Tính diện tích s mảnh khu đất có những thiết kế như hình vẽ bên dưới đây, biết:AD = 63m ; AE = 84m; BE = 28m ; GC = 30m.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập về tính diện tích tiếp theo


Tính diện tích s mảnh khu đất có bản thiết kế như hình vẽ bên dưới đây, biết:

AD = 63m ; AE = 84m; BE = 28m ; GC = 30m.

*

Phương pháp giải:

Diện tích mảnh đất nền = diện tích hình thang vuông ADGB + diện tích tam giác BGC

Lời giải đưa ra tiết:

Ta bao gồm AEGD là hình chữ nhật phải EG = AD = 63m

BG = BE + EG = 28 + 63 = 91m

Diện tích hình thang vuông ADGB là:

(63 + 91) × 84 : 2 = 6468 (m2)

Diện tích hình tam giác vuông BGC là:

91 × 30 : 2 = 1365 (m2)

Diện tích mảnh đất nền đó là:

1365 + 6468 = 7833 (m2)

Đáp số: 7833m2.


Tính diện tích s mảnh đất có bề ngoài như hình vẽ dưới đây, biết:

BM = 20,8m cn = 38m AM = 24,5m

MN = 37,4m ND = 25,3m.

*

Phương pháp giải:

Diện tích mảnh đất nền bằng tổng diện tích s hình thang vuông BCNM với hai hình tam giác vuông ABM, CND.

+) mong mỏi tính diện tích s hình thang ta lấy tổng độ lâu năm hai đáy nhân với độ cao rồi chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

+) mong tính diện tích s tam giác ta đem độ lâu năm đáy nhân với độ cao rồi chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Lời giải bỏ ra tiết:

Mảnh đất đã cho được tạo thành một hình thang vuông BMNC và hai hình tam giác vuông ABM, CND.

Hình thang vuông BMNC gồm đáy to là CN, đáy nhỏ là BM, độ cao là MN.

Diện tích hình thang BCNM là:

( dfrac(38 + 20,8) × 37,42 = 1099,56;(m^2))

Diện tích hình tam giác ABM là:

( dfrac24,5 × 20,82 = 254,8; (m^2)) 

Diện tích hình tam giác CND là:

( dfrac25,3 × 38 2 = 480,7 ; (m^2)) 

Diện tích của mảnh đất nền là:

(1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835,06) ((m^2))

Đáp số: (1835,06m^2).


Lý thuyết

Ví dụ: Một mảnh đất có mẫu mã như hình bên.

*

Để tính diện tích s mảnh khu đất đó, ta rất có thể làm như sau:

a) Nối điểm A với điểm D, lúc ấy mảnh khu đất được phân thành hình thang ABCD với hình tam giác ADE. Kẻ các đoạn thẳng BM, EN vuông góc cùng với AD.

b) Đo các khoảng cách trên mặt đất.

Giả sử ta gồm bảng số liệu các kết quả đo như sau:

*

c) Tính:

*

Vậy diện tích s mảnh khu đất là 1677,5m2.

Xem thêm: Giải Bài 123 Trang 53 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 123 Trang 53 Sgk Toán 6 Tập 2

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 96 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp johnadamshs.net


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng johnadamshs.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gởi các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.