Bài học tập này trình bày nội dung: Ước bình thường và bội chung. Dựa vào cấu tạo SGK toán lớp 6 tập 1, johnadamshs.net đã tóm tắt lại hệ thống kim chỉ nan và giải đáp giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Mong muốn rằng, đây đang là tài liệu hữu ích giúp các em học tập giỏi hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Tổng hòa hợp kiến thức

I. Ước chung

Ước thông thường của nhị hay những số là mong của tất cả các số đó.$xin ƯC(a,b)|a vdots x,b vdots x$$xin ƯC(a,b,c)|a vdots x,b vdots x,c vdots x $

Ví dụ:

Ư(5) = 1, 5

Ư(8) = 1, 2, 4, 8

=> ƯC (5, 8) = 1 .

Bạn đang xem: Giải bài 16: ước chung và bội chung toán 6 tập 1 trang 51 54

II. Bội chung

Bội bình thường của nhị hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.$xin BC(a,b)|x vdots a,x vdots b$$xin BC(a,b,c)|x vdots a,x vdots b,x vdots c $

Ví dụ:

B(4) = 0, 4, 8, 12, ...

B(6) = 0 , 6, 12, 24,...

=> BC(4, 6)= 0, 12, 24,...

Chú ý: 

Giao của nhì tập hợp là 1 trong những tập hợp tất cả các bộ phận chung của nhị tập hòa hợp đó.Ký hiệu: $Acap B$

Ví dụ :

*

Từ hình vẽ, ta thấy:

Ư(4) = 1, 2, 4

Ư(6) = 1, 2, 3, 6

=> $Ư(4)cap Ư(6)$ = 1, 2 .


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 134: Trang 53 - sgk toán 6 tập 1 

Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ vào ô vuông mang đến đúng:

*


=> Xem giải đáp giải

Câu 135: Trang 53 - sgk toán 6 tập 1

Viết các tập hợp:

a) Ư(6), Ư(9), ƯC(6, 9)

b) Ư(7), Ư(8), ƯC(7, 8)

c) ƯC(4, 6, 8)


=> Xem giải đáp giải

Câu 136: Trang 53 - sgk toán 6 tập 1

Viết tập thích hợp A những số tự nhiên nhỏ dại hơn 40 là bội của 6.

Viết tập thích hợp B các số từ bỏ nhiên nhỏ dại hơn 40 là bội của 9.

Gọi M là giao của nhì tập vừa lòng A cùng B.

a) Viết các phần tử của tập thích hợp M.

b) cần sử dụng kí hiệu ⊂ để diễn đạt quan hệ thân tập đúng theo M với mỗi tập phù hợp A và B.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 137: Trang 53 - sgk toán 6 tập 1

Tìm giao của nhị tập hợp A với B, biết rằng:

a) A = cam, táo, chanh

B = cam, chanh, quýt

b) A là tập hợp những học sinh xuất sắc môn Văn của một lớp, B là tập hợp của các học sinh tốt môn Toán của lớp đó.

c) A là tập hợp những số chia hết mang lại 5, B là tập hợp những số chia hết mang đến 10.

d) A là tập hợp những số chẵn, B là tập hợp các số lẻ.

Xem thêm: New Nghĩa Của Từ Bó Vỉa Tiếng Anh Là Gì ? Bó Vỉa Bê Tông Vát Kt 230X260X1000


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 138: Trang 54 - sgk toán 6 tập 1

Có 24 cây bút bi, 32 quyển vở. Cô giáo ý muốn chia số bút và số vở kia thành một vài phần thưởng như nhau gồm cả cây viết và vở. Trong những cách chia sau, phương pháp nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống vào trường hợp phân tách được.

*


=> Xem trả lời giải

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - liên kết tri thức
Giải Giải Toán 6 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 - kết nối tri thức
Giải Giải công dân 6 - kết nối tri thức
Giải Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 - kết nối tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - liên kết tri thức
Giải Giải âm thanh 6 - kết nối tri thức
Giải Giải tin học tập 6 - liên kết tri thức
Giải Giải công nghệ 6 - kết nối tri thức
Giải Giải giờ Anh 6 - kết nối tri thức
Giải Giải giáo dục và đào tạo thể chất 6 - liên kết tri thức
Giải Giải chuyển động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - kết nối tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - liên kết tri thức
Giải tiếng Anh 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 6 tập 2 - kết nối tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo 
Giải Giải lịch sử dân tộc và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải Giải âm thanh chân trời trí tuệ sáng tạo 6
Giải đề xuất hướng nghiệp 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng chế 6
Giải Giải giáo dục và đào tạo thể chất 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải công nghệ 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải tiếng Anh 6 - chân trời sáng sủa tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải tiếng Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải tiếng Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang và Địa lý 6 - cánh diều
Giải công nghệ 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học 6 - cánh diều
Giải giáo dục thể chất 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải chuyển động trải nghiệm, phía nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài xích tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học tập 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT technology 6 cánh diều
Giải SBT tiếng Anh 6 cánh diều
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 liên kết tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 liên kết tri thức
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 liên kết tri thức
Giải SBT tin học 6 liên kết tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT technology 6 kết nối tri thức
Giải SBT giờ Anh 6 liên kết tri thức
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Giải SBT âm thanh 6 liên kết tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập một chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT âm thanh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm đồ vật lí 6
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6
Trắc nghiệm sinh học tập 6
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm lịch sử 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm technology 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm toán 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm thanh 6 kết nối tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm technology 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm music 6 chân trời sáng sủa tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm nhạc 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 - SÁCH KẾT NỐI

CHƯƠNG I: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài bác 1: Tập hợp
Giải toán 6 bài bác 2: giải pháp ghi số trường đoản cú nhiên
Giải toán 6 bài xích 3: lắp thêm tự trong tập hợp những số từ nhiên
Giải toán 6 bài 4: Phép cùng và phép trừ số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài xích 5: Phép nhân và phép chia số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài xích : luyện tập chung trang trang 20
Giải toán 6 bài 6: Lũy vượt với số nón tự nhiên
Giải toán 6 bài bác 7: thiết bị tự triển khai các phép tính
Giải toán 6 bài bác : luyện tập chung trang 27
Giải toán 6 bài xích tập cuối chương I

CHƯƠNG II. TÍNH chia HẾT vào TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài bác 8: quan hệ chia hết cùng tính chất
Giải toán 6 bài 9: tín hiệu chia hết
Giải toán 6 bài bác 10: Số nguyên tố
Giải toán 6 bài : rèn luyện chung trang 43
Giải toán 6 bài bác 11: Ước chung, mong chung mập nhất
Giải toán 6 bài xích 12: Bội chung, bội chung to nhất
Giải toán 6 bài bác : rèn luyện chung trang 54
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài 13: Tập hợp các số nguyên
Giải toán 6 bài xích 14: Phép cùng và phép trừ số nguyên
Giải toán 6 bài bác 15: Quy tắc lốt ngoặc
Giải toán 6 bài: luyện tập chung trang 69
Giải toán 6 bài 16: Phép nhân số nguyên
Giải toán 6 bài xích 17: Phép phân tách hết. Ước với bội của một số trong những nguyên
Giải toán 6 bài: luyện tập chung trang 75
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG vào THỰC TIỄN


Giải toán 6 bài xích 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều
Giải toán 6 bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
Giải toán 6 bài 20: Chu vi và mặc tích của một số tứ giác sẽ học
Giải toán 6 bài: rèn luyện chung trang 95
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỪNG CỦA HÌNH PHẲNG vào TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài bác 21: Hình có trục đối xứng
Giải toán 6 bài 22: Hình tất cả tâm đối xứng
Giải toán 6 bài: rèn luyện chung trang 108
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương V

GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 - SÁCH CHÂN TRỜI


PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài xích 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Giải toán 6 bài xích 2: Tập phù hợp số từ bỏ nhiên. Ghi số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài 3: những phép tính vào tập phù hợp số từ nhiên
Giải toán 6 bài xích 4: Lũy quá với số mũ tự nhiên
Giải toán 6 bài xích 5: triển khai các phép tính
Giải toán 6 bài xích 6: chia hết với chia tất cả dư. đặc thù chia không còn của một tổng
Giải toán 6 bài bác 7: dấu hiệu chia hết cho 2, mang lại 5
Giải toán 6 bài xích 8: tín hiệu chia hết đến 3, đến 9
Giải toán 6 bài bác 9: Ước cùng bội
Giải toán 6 bài xích 10: Số nguyên tố. đúng theo số. Phân tích một số ra vượt số nguyên tố
Giải toán 6 bài 11: vận động thực hành với trải nghiệm
Giải toán 6 bài 12: Ước chung. Ước chung béo nhất
Giải toán 6 bài bác 13: Bội chung. Bội chung bé dại nhất
Giải toán 6 bài xích 14: hoạt động thực hành cùng trải nghiệm
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài bác 1: Số nguyên âm với tập hợp các số nguyên
Giải toán 6 bài xích 2: sản phẩm tự trọng tập phù hợp số nguyên
Giải toán 6 bài bác 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên
Giải toán 6 bài 4: Phép nhân với phép chia hai số nguyên
Giải toán 6 bài bác 5: vận động thực hành với trải nghiệm
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương 2

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG vào THỰC TIỄN


Giải toán 6 bài 1: hình vuông – Tam giác đông đảo – Lục giác đều
Giải toán 6 bài bác 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân
Giải toán 6 bài bác 3: Chu vi và ăn diện tích của một số hình trong thực tiễn
Giải toán 6 bài xích 4: hoạt động thực hành cùng trải nghiệm
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương 3

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ


Giải toán 6 bài 1: thu thập và phân một số loại dữ liệu
Giải toán 6 bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng
Giải toán 6 bài bác 3: Biểu thứ tranh
Giải toán 6 bài xích 4: Biểu trang bị cột – Biểu đồ dùng cột kép
Giải toán 6 bài 5: vận động thực hành và trải nghiệm

GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 - SÁCH CÁNH DIỀU


CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài 1: Tập hợp
Giải toán 6 bài xích 2: Tập hợp các số từ nhiên
Giải toán 6 bài xích 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
Giải toán 6 bài xích 4: Phép nhân, phép chia những số từ nhiên
Giải toán 6 bài 5: Phép tính lũy vượt với số mũ tự nhiên
Giải toán 6 bài bác 6: thứ tự tiến hành các phép tính
Giải toán 6 bài xích 7: quan lại hệ chia hết. đặc điểm chia hết
Giải toán 6 bài xích 8: dấu hiệu chia hết đến 2, cho 5
Giải toán 6 bài xích 9: tín hiệu chia hết đến 3, mang lại 9
Giải toán 6 bài 10 : Số nguyên tố. Hòa hợp số
Giải toán 6 bài 11 : Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tố
Giải toán 6 bài xích 12: Ước chung và mong chung mập nhất
Giải toán 6 bài bác 13: Bội phổ biến và bội chung to nhất
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm
Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên
Giải toán 6 bài xích 3: Phép cộng các số nguyên
Giải toán 6 bài xích 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc vệt ngoặc
Giải toán 6 bài bác 5: Phép nhân các số nguyên
Giải toán 6 bài xích 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan liêu hệ phân chia hết vào tập phù hợp số nguyên
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương II

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN


Giải toán 6 hình học bài 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
Giải toán 6 hình học bài bác 2: Hình chữ nhật - Hình thoi
Giải toán 6 hình học bài 3: Hình Bình Hành
Giải toán 6 hình học bài 4: Hình Thang Cân
Giải toán 6 hình học bài bác 5: Hình có trục đối xứng
Giải toán 6 hình học bài bác 6: Hình bao gồm tâm đối xứng
Giải toán 6 hình học bài7: Đối xứng vào thực tiễn
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương III
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com