b) Viết từng số sau thành bình phương của một số tự nhiên:(64; , 169; , 196.)
Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 1 trang 28 bài 58

(a^2) (a)(a^2)(0)(0) (10)(100)(1)(1) (11)(121)(2)(4) (12)(144)(3)(9) (13)(169)(4)(16) (14)(196)(5)(25) (15)(225)(6)(36) (16)(256)(7)(49) (17)(289)(8)(64) (18)(324)(9)(81) (19)(361)   (20)(400) 
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số - rèn luyện trang 28 khác • Giải bài 56 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết gọn những tích sau... • Giải bài xích 57 trang 28 - SGK Toán lớp 6 -tập 1 Tính giá chỉ trị các lũy... • Giải bài xích 58 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Lập bảng bình... • Giải bài xích 59 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Lập bảng lập... • Giải bài 60 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết tác dụng mỗi... • Giải bài 61 rèn luyện - trang 28 SGK Toán lớp 6 -tập 1 trong những số sau, số... • Giải bài bác 62 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Tính(10^2; ,... • Giải bài bác 63 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền dấu"( imes... • Giải bài 64 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết hiệu quả một... • Giải bài xích 65 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 bằng cách tính, em hãy... • Giải bài 66 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Ta biết(11^2...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số - rèn luyện trang 28
• Giải bài 56 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 57 trang 28 - SGK Toán lớp 6 -tập 1 • Giải bài 58 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 59 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 60 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 61 rèn luyện - trang 28 SGK Toán lớp 6 -tập 1 • Giải bài 62 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 63 rèn luyện trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 64 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 65 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 66 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Luyện Tập Bài 52 Trang 29 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 29 Sgk Toán 6 Tập 2

Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số