Giải Toán lớp 5: rèn luyện giúp những em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý đáp án 3 bài tập vào SGK Toán 5 trang 112, 113. Qua đó, giúp những em học viên ôn tập, củng ráng lại kiến thức, rèn luyện năng lực giải Toán lớp 5 của bản thân thật thành thạo.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài luyện tập trang 112

Đồng thời, cũng góp thầy cô xem thêm để soạn giáo án bài luyện tập trang 112 của Chương 3 Toán 5 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của johnadamshs.net nhé:


Giải bài bác tập Toán 5 trang 112, 113

Bài 1

Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương tất cả cạnh 2m 5cm.

Đáp án

2m 5cm = 2,05m


Diện tích bao quanh của hình lập phương đã mang đến là:

2,05 × 2,05 × 4 = 16,81 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã mang lại là:

2,05 × 2,05 × 6 = 25,215 (m2)

Đáp số: diện tích xung quanh: 16,81m2;

Diện tích toàn phần: 25,215m2.

Bài 2

Mảnh bìa nào bên dưới đây rất có thể gấp được một hình lập phương?

Đáp án

Hình 1 tất cả 6 mặt được xếp thành một hàng ngang, khi vội lại sẽ có được 2 mặt bị ông chồng lên nhau chế tạo ra thành khối hình tất cả 4 mặt (trái với khái niệm về hình lập phương là khối hình có 6 mặt). Vậy hình 1 không phải là hình lập phương.


Hình 2 gồm 6 mặt, khi vội lại thì nhì đáy đã bị ông chồng lên nhau, tạo ra thành khối hình bao gồm 5 khía cạnh (trái với quan niệm về hình lập phương là khối hình gồm 6 mặt). Vậy hình 2 không hẳn là hình lập phương.

Hình 3 cùng hình 4 hoàn toàn có thể gấp thành những hình lập phương vị khi cấp lại thì 4 hình vuông nằm ngang sẽ khởi tạo thành 4 mặt bao phủ và 2 hình vuông vắn còn lại sẽ tạo nên thành hai dưới mặt đáy trên với dưới.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 99 Sgk Toán 5, Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 99 Sgk Toán 5

Vậy mảnh bìa số 3 cùng mảnh bìa số 4 có thể gấp được thành một hình lập phương.

Bài 3

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

a) diện tích xung xung quanh của hình lập phương A vội 2 lần diện tích xung xung quanh của hình lập phương B. ☐

b) diện tích xung quanh của hình lập phương A cấp 4 lần diện tích s xung quanh của hình lập phương B ☐


c) diện tích toàn phần của hình lập phương A vội 2 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B. ☐

d) diện tích toàn phần của hình lập phương A vội 4 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B. ☐

Đáp án

Diện tích bao quanh của hình lập phương A là:

(10 x 10) x 4 = 400 (cm2)

Diện tích bao bọc của hình lập phương B là:

(5 x 5) x 4 = 100 (cm2)

Diện tích bao quanh của hình lập phương A gấp diện tích s xung quanh của hình lập phương B mốc giới hạn là:

400 : 100 = 4 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương A là:

(10 x 10) x 6 = 600 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương B là:

(5 x 5) x 6 = 150 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp diện tích s toàn phần của hình lập phương B chu kỳ là:

600 : 150 = 4 (lần)

Vậy:

a) diện tích s xung xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung xung quanh của hình lập phương B.

b) diện tích s xung xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích s xung xung quanh của hình lập phương B. <Đ>

c) diện tích toàn phần của hình lập phương A vội vàng 2 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B.

d) diện tích toàn phần của hình lập phương A cấp 4 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B. <Đ>