Hướng dẫn học bài bác 4: Tia trang 89 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa ở trong cuốn sách "Cánh Diều" được soạn theo chương trình đổi mới của bộ giáo dục. Hi vọng, với biện pháp hướng dẫn ví dụ và giải cụ thể học sinh đã nắm bài bác học tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 bài 4

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. TIA

Câu 1 trang 90 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Các tia là: IA, ID, IB, IC

Câu 2 trang 90 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

*

 

II. Nhì TIA ĐỐI NHAU

Câu 3 trang 90 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Các tia đối nhau: bố và BC

III. Hai TIA TRÙNG NHAU

Câu 4 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

a) Tia OA trùng tia Om

b) nhì tia OB với Bn trùng nhau vì phổ biến gốc O và điểm B vị trí tia On

c) Không, bởi chúng không nằm trên thuộc một con đường thẳng


B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Hãy phát âm tên các tia cội O vào Hình 62

*


Câu 2 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 63. Trong số phát biểu sau, phát biểu làm sao đúng, phát biểu sai?

*

a) Điểm A nằm trong tia BC

b) Điểm D nằm trong tia BC


Câu 3 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 63. Trong những phát biểu sau, phạt biểu làm sao đúng, phân phát biểu như thế nào sai?

*

a) Hai tia BC và BD trùng nhau

b) Hai tia DA cùng CA trùng nhau

c) Hai tia ba và BD đối nhau

d) nhị tia tía và CD đối nhau


Câu 4 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan gần kề Hình 64

*

a) Viết cha tia nơi bắt đầu A và cha tia nơi bắt đầu B

b) Viết hai tia trùng nhau nơi bắt đầu A và hai tia trùng nhau cội B

c) Viết hai tia đối nhau nơi bắt đầu A và hai tia đối nhau cội B 


Câu 5 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Phát biểu khá đầy đủ các xác định sau:

a) Điểm I ngẫu nhiên nằm trên đường thẳng xy là gốc tầm thường của hai tia cùng

b) Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:

- hai tia cùng đối nhau

- hai tia MK cùng trùng nhau

- hai tia NK với NM


Câu 6 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều 

Trong các câu sau, câu như thế nào đúng?

a) nhì tia thông thường gốc thì đối nhau

b) nhì tia chung gốc cùng nằm bên trên một con đường thẳng thì đối nhau

c) Hai tia bình thường gốc chế tạo thành một mặt đường thẳng thì đối nhau


Câu 7 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho nhì tia đối nhau Ax và Ay. Mang điểm M thuộc tia Ax, điểm N trực thuộc tia Ay (M và N khác A)

a) Trong cha điểm A, M, N, điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại?

b) hai điểm A cùng N nằm thuộc phía xuất xắc khác phía đối với điểm M?
Xem thêm: ✅ Sách Giải Toán Lớp 7 Tập 1 Hình Học, Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Toán Lớp 7

Giải sách cánh diều lớp 6, toán 6 tập 2 sách cánh diều, giải toán 6 tập 2 sách mới, bài xích 4 tia sách cánh diều, sách cánh diều nxb sư phạm