Chương II: Số Nguyên – Số học tập Lớp 6 – Tập 1

Bài 13: Bội với Ước Của một số Nguyên

Nội dung bài xích 13 bội và ước của một trong những nguyên chương 2 số nguyên – số học tập lớp 6 tập 2. Bài học kinh nghiệm giúp các bạn biết những khái niệm bội và ước của một vài nguyên, khái niệm “chia không còn cho”. Về kỷ năng giúp các bạn hiểu được ba đặc thù liên quan liêu với quan niệm “chia không còn cho”.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 13 bội và ước của một số nguyên

1. Bội và ước của một trong những nguyên

Câu hỏi 1 bài bác 13 trang 96 sgk số học tập lớp 6 tập 1: Viết các số 6, -6 kết quả của nhị số nguyên?

Trả lời:

6 = 1.6 = (-1).(-6) = 2.3 = (-2).(-3)

-6 = 1.(-6) = (-1).6 = 2.(-3) = (-2).3

Câu hỏi 2 bài 13 trang 96 sgk số học tập lớp 6 tập 1: mang đến hai số tự nhiên a, b với b ≠ 0. Bao giờ ta nói a phân tách hết đến b ( a ⋮ b)?

Trả lời:

a phân chia hết đến b nếu gồm số tự nhiên q làm thế nào cho a = b.q

Câu hỏi 3 bài xích 13 trang 96 sgk số học tập lớp 6 tập 1: Tìm nhì bội và hai ước của 6?

Trả lời:

Các cầu của 6 là: 1, -1, 2, -2, 3, -3, 6, -6

Các bội của 6 là: 0, 6, -6, 12, -12, …

Định nghĩa:

Cho a, b ∈ Z với b ≠ 0. Nếu tất cả số nguyên q làm sao để cho a = bq thì ta nói a phân tách hết cho b. Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a.

Chú ý:

– giả dụ a = bq (b ≠ 0) thì ta còn nói a phân tách cho b được q và viết a : b = q.

– Số 0 là bội của phần nhiều số nguyên không giống 0.

– Số 0 không hẳn là mong của bất cứ số nguyên nào.

– những số 1 cùng -1 là cầu của những số nguyên.

– nếu c vừa là cầu của a vừa là cầu của b thì c cũng được gọi là ước thông thường của a với b.

2. Tính chất

– ví như a phân chia hết cho b và b phân chia hết đến c thì a cũng phân chia hết mang lại c.

a ⋮ b với b ⋮ c ⇒ a ⋮ c

– trường hợp a phân chia hết cho b thì bội của a cũng chia hết mang đến b.

a ⋮ b ⇒ am ⋮ b (m ∈ Z)

– ví như hai số a, b phân tách hết cho c thì tổng cùng hiệu của bọn chúng cũng phân chia hết mang lại c.

a ⋮ c và b ⋮ c ⇒ (a + b) ⋮ c và (a – b) ⋮ c

Câu hỏi 4 bài xích 13 trang 97 sgk số học lớp 6 tập 1:

a. Tìm cha bội của -5

b. Tìm những ước của -10

Trả lời:

Câu a: Ta tất cả (-5).2 = -10 ; (-5).3 = -15; (-5).4 = -20

Suy ra cha bội của -5 là -10; -15; -20

Câu b: phân tách -10 lần lượt cho những số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Ta thấy -10 chia hết đến 1; 2; 5; 10 và những số đối của các số bên trên là -1; -2; -5; -10

Suy ra Ư(-10) = 1; 2; 5; 10; -1; -2; -5; -10

Bài Tập & Giải bài Tập SGK bài bác 13 Bội cùng Ước Của một trong những Nguyên

Hướng dẫn giải bài xích tập sgk bài 13 bội và ước của một trong những nguyên chương 2 số nguyên – số học tập lớp 6 tập 1. Bài xích học giúp bạn biết định nghĩa, và đặc thù của bội và ước của một số trong những nguyên.

Bài Tập 101 Trang 97 SGK Số học Lớp 6 – Tập 1

Tìm năm bội của: 3; -3.

Bài Tập 102 Trang 97 SGK Số học tập Lớp 6 – Tập 1

Tìm tất cả các cầu của: -3; 6; 11; -1.

Bài Tập 103 Trang 97 SGK Số học Lớp 6 – Tập 1

Cho hai tập phù hợp số A = 2, 3, 4, 5, 6; B = 21, 22, 23

a. Rất có thể lập được từng nào tổng dạng (a + b) với a ∈ A và b ∈ B

b. Trong những tổng trên tất cả bao nhiêu tổng phân chia hết mang lại 2?

Bài Tập 104 Trang 97 SGK Số học tập Lớp 6 – Tập 1

Tìm số nguyên x, biết:

a. 15x = -75

b. 3|x| = 18

Bài Tập 105 Trang 97 SGK Số học Lớp 6 – Tập 1

Điền số vào ô trống cho đúng:


Bài Tập 106 Trang 97 SGK Số học Lớp 6 – Tập 1

Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà a ⋮ b cùng b ⋮ a.

Vừa rồi là định hướng bài 13 bội và mong của một số nguyên chương 2 số nguyên – số học lớp 6 tập 1. Qua bài xích học cho bạn biết bội và mong của một số nguyên gồm những đặc điểm gì.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Discipline Nghĩa Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh


Các nhiều người đang xem bài xích 13: Bội với Ước Của một trong những Nguyên trực thuộc Chương II: Số Nguyên trên Số học Lớp 6 Tập 1 môn Toán học Lớp 6 của johnadamshs.net. Hãy nhấn Đăng ký kết Nhận Tin Của website Để cập nhật Những thông tin Về học tập Tập tiên tiến nhất Nhé.