Toán 6 bài 12: Bội chung, bội chung nhỏ dại nhất giúp những em học sinh lớp 6 ôn tập, trả lời các thắc mắc Luyện tập, Vận dụng, cũng như các bài bác tập vào SGK Toán 6 Tập 1 trang 50, 51, 52, 53 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bội chung nhỏ nhất

Với tổng thể lời giải cụ thể trong bài viết dưới đây, những em sẽ biết phương pháp giải tổng thể các bài bác tập của bài xích 12 Chương II. Vậy mời các em thuộc theo dõi để sẵn sàng thật xuất sắc bài trước khi tới lớp, cũng như các bài xích tập gia sư giao về nhà:


Giải Toán 6 bài xích 12: Bội chung, bội chung nhỏ dại nhất Kết nối trí thức với cuộc sống

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Luyện tập và Vận dụngGiải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường trang 53 tập 1

Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường Luyện tập và Vận dụng

Luyện tập 1

Tìm bội chung nhỏ dại nhất của:

a. 6 với 8 b. 8, 9, 72

Gợi ý đáp án:

a. Ta có:

*

Vậy BCNN(6; 8) = 24

b. Ta có: 8 . 9 = 72

Vậy BCNN(8; 9; 72) = 72

Vận dụng

Có hai cái máy A cùng B. Lịch bảo trì định kì đối với máy A là 6 tháng và so với máy B là 9 tháng. Hai đồ vật vừa cùng được bảo dưỡng hồi tháng 5. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu mon nữa thì hai đồ vật lại được bảo dưỡng trong cùng một tháng?

Gợi ý đáp án:

Vì sau ít nhất một vài tháng nữa thì hai thiết bị lại được bảo dưỡng trong cùng một tháng buộc phải số tháng buộc phải tìm chính là BCNN(6; 9)

Ta có: B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48…

B(9) = 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63;…

Các số 0; 18; 36; 54; … vừa là bội của 6, vừa là bội của 9 nên

BC(6,9) = 0; 18; 36; 54;….

Số nhỏ dại nhất không giống 0 trong tập hợp những bội phổ biến của 6 với 9 là 18 nên


BCNN(6, 9) = 18.

Tháng bảo trì lần tiếp sau là mon 11 năm sau

Vậy sau ít nhất 18 tháng nữa thì hai thứ được bảo trì cùng một tháng.

Luyện tập 2

Tìm bội chung nhỏ nhất của 15 và 54. Từ đó, hãy tìm bội chung nhỏ tuổi hơn 1000 cảu 15 và 54.

Gợi ý đáp án:

Ta có:

*

BCNN(15; 54) = 270

=> BC(15; 54) = BC(270) = 0; 270; 540; 810; 1080; …

Vậy bội chung bé dại hơn 1000 của 15 cùng 54 là 0; 270; 540; 810

Luyện tập 3

Tìm bội chung nhỏ tuổi hơn 200 của:

1) Quy đồng mẫu những phân số sau:

a.

*
*

b.

*
cùng
*

2) tiến hành các phép tính sau:

a.

*

b.

*

Gợi ý đáp án:

1.

a. Ta có:

*

Quy đồng mẫu số những phân số như sau:

*

b. Ta có:

*

Quy đồng chủng loại số các phân số như sau:


*

2.

a. Ta có: 24 = 8 . 3

Quy đồng mẫu số những phân số như sau:

*

b. Ta có:

*

*

Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường trang 53 tập 1

Bài 2.36

Tìm bội chung nhỏ dại hơn 200 của

a) 5 cùng 7 b) 3, 4 với 10

Gợi ý đáp án:

a) Ta tất cả BCNN(5; 7) = 35 yêu cầu BC(5; 7) = 0; 35; 70; 105; 140; 175; 210; ...

Vậy bội chung nhỏ hơn 200 của 5 với 7 là 0; 35; 70; 105; 140; 175

b) BCNN(3; 4; 10) = 60 cần BC(3; 4; 10) = (0; 60; 120; 180; 240; ...)

Vậy bội chung nhỏ dại hơn 200 của 3, 4 cùng 10 là 0; 60; 120; 180

Bài 2.37

Tìm BCNN của:

a) 2.33 với 3.5 b) 2.5.72 cùng 3.52.7

Gợi ý đáp án:

a) 2.33 với 3.5

Ta thấy các thừa số nguyên tố thông thường là 3 và thừa số nguyên tố riêng là 1 trong và 5

Vậy BCNN đề nghị tìm là 2.33.5 =270

b) 2.5.72 cùng 3.52.7

Ta thấy những thừa số nguyên tố bình thường là 5 cùng 7; thừa số nguyên tố riêng là 2 cùng 3

Vậy BCNN nên tìm là 2.3.52.72 =7350

Bài 2.38

Tìm BCNN của các số sau:

a) 30 và 45 b) 18, 27 và 45

Gợi ý đáp án:

a) 30 và 45

30 = 2.3.5 ; 45 = 32.5

Ta thấy thừa số nguyên tố tầm thường là 3 và 5; vượt số nhân tố riêng là 2

Vậy BCNN(30; 45) = 2.32.5 = 90

b) 18, 27 với 45

18 = 2.32 ; 27 = 33 ; 45 = 32.5

Ta thấy thừa số nguyên tố phổ biến là 3; vượt số thành phần riêng là 2 và 5


Vậy BCNN(30; 45) = 2.33.5 = 270

Bài 2.39


Bài 2.40

Học sinh lớp 6A lúc xếp thành 3 hàng, 4 hàng giỏi 9 hàng những vừa đủ. Biết số học viên của lớp trường đoản cú 30 mang đến 40. Tính số học viên của lớp 6A

Gợi ý đáp án:

Học sinh lớp 6A lúc xếp thành 3 hàng, 4 hàng tốt 9 hàng rất nhiều vừa đủ.

Nên số học sinh của lớp 6A là BC(3; 4; 9)

Ta gồm BCNN(3; 4; 9) = 36

Do đó BC(3; 4; 9) = 0; 36; 72; ...

Mà số học viên lớp 6A từ 30 đến 40 yêu cầu số học viên lớp 6A là 36.

Bài 2.41

Hai đội người công nhân trồng được một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I sẽ trồng 8 cây, mỗi người công nhân đội II sẽ trồng 11 cây. Tính số cây mỗi đội vẫn trồng, biết rằng số cây đó trong tầm từ 100 cho 200.

Gợi ý đáp án:

Vì số cây hai đội trồng được đồng nhất mà mỗi người công nhân đội I vẫn trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II vẫn trồng 11 cây.

Nên số km mỗi đội trồng được là BC(8; 11)

BCNN(8; 11) = 88

Do đó số cây mỗi team trồng là BC(8; 11) = 0; 88; 176; 264; ...

Xem thêm: Danh Sách Các Loại Thẻ Từ Tiếng Anh Là Gì ? Thẻ Từ (Tính) Tiếng Anh Là Gì

Mà số cây trong vòng từ 100 mang đến 200 phải số cây mỗi nhóm trồng được là 176 cây.

Bài 2.42

Cứ 2 ngày, Hà đi bộ cùng các bạn cún dễ thương và đáng yêu của mình. Cứ 7 ngày, Hà lại tắm mang đến cún. Hôm nay, cún vừa mới được đi dạo, vừa mới được tắm. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu ngày nữa thì cún vừa được đi dạo, vừa được tắm?