Phép trừ phân số – Chương III phân số: Giải bài bác 58, 59, 60, 61 trang 33; Bài 62 trang 34 Toán 6 tập 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 trang 33

1. Số đối.

Hai số được call là đối nhau nếu tổng của chúng bởi 0.

Số đối của phân số a/b được kí hiệu là – a/b

Số đối của phân số a/b là – a/b vì a/b + (- a/b) = 0. Như vậy

*

2. Phép trừ

Muốn trừ một phân số cho 1 phân số, ta cùng số bị trừ với số đối của số trừ. A/b – c/d = a/b + (-c/d)

Kết trái của phép trừ a/b – c/d được điện thoại tư vấn là hiệu của a/b và c/d.

Lưu ý.

a) ý muốn trừ một phân số cho 1 phân số ta quy đồng mẫu mã rồi lấy tử của phân số bị trừ trừ đi tử của phân số trừ và không thay đổi mẫu chung.

b) từ a/b + c/d = e/f ta suy ra a/b = e/f – c/d .

Thật vậy, ta có:

*

Như vậy ta cũng đều có quy tắc chuyển vế như đối với số nguyên.

Gợi ý làm bài bác tập Toán 6 trang 33,34 phép trừ phân số

Bài 58. Tìm số đối của các số:

2/3; -7; -3/5; -4/7; 6/11; 0; 112

Đáp án. Số đối của 2/3 là: -2/3

Số đối của -7 là: 7

Số đối của -3/5 là: 3/5


Quảng cáo


Số đối của -4/7 là: 4/7

Số đối của 6/11 là: -6/11

Số đối của 0 là: 0

Số đối của 112 là: -112.

Bài 59. Tính:

a) 1/8 -1/2 ; b) -11/12 – (-1) ;

c) 3/5 -5/6 ; d) -1/16 – 1/15

e) 11/36 – -7/24 ; g) -5/9 – -5/12 .

Đáp án: a) 1/8 – một nửa = 1/8 + (-1/2) = 1/8 + -4/8 = -3/8

b) -11/12 – (-1) = -11/12 – (12/12) = -11/12 + 12/12 = 1/12


Quảng cáo


c) 3/5 – 5/6 = 3/5 + (-5/6) = 18/30 + (- 25/30) = -7/30

d) -1/16 – 1/15 = -1/16 + (- 1/15) = -15/240 + (-16/240) = -31/240

e) 11/36 – -7/24 = 11/36 + 7/24 = 22/72 + 21/72 = 43/72

g) -5/9 – -5/12 = -5/9 + 5/12 = -20/36 + 15/36 = -5/36

Bài 60. Tìm x, biết:

a) x – 3/4 = 1/2

b) -5/6 – x = 7/12 + -1/3

LG: a) x – ba phần tư = 1/2 ⇔ x = 50% + 3/4 ⇔ x = 5/4 ;

b) -5/6 – x = 7/12 + -1/3

⇔ – 5/6 – x = 7/12 + (-4/12)

⇔ – 5/6 – x = 3/12

⇔ – x = 5/6 + 3/12

⇔ x = -5/6 – 3/12

⇔ x = -10/12 + (-3/12) = -13/12

Bài 61. Trong nhì câu dưới đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu đầu tiên : Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng những tử, mẫu bằng tổng các mẫu.

Câu sản phẩm hai : Tổng của hai phân số bao gồm cùng mẫu số là 1 phân số gồm cùng mẫu số kia và có tử bởi tổng các tử.

a) Câu nào là câu đúng?

b)Theo chủng loại của câu đúng, hãy vạc biểu tựa như cho hiệu của nhì phân số cùng chủng loại số.

LG: a) Câu sản phẩm hai đúng.

Xem thêm: Keo Pva Là Gì - Polyvinyl Alcohol Pva

b) Hiệu của nhì phân số cùng mẫu mã số là một trong những phân số tất cả cùng chủng loại số và bao gồm tử bằng hiệu những tử.