Bài 56 trang 27 SGK Toán 6 tập 1

Bài 57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Bài 58 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Bài 59 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Bài 60 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Bài 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Bài 62 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Bài 63 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Bài 64 trang 29 SGK Toán 6 tập 1

Bài 65 trang 29 SGK Toán 6 tập 1

Bài 66 trang 29 SGK Toán 6 tập 1

Đề kiểm 15 phút - Đề số 1 - bài 7,8 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 2 - bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 3 - bài bác 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 4 - bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 5 - bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 6 - bài xích 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 7 - bài xích 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải bài bác 56 trang 27 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 57 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 59 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 61 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 62 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 63 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 64 trang 29 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 65 trang 29 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 66 trang 29 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 7 trang 27 Toán 6 Tập 1


Lý thuyếtBài tập
Mục lục

Tóm tắt bài


Đề bài

Tính giá trị những lũy quá sau:a)23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210;

b) 32, 33, 34, 35;

c) 42, 43, 44;

d) 52, 53, 54;

e) 62, 63, 64

Hướng dẫn giải

Lũy vượt bậc n của a là tích của n quá số bởi nhau, từng thừa số bởi a: (a^n = underbrace a.a.,....a_n,,thua,,so,,,,left( n e 0 ight))

Lời giải bỏ ra tiết

a) 23 = 2. 2. 2 = 8;

 24 = 23 . 2 = 8. 2 = 16;

25 = 24 . 2 = 16. 2 = 32;

26 = 25 . 2 = 32. 2 = 64;

27 = 26. 2 = 64 . 2 = 128;

 28 = 27 .2 = 128. 2 = 256;

29 = 28 . 2 = 256. 2 = 512;

210 = 29. 2 = 512. 2 = 1024

b) 32 = 3.3 = 9;

33 = 32 .3 = 9.3 = 27;

34 = 33 . 3 = 27. 3 = 81;

35 = 34 .3 = 81. 3 = 243.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 57 trang 28

c) 42 = 4. 4 = 16;

43 = 42 . 4 = 16. 4 = 64;

44 = 43 . 4 = 64. 4 = 256.

d) 52 = 5.5 = 25;

53 = 52 .5 = 25.5 = 125;

54 = 53 . 5 = 125. 5 = 625.

Xem thêm: Bài 1 Trang 21 (Luyện Tập) Sgk Toán 5, Toán Lớp 5 Trang 21 Luyện Tập

e) 62 = 6.6 = 36;

63 = 62 .6 = 36.6 = 216;

64 = 63 .6 = 216 . 6 = 1296.


Toán học là ngành phân tích trừu tượng về rất nhiều chủ đề như: lượng (các con số), cấu trúc, không gian, cùng sự ráng đổi.Các bên toán học và triết học có tương đối nhiều quan điểm không giống nhau về tư tưởng và phạm vi của toán học

Lớp 6 - Là năm trước tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại hầu như khỉ niệm như ngày làm sao còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi ngôi trường mới, một sau này mới!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng thích hợp mã giảm giá