Một hình tròn trụ có 2 lần bán kính là 6 cm. Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn là 9 centimet và có diện tích s gấp 5 lần diện tích s của hình tròn. Tính chu vi của hình chữ nhật,

Câu 395:

Một hình thang có diện tích là 60 m2, hiệu của 2 đáy bởi 4m. Hãy tính độ lâu năm mỗi đáy , biết rằng chiều cao của hình thang là 5m.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 166 ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Câu 396:

Một miếng vườn hình thang có đáy nhỏ xíu 36m, đáy béo 52m. Nếu lòng lướn tăng lên 4m thì diện tích s sẽ tăng lên 60m2. Tính diện tích s mảnh vườn hình thang đó.

Câu 397:

Một bồn nước cao 1,5m , lòng là hình chữ nhật bao gồm chu vin 7,2 m, chiều dài hơn chiều rộng 0,6m.

a) Hỏi bể đó đựng được bao nhiêu lít nước ( 1 dm3 = 1l)

Câu 398:

Một hình lập phương có diện tích s toàn phần là 294cm2.

a) Tính thể tích hình lập phương.

b) bạn ta xếp 180 hình lập phương nói bên trên đầy vào một hình vỏ hộp chữ nhật có kích thước đáy là 25cm cùng 63cm. Tính coi xếp được mấy lớp (tầng) hình lập phương trong hình vỏ hộp chữ nhật.

Câu 399:

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Thống kê những loại sách trong thư viện của một trường tè học cho biết có 50% sách là truyện thiếu nhi, 25% số sách là sách giáo khoa và 25 % số sách còn lại là loại sách khác.

Hình vẽ nào dưới đây rất có thể là biểu vật hình quạt trình diễn số liệu thống kê lại nói trên?

Đáp án:

Câu 394:

Bán kính của hình tròn là:

6 : 2 = 3 (cm)

Diện tích của hình tròn trụ là:

3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

28,26 x 5 = 141,3 (cm2)

Chiều dài hình chữ nhật là:

41,3 : 9 = 15,7 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(15,7 + 9) x 2 = 49,4 (cm)

Đáp số : 49,4cm.

Câu 395:

Tổng hai lòng của hình thang là:

60 x 2 : 5 = 24 (m)

Đáy phệ của hình thang là:

(24 + 4) : 2 = 14 (m)

Đáy nhỏ nhắn của hình thang là:

24 – 14 = 10 (m)

Đáp số: Đáy lớn : 14m ;đáy bé xíu : 1om.

Câu 396:

ĐS : 1320m2

Câu 397:

Bài giải

a) Tổng chiều dài với chiều rộng của lòng bể hình chữ nhật là:

7,2 : 2 = 3,6 (m)

Chiều lâu năm đáy bể hình chữ nhật là:

(3,6 + 0,6) : 2 = 2, 1 (m)

Chiều rộng đáy bể hình chữ nhật là:

3,6 – 2,1 = 1,5 (m)

Thể tích của bồn nước là:

2, 1 x 1,5 x 1,5 = 4,725 (m3

4,725 m3 = 4725 dm 3 = 4725 l

b) Thể tích phần nước đã cần sử dụng trong 1 tuần lễ là:

2, 1 x 1,5 x 1,2 = 3,78 (m3)

3,78m3 = 3780dm3 = 3780 l

Trung bình mỗi ngày dùng số lít nước là:

3780 : 7 = 540 (/)

Đáp số : a) 47251 ; b) 5401.

Xem thêm: Luyện Tập Trang 14 Giải Toán Lớp 5 Trang 14 Sgk Toán 5, Toán Lớp 5 Trang 14 Luyện Tập

Câu 398:

Bài giải

a) diện tích s một khía cạnh của hình lập phương là:

294 : 6 = 49 (cm2)

Ta có : 49 = 7 x 7. Vậy cạnh của hình lập phương là 7 cm.

Thể tích của hình lập phương là:

7 x 7 x 7 = 343 (cm3)

b) 35cm vội vàng 7cm mốc giới hạn là:

35 : 7 = 5 (lần)

63cm cấp 7 cm tần số là:

63 : 7 = 9 (lần)

Để xếp được một lớp hình lập phương trong hình hộp chữ nhật yêu cầu số hình lập phương cạnh 7cm là: