*
tủ sách Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài bác hát

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 100 rèn luyện hay, cụ thể giúp học tập sinh dễ dàng xem cùng so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài xích tập môn Toán lớp 5. Mời các bạn đón xem:

Giải bài xích tập Toán lớp 5 Luyện tập trang 100

Bài 1 trang 100 SGK Toán 5: Tính diện tích hình trụ có nửa đường kính r:

a) 6cm; b) 0,35dm.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 100 luyện tập

Lời giải

a) Diện tích hình tròn trụ là: 6 × 6 × 3,14 = 113,04 (cm2)

b) Diện tích hình tròn là: 0,35 × 0,35 × 3,14 = 0,38465 (dm2)

Bài 2 trang 100 SGK Toán 5: Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.

Lời giải

- hy vọng tính diện tích hình trụ ta nên biết bán kính của nó.

- Muốn tính cung cấp kính hình tròn trụ ta mang chu vi phân tách cho 3,14 rồi chia tiếp mang đến 2.

Bán kính hình tròn trụ là:

6,28 : 3,14 : 2 = 1 (cm)

Diện tích hình tròn trụ là:

1 × 1 × 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số: 3,14 cm2

Bài 3 trang 100 SGK Toán 5: Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Fan ta xây thành giếng rộng 0,3m bảo phủ miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

*

Lời giải

- muốn tính diện tích s thành giếng ta mang diện tich hình tròn trụ lớn trừ diện tích hình tròn trụ nhỏ. Diện tích hình tròn nhỏ tính được bởi vì đã biết nửa đường kính của nó.

- mong tính diện tích hình tròn lớn ta cần phải biết bán kính hình tròn lớn.

Xem thêm: Bài 35 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 1, Giải Bài 35 Trang 19

- Muốn tính cung cấp kính hình trụ lớn ta lấy bán kính miệng giếng cộng bề rộng miệng giếng.

Bán kính hình trụ lớn dài:

0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích hình tròn lớn là:

1 × 1 × 3,14 = 3,14 (m2)

Diện tích mồm giếng là:

0,7 × 0,7 × 3,14 = 1,5386 (m2)

Diện tích thành giếng là:

3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)

Đáp số: 1,6014 (m2)


Tài liệu có 2 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, sung sướng tải xuống
download xuống