Giải bài xích tập SGK Toán 5 trang 14 giúp các em học viên lớp 5 xem gợi nhắc giải các bài tập bài rèn luyện trang 14. Với giải thuật Toán lớp 5 cho từng bài bác rất chi tiết, để giúp đỡ các em ôn tập, củng cố những dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thiệt thành thạo.
Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập trang 14

Giải bài xích tập Toán 5 trang 14

Bài 1 (trang 14 SGK Toán 5)

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

*
*
*
*

Gợi ý đáp án:

*


*

*

*

Bài 2 (trang 14 SGK Toán 5)

So sánh những hỗn số:


a)

*
*

c)

*
cùng
*


b)

*
cùng
*

d)

*
*
Xem thêm: Giải Bài 1,2,3,4 Trang 64,65, Toán Lớp 5 Trang 64, 65 Luyện Tập

Gợi ý đáp án:

a)

*

*
2dfrac910" width="94" height="41" data-latex="3dfrac910 > 2dfrac910" class="lazy" data-src="https://johnadamshs.net/toan-lop-5-luyen-tap-trang-14/imager_9_589_700.jpg%20%3E%202%5Cdfrac%7B9%7D%7B%7B10%7D%7D">

(Hoặc: Ta có: 3> 2. Vậy:

*

b)

*

*
m 2dfrac910" width="94" height="41" data-latex="5dfrac110 > m 2dfrac910" class="lazy" data-src="https://johnadamshs.net/toan-lop-5-luyen-tap-trang-14/imager_11_589_700.jpg%20%3E%20%7B%5Crm%7B%20%7D%7D2%5Cdfrac%7B9%7D%7B%7B10%7D%7D">.


(Hoặc: Ta có: 5> 2. Vậy:

*

d)

*

*
. Vậy:
*
.

(Hoặc: Ta có: 3=3 và

*
. Vậy:
*
)

Bài 3 (trang 14 SGK Toán 5)

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính: