Điền số thích hợp vào ô vuông để sở hữu hai phân số bằng nhau. Sau đó, viết các chữ khớp ứng với các số kiếm được vào những ô ở nhì hàng dưới cùng, em sẽ vấn đáp được câu hỏi trên.

-->