- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợpBài 2: Tập hợp những số tự nhiênBài 3: Ghi số từ bỏ nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập phù hợp conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cùng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ cùng phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: thiết bị tự triển khai các phép tínhBài 10: đặc thù chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: dấu hiệu chia hết mang lại 2, mang đến 5Luyện tập trang 39Bài 12: tín hiệu chia hết cho 3, đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Vừa lòng số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước bình thường và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung béo nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài bác tập)

Xem toàn thể tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 bài xích 5: Phép cộng và phép nhân giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 6 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và phải chăng và phù hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài bác 5 trang 15: Điền vào chỗ trống:
a 12 21 1
b 5 0 48 15
a + b
a . B 0
(1) (2) (3) (4)

Lời giải

– Ở cột (1) ta gồm a = 12, b = 5 yêu cầu a + b = 12+ 5 = 17 với a . B = 12.5 = 60

– Ở cột (2) ta tất cả a = 21, b = 0 đề nghị a + b = 21 + 0 = 21 và a . B = 21.0 = 0

– Ở cột (3) ta tất cả a = 1, b = 48 phải a + b = 1 + 48 = 49 cùng a . B = 1.48 = 48

– Ở cột (4) ta bao gồm b = 15, a . B = 0 cần a = 0: 15 = 0 với a + b = 0 + 15 = 15

Ta bao gồm bảng:

a 12 21 1 0
b 5 0 48 15
a + b 17 21 49 15
a . B 60 0 48 0
Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài 5 trang 15: Điền vào khu vực trống:

a) Tích của một số với 0 thì bằng …

b) nếu như tích của nhị thừa số mà bằng 0 thì có tối thiểu một quá số bằng …

Lời giải

a) Tích của một trong những với 0 thì bằng 0.

Bạn đang xem: Sách giải bài tập toán lớp 6 bài 5: phép cộng và phép nhân

b) nếu tích của nhị thừa số mà bằng 0 thì có ít nhất một quá số bởi 0.

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài xích 5 trang 16: Tính nhanh:

a) 46 + 17 + 54;

b) 4.37.25;

c) 87.36 + 87.64;

Lời giải

Ta có:

a) 46 + 17 + 54 = ( 46 + 54 ) + 17 = 100 + 17 = 117

b) 4.37.25 = ( 4.25 ).37 = 100 . 37 = 3700

c) 87 . 36 + 87 . 64 = 87 . ( 36 + 64 ) = 87 . 100 = 8700

Bài 26 (trang 16 sgk Toán 6 Tập 1): cho những số liệu về quãng con đường bộ:

Hà Nội – Vĩnh im : 54km

Vĩnh lặng – Việt Trì : 19km

Việt Trì – lặng Bái : 82km


Tính quãng đường một xe hơi đi từ hà nội thủ đô lên yên Bái qua Vĩnh Yên với Việt Trì.

Lời giải:

Ô đánh đi từ tp hà nội lên lặng Bái và trải qua Vĩnh Yên, Việt Trì bắt buộc ta có: :

(HN – YB) = (HN – VY) + (VY – VT) + (VT – YB)

= 54 + 19 + 82 = 73 + 82 = 155 (km)

(Trong đó: (HN – YB) là quãng đường tp. Hà nội – yên ổn Bái) :

(HN – VY) là quãng đường hà thành – Vĩnh Yên. :

(VY – VT) là quãng con đường Vĩnh im – Việt Trì :

(VT – YB) là quãng đường Việt Trì – lặng Bái). :

Bài 27 (trang 16 sgk Toán 6 Tập 1): Áp dụng các đặc điểm của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:

a) 86 + 357 + 14 ; b) 72 + 69 + 128

c) 25.5.4.27.2 ; d) 28.64 + 28.36

Lời giải:

a) 86 +357 + 14 = (86 +14) + 357 = 100 + 357 = 457.

b) 72 + 69 + 128 = (72 +128) + 69 = 200 + 69 = 269

c) 25.5.4.27.2 = (25.4).(5.2).27 = 100.10.27 = 27000

d) 28.64 + 28.36 = 28.(64+36) =28.100 =2800.

Bài 28 (trang 16 sgk Toán 6 Tập 1): bên trên hình 12, đồng hồ đeo tay chỉ 9h 18 phút, nhị kim đồng hồ thời trang chia mặt đồng hồ đeo tay thành nhì phần, từng phần gồm sáu số. Tính tổng các số sinh hoạt mỗi phần, em bao gồm nhận xét gì?

