( 2dfrac35) ; ( 5dfrac49) ; ( 9dfrac38) ; ( 12dfrac710).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài luyện tập trang 14


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Có thể viết hỗn số thành một phân số có:

- Tử số bằng phần nguyên nhân với chủng loại số rồi cộng với tử số tại phần phân số.

- mẫu mã số bằng mẫu số tại phần phân số.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 31 Sgk Toán 5, Toán Lớp 5 Trang 31


Lời giải chi tiết

( displaystyle 2dfrac35 = 2 imes 5 + 3 over 5 =dfrac135) ;

( displaystyle 5dfrac49 = 5 imes 9 + 4 over 9 =dfrac499) ;

( displaystyle 9dfrac38= 9 imes 8 + 3 over 8 =dfrac758) ;

( displaystyle 12dfrac710 = 12 imes 10 + 7 over 10 =dfrac12710) . 

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp johnadamshs.net


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện johnadamshs.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gửi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.