- Chọn bài xích -Bài 1: có tác dụng quen cùng với số âmBài 2: Tập hợp các số nguyênBài 3: lắp thêm tự vào tập hợp các số nguyênLuyện tập trang 73Bài 4: cùng hai số nguyên thuộc dấuBài 5: cộng hai số nguyên khác dấuLuyện tập trang 77Bài 6: đặc điểm của phép cộng những số nguyênLuyện tập trang 79Bài 7: Phép trừ nhì số nguyênLuyện tập trang 82Bài 8: Quy tắc lốt ngoặcBài 9: Quy tắc đưa vếLuyện tập trang 87Bài 10: Nhân nhị số nguyên khác dấuBài 11: Nhân hai số nguyên thuộc dấuLuyện tập trang 92Bài 12: đặc thù của phép nhânLuyện tập trang 95Bài 13: Bội và ước của một vài nguyênÔn tập chương 2 (Câu hỏi - bài xích tập)

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 6: trên đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán 6 bài 13: Bội và ước của một trong những nguyên giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 6 để giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận phù hợp và đúng theo logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài bác 13 trang 96: Viết các số 6, -6 thành tựu của hai số nguyên.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bội và ước của một số nguyên

Lời giải

Ta có:

6 = 1 . 6 = 2 . 3 = (-1) . (-6) = (-2) . (-3)

– 6 = 1 . (-6) = (-1) . 6 = 2 . (-3) = (-2) . 3

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài bác 13 trang 96: mang lại hai số tự nhiên và thoải mái a, b cùng với b ≠ 0. Bao giờ thì ta nói a chia hết cho b (a ⋮ b) ?

Lời giải

Ta nói a chia hết cho b nếu gồm số nguyên q sao cho a = b . Q

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài 13 trang 96: Tìm nhị bội và hai mong của 6.

Lời giải

– hai bội của 6 là 12 và 18

– Hai cầu của 6 là 2 và 3

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài xích 13 trang 97:

a) Tìm cha bội của -5;

b) Tìm các ước của -10.

Lời giải

a) Ta bao gồm (-5) . 2 = -10 ; (-5) . 3 = -15 ; (-5) . 4 = -20

Suy ra ba bội của -5 là -10; -15; -20

b) phân chia -10 lần lượt cho các số 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10. Ta thấy -10 phân chia hết đến 1;2;5;10 và những số đối của các số bên trên là -1; -2; -5; -10

Suy ra Ư(-10) = 1;2;5;10;-1;-2;-5;-10

Bài 101 (trang 97 SGK Toán 6 Tập 1): search năm bội của: 3; -3.

Lời giải:

Để tra cứu bội của số nguyên a, ta nhân a với số nguyên bất kì.

+ Năm bội của 3 là: 3; –3; 6; –6; 0

+ Năm bội của –3 là : 3; –3; 6; –6; 0.


Bài 102 (trang 97 SGK Toán 6 Tập 1): Tìm toàn bộ các cầu của: -3; 6; 11; -1.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6: Bài 144 Trang 59 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 144 Trang 59 Sgk Toán 6 Tập 2

Lời giải:

Nhận thấy nếu như số nguyên b là mong của số nguyên a thì –b cũng là ước của số nguyên a.

Đồng thời b là mong của a thì b cũng là ước của |a| với ngược lại.

Do đó nhằm tìm các ước của một trong những nguyên a, ta chỉ việc tìm những ước dương của |a| rồi thêm những số đối của bọn chúng thì ta được những ước của số nguyên a.

Các ước dương của 3 là 1; 3.

Do kia Ư(–3) = 1; 3; –1; –3

Các ước dương của 6 là một ; 2 ; 3 ; 6.

Do đó Ư(6) = 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; –1; –2; –3; –6

Các ước dương của 11 là : 1 ; 11

Do kia Ư(11) = 1 ; 11 ; –1; –11

Các mong dương của một là 1.

Do đó Ư(–1) = 1; –1

Bài 103 (trang 97 SGK Toán 6 Tập 1): đến hai tập vừa lòng số A = 2, 3, 4, 5, 6 ; B = 21, 22, 23

a) rất có thể lập được bao nhiêu tổng dạng (a + b) với a ∈ A với b ∈ B

b) trong các tổng trên gồm bao nhiêu tổng phân chia hết mang lại 2?

Lời giải:

a) những tổng dạng (a + b) cùng với a ∈ A và b ∈ B là:

2 + 21 ; 3 + 21 ; 4 + 21 ; 5 + 21 ; 6 + 21

2 + 22 ; 3 + 22 ; 4 + 22 ; 5 + 22 ; 6 + 22

2 + 23 ; 3 + 23 ; 4 + 23 ; 5 + 23 ; 6 + 23

Có tất cả 15 tổng dạng trên.

b) những tổng chia hết đến 2 là các tổng nhưng mà mỗi số hạng cùng chẵn hoặc cùng lẻ.

Các tổng đó là :

3 + 21 ; 5 + 21 ;

2 + 22 ; 4 + 22 ; 6 + 22

3 + 23 ; 5 + 23 ;

Có toàn bộ 7 tổng phân chia hết cho 2 như trên.

Bài 104 (trang 97 SGK Toán 6 Tập 1): tìm số nguyên x, biết:

a) 15x = -75b) 3|x| = 18

Lời giải:

a) 15x = –75 ⇒ x = (–75) : 15 = –5

b) 3|x| = 18 ⇒ |x| = 18 : 3 = 6 ⇒ x = 6 hoặc x = –6

Bài 105 (trang 97 SGK Toán 6 Tập 1): Điền số vào ô trống cho đúng:
a 42 2 –26 0 9
b –3 –5 |–13| 7 –1
a : b 5 –1

Lời giải:

Ta vẫn biết nếu như a . B = c.

+ trường hợp a và b thuộc dấu thì c mang dấu dương. Vày đó:

● nếu a dương thì c và a thuộc dương, lúc đó b = c : a cũng sở hữu dấu dương.

● nếu a âm thì c và a trái dấu, lúc đó b = c : a với dấu âm.

+ ví như a với b trái vệt thì c với dấu âm. Vày đó:

● ví như a dương thì c và a trái dấu, khi ấy b = c : a có dấu âm.

● ví như a âm thì c cùng a thuộc dấu, lúc ấy b = c : a có dấu dương.

Vậy ta đúc kết được một kết luận:

+ ví như số bị chia và số chia cùng dấu thì thương mang dấu dương.

+ ví như số bị chia và số phân tách trái vết thì thương sở hữu dấu âm.

Do đó để phân chia hai số nguyên, ta phân chia hai giá bán trị hoàn hảo của bọn chúng rồi đặt dấu tương thích vào trước kết quả.

a 42 -252 –26 0 9
b –3 –5 -2|–13| 7 –1
a : b -145 –1 20-9
Bài 106 (trang 97 SGK Toán 6 Tập 1): tất cả hai số nguyên a , b khác nhau nào nhưng a ⋮ b với b ⋮ a

Lời giải:

Các số nguyên đối nhau thì chia hết mang đến nhau.

Ví dụ: 5 ⋮ (– 5) và (– 5) ⋮ 5;

12 ⋮ (– 12) với (– 12) ⋮ 12 ;

* chứng minh: nhị số nguyên khác nhau chia hết lẫn nhau là hai số nguyên đối nhau.