- Chọn bài xích -Chia một trong những thập phân với một số tự nhiênLuyện tập trang 64Chia một vài thập phân cùng với 10, 100, 1000, ...Chia một trong những tự nhiên cho một số trong những tự nhiên nhưng thương kiếm được là một số thập phânLuyện tập trang 68Chia một số trong những tự nhiên cho một số thập phânLuyện tập trang 70Chia một trong những thập phân cho một trong những thập phânLuyện tập trang 72Luyện tập chung trang 72Luyện tập thông thường trang 73Tỉ số phần trămGiải toán về tỉ số phần trămLuyện tập trang 76Giải toán về tỉ số xác suất tiếp theo trang 76Luyện tập trang 77Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 78Luyện tập trang 79Luyện tập thông thường trang 79Luyện tập tầm thường trang 80Giới thiệu máy tính xách tay bỏ túiSử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Sách giải toán 5 luyện tập chung trang 79 giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 5 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và vừa lòng logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 79 SGK Toán 5) rèn luyện chung : Tính:

a) 216,72 : 42;

b) 1: 12,5;

c) 109,98 : 42,3

Lời giải:

*
*

Bài 2 (trang 79 SGK Toán 5) rèn luyện chung :
Tính:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

Lời giải:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2

= 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68

= 65,68

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

= 8,16 : 4,8 – 0,1725

= 1,7 – 0,1725

= 1,5275

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 5) luyện tập chung : cuối năm 2000 dân sinh của một phường là 15 625 người. Thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.

a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tạo thêm bao nhiêu phần trăm?

b) nếu như từ thời điểm cuối năm 2001 cho năm 2002 số dân của phường đó cũng tăng thêm bấy nhiêu tỷ lệ thì cuối năm 2002 số dân của phường kia là bao nhiêu người?

Lời giải:

a) so với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:

15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6%

101,6% – 100% = 1,6%

b) 1,6% của 15 875 tín đồ là:


15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

Số dân của phường đó năm 2002 là:

15875 + 254 = 16 129 (người)

Đáp số a) 1,6%; b) 16 129 người.

Bài 4 (trang 80 SGK Toán 5) luyện tập chung : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một người bán sản phẩm bị lỗ 70 000 đồng và số chi phí đó bởi 7% số tiền quăng quật ra. Để tính số vốn của tín đồ đó, ta đề nghị tính: