân dưới đây:

1. đặc thù giao hoán của phép nhân

a . B = b . A.

Ví dụ:

12 . 3 = 3 . 12 = 36

-3 . 4 = 4 . (-3) = 12

2. đặc thù kết hợp của phép nhân

(a . B) . C = a . (b . C)

Ví dụ:

<9 . (-5)> . 2

= 9 . <(-5) . 2>= 9.(-10) = -90

Chú ý:

Nhờ đặc thù kết hợp, ta nói theo cách khác đến tích của ba, bốn, năm,…số nguyên.

Chẳng hạn a.b.c = (a.b).c = a.(b.c)

Khi triển khai phép nhân những số nguyên, ta rất có thể dựa vào các tính chất giao hoán và phối kết hợp để đổi khác vị trí các thừa số, đặt dấu ngoặc nhằm nhóm những thừa số một cách tùy ý.

Ta cũng hotline tích của n số nguyên a là lũy quá bậc n của số nguyên a (cách hiểu và ký hiệu như số tự nhiên).

a.a.a.a…..a = an

Ví dụ:

(-2) . (-2) . (-2) = (-2)3

Nhận xét: Trong một tích những số nguyên khác 0:

Nếu có một vài chẵn thừa số nguyên âm thì tích với dấu “+”.

Nếu có một trong những lẻ vượt số nguyên âm thì tích có dấu “–”.

Nhân cùng với số 1:

a.1 = 1.a = a

3. đặc điểm phân phối của phép nhân đối với phép cộng

a(b + c) = ab + ac

Chú ý: Tính chất trên cũng đúng so với phép trừ: a(b – c) = ab – ac

Ví dụ:

Ta có: 2.(3 + 4) = 2 . 3 + 2 . 4 = 6 + 8 = 14

4.(7 – 3) = 4 . 7 – 4 . 3 = 28 – 12 = 16

Trả lời thắc mắc bài 12 trang 94 SGK toán lớp 6

Câu hỏi 1 bài 12 trang 94 SGK toán lớp 6

Tích một trong những chẵn các thừa số nguyên âm có dấu gì?

Giải:

Tích một vài chẵn các thừa số nguyên âm gồm dấu “+”

Câu hỏi 2 bài xích 12 trang 94 SGK toán lớp 6

Tích một trong những lẻ các thừa số nguyên âm có dấu gì?

Giải:

Tích một số trong những lẻ những thừa số nguyên âm tất cả dấu “-“

Câu hỏi 3 Bài 12 trang 94 SGK toán lớp 6

a . (-1) = (-1) . A = ?

Giải:

a . (-1) = (-1) . A = -a

Câu hỏi 4 bài 12 trang 94 SGK toán lớp 6

Đố vui: Bình nói rằng bạn ấy đã nghĩ ra được nhì số nguyên không giống nhau nhưng bình phương của chúng lại bằng nhau. Bạn Bình nói đúng giỏi không? bởi vì sao?

Giải:

Đúng vì chưng ta có bình phương là tiến hành tích của hai số

Tích của nhì số nguyên âm là một số nguyên dương

Nên nhị số nguyên đối nhau sẽ thỏa mãn nhu cầu đề bài

Ví dụ: 2 cùng -2

Ta có: 22 = 4 và (-2)2 = 4

Câu hỏi 5 bài 12 trang 94 SGK toán lớp 6

Tính bởi hai giải pháp và đối chiếu kết quả:

a) (-8) . (5 + 3);

b) (-3 + 3) . (-5).

Giải:

Ta có:

a) (-8) . (5 + 3)

Cách 1:

(-8) . (5 + 3) = (-8) . 8 = -64

Cách 2 :

(-8) . (5 + 3)

= (-8) . 5 + (-8) + 3

= – 40 + (-24) = -64

Vậy kết quả của hai cách tính là như nhau.

Xem thêm: Khi Nào Dùng So, Thus, Hence Nghĩa Là Gì, Từ Điển Anh Việt Hence

b) (-3 + 3) . (-5)

Cách 1:

(-3 + 3 ) . (-5) = 0 . (-5) = 0

Cách 2:

(-3 + 3 ) . (-5)

= (-3) . (-5) + 3 . (-5)

= 15 + (-15) = 0

Vậy công dụng của hai phương pháp tính là như nhau.

Giải bài tập bài bác 12 trang 95 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 90 trang 95 SGK toán lớp 6

Thực hiện những phép tính: