Trả lời thắc mắc Bài 12 trang 94 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 94 Toán 6 Tập 1 . Tích một số trong những chẵn các thừa số nguyên âm tất cả dấu gì ?

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc Bài 12 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 12 trang 95 Toán 6 Tập 1 . Tính bằng hai biện pháp và so sánh kết quả:

Xem giải mã


bài xích 90 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 90 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Triển khai các phép tính:

Xem giải thuật


bài xích 91 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 91 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Chũm một thừa số bằng tổng nhằm tính:

Xem giải mã


bài bác 92 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 92 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (37 - 17) . (-5) + 23 . (-13 - 17);b) (-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57).

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 12 tính chất của phép nhân

Xem giải mã


bài xích 94 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 94 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Viết những tích sau dưới dạng một lũy thừa:

Xem lời giải


bài bác 95 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 95 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Giải thích vì sao:

Xem lời giải


bài bác 96 trang 95 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 96 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) 237 . (-26) + 26 . 137;b) 63 . (-25) + 25 . (-23).

Xem giải mã


bài 97 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 97 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. So sánh:a) (-16) . 1253 . (-8) . (-4) . (-3) với 0;b) 13 . (-24) . (-15) . (-8) . 4 cùng với 0.

Xem thêm: Chỉ Số Inr Trong Xét Nghiệm Máu Đông, Chỉ Số Inr Trong Xét Nghiệm Máu

Xem giải thuật


bài xích 98 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 98 trang 96 SGK Toán 6 tập 1. Tính quý hiếm của biểu thức:

Xem lời giải


bài xích 99 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 99 trang 96 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng đặc điểm a(b - c) = ab - ac, điền số thích hợp vào ô trống:

Xem giải thuật


bài bác 100 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 100 trang 96 SGK Toán 6 tập 1. Quý giá của tích

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.