Tính diện tích của mảnh đất có form size theo mẫu vẽ bên. Một khu đất nền có form size theo hình vẽ bên dưới đây. Tính diện tích s khu khu đất đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 104, 105, 106: luyện tập về tính diện tích


Tính diện tích của mảnh đất nền có size theo hình vẽ bên. 

 

*

Phương pháp giải:

Có thể phân chia hình đã đến thành biện pháp hình chữ nhật nhỏ. Tính diện tích s mỗi hình, từ bỏ đó tìm được diện tích miếng đất lúc đầu bằng giải pháp tìm tổng diện tích các hình chữ nhật nhỏ. 

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1 :

Chia hình đã mang đến thành nhì hình chữ nhật là hình (1) với hình (2) : 

*

Chiều nhiều năm hình chữ nhật (1) là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích của hình chữ nhật (1) là:

11,2 × 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích của hình chữ nhật (2) là:

6,5 × 4,2 = 27,3 (m2)

Diện tích khu đất nền đó là:

39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5m2.

Cách 2 :

Chia hình đã mang đến thành ba hình chữ nhật như hình mẫu vẽ : 

*

Hình (3) cùng (4) phần nhiều là hình vuông vắn cạnh 3,5m.

Diện tích của hình vuông (3) và (4) đều là:

3,5 × 3,5 = 12,25 (m2)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật (5) là:

6,5 + 3,5 = 10 (m)

Diện tích hình chữ nhật (5) là:

10 × 4,2 = 42 (m2)

Diện tích khu đất đó là:

12,25 × 2 + 42 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5m2.

Cách 3:

 

*

Diện tích hình (6) với (7) phần đông là:

6,5 × 3,5 = 22,75 (m2)

Chiều lâu năm hình chữ nhật ABCD là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là:

6,5 + 3,5 = 10 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

11,2 × 10 = 112 (m2)

Diện tích khu đất nền đó là:

112 – 22,75 × 2 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5m2.

Lưu ý: Có nhiều cách thức chia miếng đất lúc đầu thành các hình chữ nhật nhỏ dại khác nhau. Học sinh tùy chọn cách tương xứng để làm. 


Bài 2


Video chỉ dẫn giải


Một khu đất nền có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu khu đất đó.

 

*

Phương pháp giải:

Chia hình vẽ ban sơ thành những hình chữ nhật nhỏ, sau đó tính diện tích các hình đó.

Diện tích khu đất nền bằng tổng diện tích các hình chữ nhật nhỏ.

Lời giải chi tiết:

Diện tích của khu đất bằng diện tích hình chữ nhật che phủ trừ đi diện tích s của nhì hình chữ nhật nhỏ tuổi với các size là 50m và 40,5m.

 

*

Chiều dài của hình chữ nhật che phủ là: 40,5 + 100,5 = 141 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật bao che là: 50 + 30 = 80 (m)

Diện tích của hình chữ nhật bao che là: 141 × 80 = 11280 (m2) 

Tổng diện tích s của nhì hình chữ nhật nhỏ là: (50 × 40,5) × 2 = 4050 (m2)

Diện tích của khu đất nền là: 11280 – 4050 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230m2.

Lưu ý: có nhiều cách chia khu đất nền đã mang lại thành các hình chữ nhật nhỏ, học tập sinh hoàn toàn có thể tùy chọn lựa cách chia phù hợp.

Xem thêm: Bài Tập Hình Học Lớp 7, Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Sgk Đầy Đủ Đại Số Và Hình Học


Lý thuyết

Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có form size theo mẫu vẽ bên:

*

Ta có thể thực hiện tại như sau:

a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD với hai hình vuông vắn bằng nhau EGHK, MNPQ.