*

Hình 12

Lời giải:

Các số ở nửa phương diện trên đồng hồ gồm: 10, 11, 12, 1, 2, 3. Tổng của bọn chúng bằng:

10 + 11 + 12 + 1 + 2 + 3 = (10 + 3) + (11 + 2) + (12 + 1) = 13 + 13 + 13 = 3.13 = 39.

Các số ngơi nghỉ nửa khía cạnh dưới đồng hồ đeo tay gồm: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổng của chúng bằng:

4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = (4+9) + (5+8) + (6+7) = 13 + 13 + 13 = 3.13 = 39.

Nhận xét: Khi cùng một dãy số bao gồm nhiều số, ta có thể nhóm các số thành giải pháp nhóm thích hợp để dễ dàng cho vấn đề tính toán.

Bài 29 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): Điền vào vị trí trống trong bảng thanh toán sau:
Số thứ tự Loại mặt hàng Số lượng (quyển) Giá đơn vị (đồng) Tổng số tiền (đồng)
1 Vở một số loại 1 35 2000
2 Vở nhiều loại 2 42 1500
3 Vở các loại 3 38 1200
Cộng:

Lời giải:

Số thứ tự Loại hàng Số lượng (quyển) Giá đơn vị chức năng (đồng) Tổng số chi phí (đồng)
1 Vở các loại 1 35 2000 70000
2 Vở nhiều loại 2 42 1500 63000
3 Vở một số loại 3 38 1200 45600
Cộng: 178600

Số chi phí vở loại một là 35.2000 = 70 000 (đồng)

Điển vào vị trí trống dòng thứ nhất 70 000

Số chi phí vở một số loại 2 là 42.1500 = 63 000 (đồng)

Điền vào vị trí trống loại thứ nhị 63 000

Số chi phí vở loại 3 là 38.1200 = 45 000 (đồng)

Điền vào vị trí trống cái thứ bố 45 600

Tổng số tiền đề xuất trả là: 70 000 + 63 000 + 45 600 = 178 600 (đồng)

Điền vào vị trí trống cái thứ bốn là 178 600.

Bài 30 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): tìm kiếm số tự nhiên x, biết:

a) (x – 34).15 = 0; b) 18.(x – 16) = 18

Lời giải:

a) Một tích bằng 0 chỉ khi có ít nhất một vượt số bằng 0.

(x – 34).15 = 0

x – 34 = 0 (vì 15 > 0)

x = 34.

b)

18.(x – 16) = 18

x – 16 = 18 : 18

x – 16 = 1

x = 1 + 16

x = 17.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 31 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): Tính nhanh:

a) 135 + 360 + 65 + 40;


b) 463 + 318 + 137 + 22;

c) trăng tròn + 21 + 22 + … + 29 + 30

Lời giải:

a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135+65) + (360+40) = 200 + 400 = 600;

b) 463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 +22) = 600 + 340 = 940;

c) đôi mươi + 21 + 22 + …..+ 29 + 30

= (20 + 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25

= 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 25

= 5.50 + 25 = 250 + 25 = 275.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 32 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): rất có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

97 + 19 = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116

Hãy tính nhanh các tổng sau bằng phương pháp làm giống như như trên:

a) 996 + 45 ; b) 37 + 198

Lời giải:

a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1000 + 41 = 1041;

b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = (198 + 2) + 35 = 200 + 35 = 235.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 33 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): cho dãy số sau 1, 1, 2, 3, 5, 8, …

Trong dãy số trên từng số (kể từ số sản phẩm công nghệ ba) bằng tổng của hai số tức khắc trước. Hãy viết tiếp tứ số nữa vào hàng số.

Lời giải:

Trong hàng số 1, 1, 2, 3, 5, 8 ….. Ta có:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 5 = 8

Theo quy điều khoản như trên, các số tiếp theo sau của hàng là:

5 + 8 = 13

8 + 13 = 21

13 + 21 = 34

21 + 34 = 55.

