Giải bài bác tập SGK Toán 5 trang 38, 39 giúp những em học sinh lớp 5 xem nhắc nhở giải những bài tập bài luyện tập của Chương 2 Toán 5. Với giải thuật Toán lớp 5 đến từng bài bác rất bỏ ra tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài xích tập, rèn luyện khả năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 38, 39 luyện tập số thập phân


Giải bài tập Toán 5 trang 38, 39

Bài 1 (trang 38, 39 SGK Toán 5)

a) Chuyển các phân số thập phân tiếp sau đây thành láo lếu số (theo mẫu):

*

Mẫu:

*


Cách làm:


Lấy tử số phân tách cho mẫu số.Thương tìm được là số nguyên; viết phần nguyên dĩ nhiên một phân số bao gồm tử số là số dư, chủng loại số là số chia.

b) Chuyển các hỗn số của phần a) thành số thập phân (theo mẫu):

Mẫu:

*

Gợi ý đáp án:

Kết trái của a và b bên dưới đây:

a)

*

*

*

b)

*

*

*

Bài 2 (trang 39 SGK Toán 5)


Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc những số thập phân đó:

*

Gợi ý đáp án:

*
4,5 đọc là tứ phẩy năm.

*
83,4 hiểu là tám mươi ba phẩy bốn.

*
19,54 đọc là mười chín phẩy năm mươi tư.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Thần Tượng Là Gì ? Phim Thần Tượng Là Gì

*
2,167 hiểu là hai phẩy một trăm sáu mươi bảy.

*
0,2020 gọi là ko phẩy nhì nghìn ko trăm nhì mươi

Bài 3 (trang 39 SGK Toán 5)

Viết số tương thích vào nơi chấm:


Mẫu: 2,1m = 21dm

Cách làm:

*

Gợi ý đáp án:

*

Vậy 2,1m = 21 dm

*

Vậy 8,3m = 830cm

*

Vậy 5,27m = 527cm

*


Vậy 3,15m = 315cm

Bài 4 (trang 39 SGK Toán 5)

a) Viết phân số

*
dưới dạng phân số thập phân gồm mẫu là 10 và gồm mẫu số là 100