Các số được nối cùng với nhau bởi vì dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân chia, thổi lên lũy thừa) làm thành một biểu thức.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 thứ tự thực hiện các phép tính

Trong một biểu thức rất có thể có vệt ngoặc.

a. Đối cùng với biểu thức không có dấu ngoặc.

+ giả dụ phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ tất cả nhân, chia, ta tiến hành phép tính theo vật dụng tự từ trái sang trọng phải.

+ trường hợp phép tính có cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta tiến hành phép nâng lên lũy thừa trước, rồi mang đến nhân chia, sau cùng đến cùng trừ.

Lũy thừa ( o )  nhân và chia ( o )  cộng với trừ.

b. Đối với biểu thức có dấu ngoặc.

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta thực hiện phép tính theo trang bị tự : (left( ight) o left< ight> o left ight\)

Ví dụ:

Tính giá bán trị của những biểu thức sau:

a) (3 + 2.5)

Trong biểu thức có phép cộng và phép nhân cần ta thực hiện phép nhân trước, tính 2.5 trước rồi cộng với 3.

Ta có: (3 + 2.5 = 3 + 10 = 13)

b) (5.left( 3^2 - 2 ight))

Trong biểu thức tất cả dấu ngoặc buộc phải ta tiến hành phép tính trong ngoặc trước rồi nhân với 5 sau:

Trong ngoặc bao gồm phép thổi lên lũy thừa phải ta tính (3^2) trước rồi trừ đi 2.

(left( 3^2 - 2 ight) = left( 9 - 2 ight) = 7)

(5.left( 3^2 - 2 ight) = 5.left( 9 - 2 ight) = 5.7 = 35)

 

*

CÁC DẠNG TOÁN VỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNHI. Thực hiện phép tính

Phương pháp:

1. Đối cùng với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc :

+ trường hợp phép tính chỉ gồm cộng, trừ hoặc chỉ gồm nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo sản phẩm tự từ trái thanh lịch phải.

+ nếu phép tính có cả cùng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép thổi lên lũy vượt trước, rồi mang đến nhân chia, sau cuối đến cộng trừ.


Lũy vượt ( o ) nhân và phân chia ( o ) cộng và trừ.

2. Đối với biểu thức có dấu ngoặc.

Xem thêm: Giải Bài 10 Trang 75 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 10 Trang 75 Sgk Toán 6 Tập 2

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta thực hiện phép tính theo đồ vật tự : (left( ight) o left< ight> o left ight\)

Ví dụ: 


Thực hiện nay phép tính

a) $12+5+36$

$=17+36$

$=43$

b) $20 – < 30 – (5 – 1)^2>$

$=20-<30-4^2>$

$=20-<30-16>$

$=20-14$

$=6$


II. Search số hạng không biết trong một đẳng thức

Phương pháp:

Để tìm kiếm số hạng chưa biết, ta cần khẳng định rõ coi số hạng đó nằm ở trong phần nào (số trừ, số bị trừ, hiệu, số chia,…). Trường đoản cú đó xác minh được cách biến đổi và tính toán.