Tính:a) 17 giờ đồng hồ 53 phút + 4 giờ 15 phút;b) 45 ngày 23 giờ – 24 ngày 17 giờ;c) 6 giờ đồng hồ 15 phút × 6; d) 21 phút 15 giây : 5.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 137, 138 luyện tập chung


Tính:

a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ đồng hồ 15 phút;

b) 45 ngày 23 giờ – 24 ngày 17 giờ;

c) 6 giờ 15 phút × 6; 

d) 21 phút 15 giây : 5.

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc cộng, trừ, nhân, phân chia số đo thời gian.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Tính:

a) (2 giờ 1/2 tiếng + 3 giờ 15 phút) × 3;

2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút × 3;

b) (5 giờ đôi mươi phút + 7 giờ 40 phút) : 2;

5 giờ trăng tròn phút + 7 tiếng 40 phút : 2.

Phương pháp giải:

- Ta thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số trường đoản cú nhiên.

- lúc tính sau mỗi công dụng ta bắt buộc ghi đơn vị đo tương ứng.

Lời giải đưa ra tiết:

a) +) (2 giờ 1/2 tiếng + 3 giờ 15 phút) × 3

= 5 giờ 45 phút × 3

= 15 giờ đồng hồ 135 phút (135 phút = 2 tiếng đồng hồ 15 phút)

= 17 giờ đồng hồ 15 phút 

+) 2 tiếng đồng hồ 30 phút + 3 giờ 15 phút × 3

= 2 tiếng 30 phút + 9h 45 phút

= 11 giờ 75 phút (75 phút = 1 tiếng 15 phút)

= 12 giờ 15 phút 

b) +) (5 giờ đôi mươi phút + 7 giờ đồng hồ 40 phút) : 2

= 12 giờ đồng hồ 60 phút : 2

= 6 tiếng 30 phút

+) 5 giờ đôi mươi phút + 7 tiếng 40 phút : 2

= 5 giờ đôi mươi phút + 3h 50 phút

= 8 giờ đồng hồ 70 phút (70 phút = 1 tiếng 10 phút)

= 9h 10 phút


Bài 3


Video chỉ dẫn giải


Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng:

Hương với Hồng hẹn chạm chán nhau lúc 10 giờ đồng hồ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ đôi mươi phút còn Hồng lại mang lại muộn mất 15 phút. Hỏi Hương yêu cầu đợi Hồng trong bao nhiêu lâu?

A. đôi mươi phút B. 35 phút C. 55 phút D. 1 giờ đôi mươi phút

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính thời gian Hương cho sớm rộng so với giờ hẹn.

- Thời gian Hương đề xuất đợi Hồng = thời gian Hương mang lại sớm rộng so với giờ hứa + thời gian Hồng mang lại muộn đối với giờ hẹn.

Cách 2 :

- Tính thời gian lúc Hồng đến chỗ hẹn = 10 giờ đồng hồ 40 phút sáng sủa + 15 phút.

- Thời gian Hương phải đợi Hồng = thời gian dịp Hồng đến chỗ hẹn – thời gian thời gian Hương mang lại chỗ hẹn.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Hương mang lại sớm rộng so cùng với giờ hứa số thời hạn là :

10 tiếng 40 phút – 10 giờ đôi mươi phút = đôi mươi phút

Hương yêu cầu đợi Hồng trong số thời hạn là:

đôi mươi + 15 = 35 phút

Đáp số: 35 phút.

Cách 2: 

Hồng mang lại nơi lúc:

10 giờ 40 phút + 15 phút = 10 giờ 55 phút

Hương nên đợi Hồng trong số thời hạn là:

10 giờ 55 phút – 10 giờ đôi mươi phút = 35 phút

Đáp số: 35 phút.

Chọn giải đáp B.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Sách Giáo Khoa Lớp 7, ✅ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 Tập 1


Bài 4


Video trả lời giải


Bạn Lan kiểm tra giờ tàu tự ga thành phố hà nội đi một số nơi như sau:

 

*

Tính thời gian tàu đi trường đoản cú ga thành phố hà nội đến các ga Hải Phòng, cửa hàng Triều, Đồng Đăng, Lào Cai.