* không ngừng mở rộng : dãy số như trên hotline là hàng số Fibonacci, bạn cũng có thể bắt gặp gỡ dãy số này rất nhiều trong cuộc sống. Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin trên google với từ bỏ khóa “dãy số Fibonacci”.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 34 (trang 17-18 sgk Toán 6 Tập 1): Sử dụng máy tính bỏ túi

Các bài xích tập về máy vi tính bỏ túi vào cuốn sách này được trình diễn theo biện pháp sử dụng máy tính xách tay bỏ túi SHARP TK-340; những loại laptop bỏ túi khác cũng rất được sử dụng tương tự.

a) ra mắt một số nút (phím) trong máy tính bỏ túi (hình 13):

*

Hình 13

– Nút mở máy: ON/C

– Nút tắt máy: OFF

– các nút số tự 0 mang lại 9: 0 1 2 3 … 9

– Nút dấu cộng: +

– Nút vết “=” được cho phép hiện ra kết quả trên màn hiện tại số: =

– Nút xóa (xóa số vừa gửi vào bị nhầm): CE

b) cùng hai hay nhiều số:

Phép tínhNút ấnKết quả
13 + 28
*
41
214 + 37 + 9
*
260

c) Dùng máy vi tính bỏ túi tính những tổng:

1364 + 4578; 6453 + 1469; 5421 + 1469;

3124 + 1469; 1534 + 217 + 217 + 217

Lời giải:

c) Kết quả:

1364 + 4578 = 5942

6453 + 1469 = 7922


5421 + 1469 = 6890

3124 + 1469 = 4593

1534 + 217 + 217 + 217 = 2185

* lưu ý: các bài tập sử dụng máy tính xách tay bỏ túi vào SGK đều sử dụng cho máy tính xách tay SHARP TK – 340. Tuy nhiên bây chừ chúng ta thường sử dụng những loại máy vi tính CASIO (fx–570ES, fx–570MS, fx–570ES Plus, fx–570VN Plus,…) hoặc những loại máy vi tính VINACAL (fx–570ES, fx–570ES Plus II).

– các tính năng trên những loại laptop CASIO, VINACAL trên như : mở máy ; cộng, trừ, nhân, phân chia ; những phím số ; dấu = ;… giống hệt như trả lời trên sản phẩm SHARP TK – 340.

– Sự khác nhau giữa các loại sản phẩm công nghệ CASIO, VINACAL với SHARP TK – 340 :

Tính năngSHARP TK – 340CASIO, VINACAL
Tắt máyOFFSHIFT + AC
Xóa kí trường đoản cú bị gửi nhầmCEDEL

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 35 (trang 19 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm các tích bằng nhau mà không bắt buộc tính tác dụng của mỗi tích.

15.2.6; 4.4.2; 5.3.12; 8.18; 15.3.4; 8.2.9

Lời giải:

Ta bao gồm :

15.2.6 = 15.(2.6) = 15.12

5.3.12 = (5.3).12 = 15.12

15.3.4 = 15.(3.4) = 15.12

4.4.9 = 4.(2.2).9 = (4.2).(2.9) = 8.18

8.2.9 = 8.(2.9) = 8.18

Do đó ta có những tích bằng nhau là :

15.2.6 = 5.3.12 = 15.3.4

4.4.9 = 8.18 = 8.2.9

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 36 (trang 19 sgk Toán 6 Tập 1): rất có thể tính nhẩm tích 45.6 bởi cách:

Áp dụng tính chất phối hợp của phép nhân:

45.6 = 45.(2.3) = (45.2).3 = 90 .3 = 270

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

45.6 = (40+ 5).6 = 40.6 + 5.6 = 240 +30 = 270

a) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phối kết hợp của phép nhân:

15.4; 25.12; 125.16

b) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

25.12; 34.11; 47.101

Lời giải:

a) Áp dụng tính chất phối hợp của phép nhân a.b.c = a.(b.c) =(a.b).c ta có:

15.4 = (3.5).4 = 3.(5.4) = 20.3 = 60 hoặc 15.4 = 15.(2.2) = (15.2).2 = 30.2 = 60.

25.12 = 25.(4.3) = (25.4).3 = 100.3 = 300.

125.16 = 125.(8.2) = (125.8).2 = 1000.2 = 2000

b) Áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a(b+c)=ab+ac ta có:

25.12 = 25.(10 + 2) = 25.10 + 25.2 = 250 + 50 = 300.

34.11 = 34.(10 + 1) = 34.10 + 34 = 340 + 34 = 374.

