Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương gồm cạnh 2m 5cm. Miếng bìa nào dưới đây hoàn toàn có thể gấp được một hình lập phương ?


Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương gồm cạnh 2m 5cm.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập trang 112

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

Diện tích bao bọc = diện tích s một khía cạnh ( imes ) 4 = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) 4.

Diện tích toàn phần = diện tích s một phương diện ( imes ) 6 = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) 6. 

Lời giải đưa ra tiết:

Đổi: 2m 5cm = 2,05m

Diện tích bao quanh của hình lập phương đã mang lại là: 

(2,05 ( imes ) 2,05) ( imes ) 4 = 16,81 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã đến là:

(2,05 ( imes ) 2,05) ( imes ) 6 = 25,215 (m2)

 Đáp số: diện tích xung quanh: 16,81m2;

diện tích s toàn phần: 25,215m2.

 


Bài 2


Video lí giải giải


Mảnh bìa nào dưới đây rất có thể gấp được một hình lập phương ?

 

*

Phương pháp giải:

Cách 1: học sinh vẽ hình lên giấy rồi vội vàng thử và trả lời.

Cách 2: học viên suy luận nhằm trả lời.

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1: học sinh vẽ hình lên giấy rồi vội vàng thử cùng trả lời.

Cách 2: Suy luận:

- dễ thấy không thể gấp hình 1 thành một hình lập phương.

- với hình 2, lúc ta gấp dãy 4 hình vuông ở bên dưới thành 4 mặt bao phủ thì 2 hình vuông ở trên sẽ đè lên nhau, không sản xuất thành một dưới mặt đáy trên với một mặt dưới dưới được. Do đó không thể vội vàng hình 2 thành một hình lập phương.

- Hình 3 cùng hình 4 đều hoàn toàn có thể gấp thành các hình lập phương vị khi ta gấp dãy 4 hình vuông ở thân thành 4 mặt bao quanh thì 2 hình vuông trên với dưới sẽ tạo thành hai dưới mặt đáy trên và đáy dưới.

Vậy mỗi mảnh bìa sinh hoạt hình 3 với hình 4 đều hoàn toàn có thể gấp thành một hình lập phương.


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Đúng ghi Đ, sai ghi S:

 

*

a) diện tích s xung quanh của hình lập phương A cấp 2 lần diện tích s xung xung quanh của hình lập phương B

b) Diện tích bao phủ của hình lập phương A vội 4 lần diện tích s xung xung quanh của hình lập phương B.

c) diện tích s toàn phần của hình lập phương A vội 2 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B.

d) Diện tích toàn phần của hình lập phương A vội 4 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích s xung quanh và diện tích từng phần của từng hình lập phương rồi so sánh tác dụng với nhau: 

+ diện tích s xung quanh = diện tích một mặt ( imes ) 4 = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) 4.

+ diện tích s toàn phần = diện tích s một mặt ( imes ) 6 = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) 6. 

Lời giải chi tiết:

Diện tích bao phủ của hình lập phương A là:

((10 imes 10) imes 4 = 400 ; (cm^2))

Diện tích toàn phần của hình lập phương A là:

((10 imes 10) imes 6 = 600 ; (cm^2))

Diện tích bao bọc của hình lập phương B là:

((5 imes 5) imes 4 = 100 ; (cm^2))

Diện tích toàn phần của hình lập phương B là:

((5 imes 5) imes 6 = 150 ; (cm^2))

Diện tích bao quanh của hình lập phương A gấp diện tích xung xung quanh của hình lập phương B chu kỳ là:

(400 : 100 = 4) (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp diện tích toàn phần của hình lập phương B mốc giới hạn là:

(600 : 150 = 4) (lần)

Vậy diện tích s xung xung quanh (toàn phần) của hình A gấp (4) lần diện tích s xung quanh (toàn phần) của hình B.

Xem thêm: Despacito Là Gì? Những Thú Vị Xoay Quanh Bài Hát Despacito Bài Hát Despacito Tại Sao Lại Hấp Dẫn Tới Vậy

Ta gồm kết quả:

a) S b) Đ c) S d) Đ

Cách giải nhanh: Nếu cạnh hình lập phương này cấp (n) lần cạnh hình lập phương tê thì diện tích bao phủ (toàn phần) của hình này cấp ( n imes n) lần diện tích s xung xung quanh (toàn phần) của hình lập phương kia.