Viết số thích hợp vào ô trống: Một con ốc sên trườn với gia tốc 12cm/phút. Hỏi bé ốc sên đó bò được quãng đường 1,08m trong thời hạn bao thọ ?


Viết số phù hợp vào ô trống:

 

*

Phương pháp giải:

Muốn tính thời gian ta mang quãng đường phân tách cho vận tốc.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 143 luyện tập

(t = s : v)

Lời giải chi tiết:

Muốn tính thời hạn ta đem quãng đường phân chia cho vận tốc, tuyệt (t = s : v).

Ta có: (261: 60 = 4,35) ;

(78: 39 = 2 );

(165 : 27,5 = 6);

(96 : 40 = 2,4).

Vậy ta có bảng tác dụng như sau:

*


Một nhỏ ốc sên trườn với vận tốc (12cm/)phút. Hỏi con ốc sên đó bò được quãng mặt đường (1,08m) trong thời gian bao thọ ?

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị đo quãng đường sang đơn vị chức năng xăng-ti-mét.

- Muốn tính thời gian ta rước quãng đường chia cho vận tốc.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: (12cm/)phút

1,08 m: ... Phút?

Bài giải

Đổi: (1,08m = 108cm).

Thời gian con ốc sên trườn hết quãng đường đó là :

(108 : 12 = 9) (phút)

Đáp số: (9) phút. 


Vận tốc cất cánh của một nhỏ chim đại bàng là 96km/giờ. Tính thời hạn để bé đại bàng đó bay được quãng mặt đường 72km.

Phương pháp giải:

Muốn tính thời hạn ta lấy quãng đường phân tách cho vận tốc.

(t = s : v)

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 96km/giờ

Quãng đường: 72 km

Thời gian: ....?

Bài giải

Thời gian để con đại bàng cất cánh được 72km là:

(72 : 96 =0,75) (giờ)

(0,75) giờ đồng hồ (= 45) phút

Đáp số: (45) phút.


Một bé rái cá rất có thể bơi với gia tốc 420m/phút. Tính thời hạn để rái cá bơi lội được quãng mặt đường 10,5km.

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị đo của quãng con đường sang đơn vị chức năng mét.

- Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường phân tách cho vận tốc.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 420m/phút

Quãng đường: 10,5km

Thời gian: ...?

Bài giải

Đổi: 10,5km = 10500m.

Thời gian để rái cá tập bơi được quãng đường 10,5km là: 

10500 : 420 = 25 (phút)

Đáp số: 25 phút.

Xem thêm: Bánh Mì Whole Wheat Flour Là Gì ? Bánh Mì Whole Wheat Là Gì


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp johnadamshs.net


Cảm ơn các bạn đã áp dụng johnadamshs.net. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.