47.101 = 47.(100 + 1) = 47.100 + 47.1 = 4700 + 47 = 4747.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 37 (trang đôi mươi sgk Toán 6 Tập 1): Áp dụng đặc thù a.(b – c) = a.b – a.c để tính nhẩm. Ví dụ:

13.99 = 13.(100 – 1) = 13.100 – 13.1 = 1300 – 13 = 1287

Hãy tính: 16.19; 46.99; 35.98

Lời giải:

Ta tách bóc các số 19, 99, 98 thành các hiệu, trong số ấy có cất số tròn chục hoặc tròn trăm rồi vận dụng tính chất: a(b – c) = ab – ac để tính nhanh như sau:

16.19 = 16.(20 – 1) = 16.20 – 16 = 320 – 16 = 304;

46.99 = 46.(100 – 1) = 46.100 – 46 = 4600 – 46 = 4554;

35.98 = 35.(100 – 2) = 35.100 – 35.2 = 3500 – 70 = 3430.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 38 (trang trăng tròn sgk Toán 6 Tập 1): Sử dụng máy vi tính bỏ túi:

*

Dùng máy vi tính bỏ túi nhằm tính:

375.376; 624.625; 13.81.215

Lời giải:

Kết quả:


375.376 = 141000

624.625 = 390000

13.81.215 = 226395

Cách bấm nút:

*

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 39 (trang trăng tròn sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Số 142857 có đặc điểm rất sệt biệt. Hãy nhân nó với mỗi số 2, 3, 4, 5, 6 em sẽ tìm được tính chất đăc biệt ấy.

Lời giải:

142857 x 2 = 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x 4 = 571428

142857 x 5 = 714285

142857 x 6 = 857142

* nhận xét: khi nhân 142857 với những số 2, 3, 4, 5, 6 ta được kết quả bằng phương pháp chuyển một số chữ số của số 142857 từ phía bên trái sang bên phải.

* Mở rộng: một số trong những khác tất cả tính chất quan trọng đặc biệt như trên là 076923:

076923 x 3 = 230769

076923 x 4 = 307692

076923 x 9 = 692307

076923 x 10 = 769230

076923 x 12 = 923076.

Bạn hoàn toàn có thể tìm thêm số không giống nữa không?

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 39 (trang đôi mươi sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Số 142857 có đặc điểm rất quánh biệt. Hãy nhân nó với từng số 2, 3, 4, 5, 6 em sẽ tìm kiếm được tính chất đăc biệt ấy.

Xem thêm: Verge Coin Là Gì ? Khái Niệm Về Đồng Tiền Ảo Verge Coin (Xvg)

Lời giải:

142857 x 2 = 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x 4 = 571428

142857 x 5 = 714285

142857 x 6 = 857142

* nhấn xét: lúc nhân 142857 với những số 2, 3, 4, 5, 6 ta được kết quả bằng cách chuyển một vài chữ số của số 142857 từ phía trái sang bên phải.

* Mở rộng: một số khác gồm tính chất đặc biệt như bên trên là 076923:

076923 x 3 = 230769

076923 x 4 = 307692

076923 x 9 = 692307

076923 x 10 = 769230

076923 x 12 = 923076.

Bạn rất có thể tìm thêm số không giống nữa không?

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 40 (trang đôi mươi sgk Toán 6 Tập 1): Bình Ngô đại cáo thành lập năm nào?

Năm
, phố nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết chiến thắng của cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết rằng là toàn bô ngày trong nhị tuần lễ, còn gấp đôi
. Tính coi năm là năm nào?

Lời giải:

– Ta biết rằng mỗi tuần tất cả bảy ngày nên số ngày trong nhị tuần là 7.2 = 14 (ngày). Do đó:

Vậy phố nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo vào thời điểm năm 1428.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 40 (trang trăng tròn sgk Toán 6 Tập 1): Bình Ngô đại cáo thành lập và hoạt động năm nào?

Năm
, nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết chiến thắng của cuộc binh cách do Lê Lợi chỉ huy chống quân Minh. Biết rằng là tổng cộng ngày trong nhì tuần lễ, còn gấp rất nhiều lần
. Tính coi năm là năm nào?

Lời giải:

– Ta biết rằng mỗi tuần gồm bảy ngày cần số ngày trong nhị tuần là 7.2 = 14 (ngày). Vì đó: