Hướng dẫn giải bài Ôn tập chương I – Ôn tập và vấp ngã túc về số trường đoản cú nhiên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 61 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương thức giải bài bác tập phần số học bao gồm trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học sinh học giỏi môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Giải câu hỏi ôn tập bài ôn tập chương i trang 61


Lý thuyết

1. Những phép tính cộng, trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa

*

2. Dấu hiệu chia hết

*

3. Phương pháp tìm ƯCLN cùng BCNN

*

Dưới đó là Hướng dẫn trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 61 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài bác trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi ôn tập

johnadamshs.net trình làng với các bạn đầy đủ phương thức giải bài xích tập phần số học 6 kèm câu vấn đáp chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 61 sgk toán 6 tập 1 của bài bác Ôn tập chương I – Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể câu vấn đáp từng câu hỏi chúng ta xem dưới đây:

*
Trả lời thắc mắc ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 61 sgk toán 6 tập 1

1. Trả lời thắc mắc ôn tập 1 trang 61 sgk Toán 6 tập 1

Viết dạng bao quát các tính chất giao hoán, phối hợp của phép cộng, phép nhân, đặc điểm phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Trả lời:

Ở tiểu học tập ta sẽ biết các đặc thù sau của phép cộng và phép nhân. Dạng tổng thể như sau:

Phép cộngPhép nhân
 Giao hoán$a + b = b +a$$a . B = b . A$
 Kết hợp$(a + b) + c = a+ (b + c)$$(a . B) . C = a . (b . C)$
 Cộng với số 0$a + 0 = 0 + a = a$
 Nhân với số 1$a . 1 = 1 . A = a$
 Phân phối của phép nhân với phép cộng$a(b + c) = ab + ac$

Ta có thể phát biểu thành lời các tính chất trên như sau :

a) đặc điểm giao hoán:

– Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

– Khi đổi chỗ các số hạng vào một tích thì tích không đổi.


b) đặc thù kết hợp:

– ước ao cộng một tổng hai số với một vài thứ ba, ta rất có thể cộng số trước tiên với tổng của số máy hai và số sản phẩm công nghệ ba.

– hy vọng nhân một tích nhị số với một số thứ ba, ta có thể nhân số trước tiên với tích cuả số lắp thêm hai với số thứ ba.

c) tính chất phân phối của phép nhân so với phép cùng :

Muốn nhân một trong những với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các hiệu quả lại.

2. Trả lời câu hỏi ôn tập 2 trang 61 sgk Toán 6 tập 1


Chú ý:

– đặc điểm 1 cũng đúng đối với một hiệu (a (geq) b):

a (vdots) m và b (vdots) m ⇒ (a – b) (vdots) m.

– đặc thù 1 cũng đúng đối với một tổng có không ít số hạng :

a (vdots) m và b (vdots) m cùng c (vdots) m ⇒ (a + b + c) (vdots) m.

Nếu tất cả các số hạng của một tổng các chia hết cho cùng một trong những thì tổng phân tách hết đến số đó.

a (vdots) m cùng b (vdots) m và c (vdots) m ⇒ (a + b + c) (vdots) m.

♦ tính chất 2:

Nếu a ( otvdots) m với b (vdots) m thì (a + b) ( otvdots) m:

a ( otvdots) m với b (vdots) m ⇒ (a + b) ( otvdots) m.

Chú ý:

– tính chất 2 cũng đúng so với một hiệu (a > b) :

a ( otvdots) m cùng b (vdots) m ⇒ (a – b) ( otvdots) m.

– tính chất 1 cũng đúng so với một tổng có rất nhiều số hạng, trong số ấy chỉ có một trong những hạng không phân chia hết đến m các số hạng sót lại đều phân chia hết mang đến m:

a ( otvdots) m, b (vdots) m và c (vdots) m⇒ (a + b + c) ( otvdots) m.

– ví như chỉ có một trong những hạng của tổng không phân chia hết cho một số, còn những số hạng khác đa số chia hết cho số đó thì tổng không phân tách hết đến số đó.

a ( otvdots) m, b (vdots) m và c (vdots) m⇒ (a + b + c) ( otvdots) m.

6. Trả lời câu hỏi ôn tập 6 trang 61 sgk Toán 6 tập 1

Phát biểu các dấu hiệu phân tách hết mang đến $2$, mang lại $3$, mang lại $5$, mang lại $9$.

Trả lời:

– dấu hiệu chia hết mang đến $2$: Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết mang đến $2$ cùng chỉ các số đó bắt đầu chia hết cho $2$.

– tín hiệu chia hết mang đến $3$: Các số gồm tổng các chữ số phân tách hết mang lại $3$ thì phân chia hết đến $3$ cùng chỉ đa số số đó mới chia hết mang đến $3$.

– dấu hiệu chia hết mang đến $5$: Các số có chữ số tận cùng là $0$ hoặc $5$ thì phân chia hết đến $5$ với chỉ phần nhiều số đó new chia hết mang lại $5$.

– tín hiệu chia hết đến $9$: Các số có tổng các chữ số phân tách hết mang lại $9$ thì chia hết mang đến $9$ cùng chỉ phần đa số đó bắt đầu chia hết mang lại $9$.

7. Trả lời thắc mắc ôn tập 7 trang 61 sgk Toán 6 tập 1

Thế làm sao là số nguyên tố, hợp số? mang đến ví dụ.

Trả lời:

Cho một số tự nhiên $a > 1$

$a$ được hotline là số nguyên tố nếu như $Ư(a) =$ $1, a$ (không có ước nào ngoài $1$ và chính nó)

$a$ được gọi là hợp số trường hợp $Ư(a) = $$1,…,a$) (có nhiều hơn thế $2$ ước)

Ví dụ:

– Số 7 chỉ có hai ước là 1 và 7, lúc ấy ta nói 7 là số nguyên tố.

– Số 6 có những ước số là 1, 2, 3, 6, lúc đó ta nói 6 là đúng theo số.

8. Trả lời thắc mắc ôn tập 8 trang 61 sgk Toán 6 tập 1

Thế nào là nhì số nguyên tố cùng nhau? đến ví dụ.

Trả lời:

Hai số nguyên tố với mọi người trong nhà là nhị số tự nhiên và thoải mái khác $0$, có ƯCLN là $1$.

Ví dụ: Số $2; 3$ hoặc Số $5; 7$.

9. Trả lời thắc mắc ôn tập 9 trang 61 sgk Toán 6 tập 1

ƯCLN của hai hay nhiều số là gì? Nêu bí quyết tìm.

Trả lời:

Ước chung của hai hay những số là mong của tất cả các số đó

Nếu (left. eginarrayla vdots x\b vdots x\c vdots xendarray ight Rightarrow x in ) ƯC(a;b;c)

Cách search ƯCLN của nhị hay các số:

– bước 1: so với mỗi số ra vượt số nguyên tố.

– cách 2: chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

– cách 3: Lập một tích những thừa số vừa chọn, từng thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất.

– Tích kiếm được là ƯCLN đề nghị tìm

10. Trả lời thắc mắc ôn tập 10 trang 61 sgk Toán 6 tập 1

BCNN của hai hay nhiều số là gì? Nêu bí quyết tìm.

Trả lời:

Bội bình thường của hai hay nhiều số là bội của toàn bộ các số đó.

(left. eginarraylx vdots a\x vdots b\x vdots cendarray ight} Rightarrow x in BC(a;b;c))

Bội chung nhỏ tuổi nhất (BCNN) của nhị hay các số là số nhỏ tuổi nhất khác 0 vào tập hợp các bội của những số đó.

Cách search BCNN của nhì hay những số:

– cách 1: phân tích mỗi vượt số ra quá số nguyên tố.

– bước 2: Chọn các thừa số thông thường và riêng.

– bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, từng thừa số lấy số mũ bự nhất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 8 Trang 86 87 Sgk Toán 7 Tập 2

– Tích tìm kiếm được là BCNN cần tìm.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 với trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 61 sgk toán 6 tập 1!