Với bài học này, johnadamshs.net sẽ ra mắt đến chúng ta về quy tắc nhân nhị số nguyên thuộc dấu. Cùng với sẽ là lời giải chi tiết những bài xích tập theo chương trình cơ bản. Mong muốn sẽ là mối cung cấp tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài nhân hai số nguyên cùng dấu

*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài bác tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Nhân nhị số nguyên âm

Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của chúng với nhau.

2. Kết luận

$a.0=0.a=0$Nếu a, b cùng dấu thì $a.b=left | a ight |.left | b ight |$Nếu a, b khác dấu thì $a.b=-(left | a ight |left | b ight |)$

Chú ý


Cách nhận biết dấu của tích: $(+).(+) ightarrow (+)$$(-).(+) ightarrow (-)$$(+).(-) ightarrow (-)$$(-).(-) ightarrow (+)$a . B = 0 thì hoặc a = 0; hoặc b = 0Khi đổi dấu một quá số thì tích thay đổi dấu. Lúc đổi vệt hai vượt số thì tích không cụ đổi.

Câu 78: Trang 91- sgk toán lớp 6 tập 1

Tính:

a. $(+3).(+9)$

b. $(-3).7$

c. $13.(-5)$

d. $(-150).(-4)$

e. $(+7).(-5)$


Câu 79: Trang 91- sgk toán lớp 6 tập 1

Tính 27 . (- 5). Từ kia suy ra những kết quả:

$(+27).(+5); (-27).(+5); (-27).(-5); (+5).(-27)$


Câu 80: Trang 91- sgk toán lớp 6 tập 1

Cho a là một trong những nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm tuyệt số nguyên dương giả dụ biết:

a, a . B là một số nguyên dương?

b, a . B là một vài nguyên âm?


Câu 81: Trang 91- sgk toán lớp 6 tập 1

Trong trò chơi phun bi vào các hình tròn vẽ xung quanh đất, các bạn Sơn bắn được cha viên điểm 5, một viên điểm 0 với hai viên điểm -2; bạn Dũng bắn được nhì viên điểm 10; một viên điểm -2 và cha viên điểm -4. Hỏi bạn nào được điểm cao hơn?

*


Câu 82: Trang 92 - sgk toán lớp 6 tập 1

So sánh:

a. $(-7).(-5)$với $0$

b. $(-17).5$ với $(-5).(-2)$

c. $(+19).(+6)$với $(-17).(-10)$


Câu 83: Trang 92 - sgk toán lớp 6 tập 1

Giá trị biểu thức $(x-2).(x+4)$khi $x=-1$là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D bên dưới đây:

A. 9

B. -9

C. 5

D. -5


Câu 84: Trang 92 - sgk toán lớp 6 tập 1

Điền những dấu “+”; “-“ thích hợp vào chỗ trống:

 

Dấu của a

 

 

Dấu của b

 

Dấu của a.b

 

Dấu của $a.b^2$

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

-

 

 

 

-

 

 

+

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 


Câu 85: Trang 93 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính

a. $(-25).8$

b. $18.(-15)$

c. $-(1500).(-100)$

d. $(-13)^2$


Câu 87: Trang 93 - sgk toán lớp 6 tập 1

Biết rằng $3^2=9$

Có còn số nguyên nào khác nhưng bình phương của nó cũng bởi 9?


Giải toán 6 bài bác 10: Số nguyên tố. Hòa hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố


Xem thêm: Toán Lớp 6 Ghi Số Tự Nhiên, Toán Lớp 6 Bài 2: Cách Ghi Số Tự Nhiên

Giải toán 6 bài xích 6: Phép phân tách hết nhì số nguyên. Quan hệ phân tách hết vào tập phù hợp số nguyên