Trên cùng một nửa khía cạnh phẳng chứa bờ (Ox,) vẽ tia Ot thế nào cho góc (widehatxOt=25^0,) (widehatxOy=50^0) 

a) Tia (Ot) có nằm giữa hai tia (Ox) với (Oy) không?

b) đối chiếu góc (tOy) với góc (xOt.)

c ) Tia (Ot) bao gồm là tia phân giác của góc (xOy) không? bởi vì sao?
Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 trang 87

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Để đã cho thấy tia (Oz) là tia phân giác của góc (xOy) ta cần phải có hai điều kiện sau:

+ Tia (Oz) nằm trong lòng hai tia (Ox;Oy)

+ (widehatxOz=widehatyOz)


Lời giải bỏ ra tiết

*

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ cất tia (Ox) có (widehatxOt

*
Bình luận
*
phân tách sẻXem thêm: Từ Điển Tiếng Việt "Hdi" - Hdi Là Gì Cụm Từ Fdi Hdi Là Gì

Bài tiếp sau
*