Tính thể tích hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm a, chiều rộng b, chiều cao c.a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm.b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 trang 121 bài 76: thể tích hình hộp chữ nhật


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm a, chiều rộng b, chiều cao c.

a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm.

b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.

c) a = (dfrac25)dm; b = (dfrac13)dm; c = (dfrac34)dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta đem chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

V = 5 x 4 x 9 = 180 (cm3)

b) Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật kia là: 

V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m3)

c) Thể tích của hình hộp chữ nhật kia là:

V = (dfrac25) x (dfrac13) x (dfrac34) = (dfrac110) (dm3)


Bài 2


Video lý giải giải


Tính thể tích của khối gỗ gồm dạng như hình bên: 

 

*

Phương pháp giải:

Chia gỗ khối thành các hình hộp chữ nhật nhỏ rồi tính thể tích từng hình theo cách làm V = a x b x c

(a, b, c là ba size của hình vỏ hộp chữ nhật), từ kia suy ra thể tích gỗ khối ban đầu.

Lời giải bỏ ra tiết:

Cách 1 :

Chia cục gỗ thành nhị hình hộp chữ nhật A với B như hình dưới đây:

*

Chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật A là: 

12 - 6 = 6 (cm)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật A là: 

 8 × 6 × 5 = 240 (cm3)

Thể tích hình hộp chữ nhật B là:

15 × 6 × 5 = 450 (cm3)

Thể tích của tấm gỗ là:

240 + 450 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.

Cách 2:

Chia cục gỗ thành nhì hình hộp chữ nhật C và D như hình bên dưới đây:

*

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật C là:

12 × 8 × 5 = 480 (cm3)

Thể tích hình hộp chữ nhật D là:

(15 – 8) × 6 × 5 = 210 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là: 

480 + 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.

Cách 3: Xem hình vẽ mặt dưới:

*

Chiều dài của hình vỏ hộp chữ nhật E là:

15 – 8 = 7 (cm)

Chiều rộng của hình vỏ hộp chữ nhật E là:

12 – 6 = 6 (cm)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật E là:

7× 6 × 5 = 210 (cm3)

Thể tích của cả khối gỗ cùng hình hộp chữ nhật E là:

15 × 12 × 5 = 900 (cm3)

Thể tích của tấm gỗ là:

900 – 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.


Bài 3


Video trả lời giải


Tính thể tích của hòn đá phía bên trong bể nước theo như hình dưới đây:

 

*

Phương pháp giải:

Cách 1: Thể tích hòn đá = tổng thể và toàn diện tích hòn đá với nước - thể tích nước trong bể 

Cách 2: Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dâng lên) bao gồm chiều dài 10cm, chiều rộng lớn 10cm và độ cao là: 7 - 5 = 2 (cm). 

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1:

Thể tích nước trong bể là:

10 × 10 × 5 = 500 (cm3)

Tổng thể tích của nước và hòn đá là:

10 × 10 × 7 = 700 (cm3)

Thể tích của hòn đá là:

700 – 500 = 200 (cm3)

Đáp số: 200cm3. 

Cách 2:

Chiều cao của phần nước kéo lên là:

7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích nước dơ lên là:

10 × 10 × 2 = 200 (cm3)

Thể tích nước dưng lên chính là thể tích hòn đá.

Đáp số: 200cm3.


Lý thuyết

1. Thể tích hình hộp chữ nhật


Quy tắc: Muốn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng đơn vị đo).


*

Lưu ý: Chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng chính là diện tích đáy. Vậy hoàn toàn có thể tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bằng phương pháp lấy diện tích s đáy nhân cùng với chiều cao.

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm (12cm), chiều rộng lớn (5cm) và chiều cao (8cm).

Giải:

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

(12 imes 5 imes 8 = 480;(cm^3))

Đáp số: (480cm^3).

2. Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật khi biết ba kích thước

Phương pháp: ước ao tính thể tích hình hộp chữ nhật ta mang chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Dạng 2: Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật.

Phương pháp: chiều cao của hình hộp chữ nhật chia cho diện tích s đáy.

(c = V:(a imes b)).

Dạng 3: Tính diện tích s đáy lúc biết thể tích

Phương pháp: diện tích s đáy của hình hộp chữ nhật bởi thể tích đến cho chiều cao.

(a imes b = V:c).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Cardiovascular Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Từ Điển Tiếng Anh

Dạng 4: Toán bao gồm lời văn (thường tính thể tích nước, chiều cao mực nước…)

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, xác minh dạng toán và yêu cầu của đề bài rồi giải việc đó.