Cả nhì hộp tất cả 13,6kg. Nếu chuyển từ hộp đầu tiên sang hộp thiết bị hai 1,2kg thì số ki-lô-gam đựng trong những hộp bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hộp bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam chè?
Bạn đang xem: Câu 1, 2, 3, 4 trang 79 vở bài tập (sbt) toán lớp 5 tập 1

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

53,7 : 3 7,05 : 5 6,48 : 18

2. Viết số tương thích vào chỗ chấm

3. Tính

a) 40,8 : 12 – 2,03

b) 6,72 : 7 + 2,15

4. Cả nhị hộp gồm 13,6kg. Nếu chuyển từ hộp trước tiên sang hộp vật dụng hai 1,2kg thì số ki-lô-gam đựng trong mỗi hộp bởi nhau. Hỏi ban đầu mỗi hộp gồm bao nhiêu ki-lô-gam chè?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

*

2. Viết số phù hợp vào vị trí chấm

a)

*
 

Thương là 0,16

Số dư là 0,10

b)

*
 

Thương là 14,79

Số dư 0,16

3. Tính

a) 40,8 : 12 – 2,03

= 3, 4 – 2,03

= 1,37

b) 6,72 : 7 + 2,15

= 0,96 + 2,15

= 3,11

4. 

Bài giải

Số ki-lô-gam chè trong những hộp đều nhau khi đã sang:

13,6 : 2 = 6,8 (kg)

Số ki-lô-gam chè trong hộp sản phẩm nhất ban đầu là:

6,8 + 1,2 = 8 (kg)

Số ki-lô-gam chè trong hộp thứ nhất hai là:

6,8 – 1,2 = 5,6 (kg)

Đáp số: 8,0 kg; 5,6kg

johnadamshs.net


Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - Toán 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*những tác phẩm khác


Bài viết mới nhất
Xem thêm: Hạn Hoang Ốc Là Gì ? Phạm Hoang Ốc Là Gì? Cách Tính Tuổi Hoang Ốc Xây Nhà

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp johnadamshs.net