Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:a) Chiều nhiều năm 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dmMột cái thùng ko nắp hình trạng chữ nhật tất cả chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng 0,6m và độ cao 8dm. Tín đồ ta tô mặt xung quanh của thùng. Hỏi diện tích s quét đánh là từng nào mét vuông?


Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều lâu năm 25dm, chiều rộng 1,5m và độ cao 18dm.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 110 luyện tập

b) Chiều dài (dfrac45)m, chiều rộng (dfrac13)m cùng chiều cao (dfrac14)m.

Phương pháp giải:

- ước ao tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật ta rước chu vi dưới đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- mong muốn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích s hai đáy.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Đổi 1,5m = 15dm

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

((25 + 15) × 2 × 18 = 1440) (dm2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 × 15 = 375) (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

(1440 + 375 × 2 = 2190) (dm2)

b) diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

( left( dfrac45 + dfrac13 ight) × 2 × dfrac14 = dfrac1730) (m2)

Diện tích đáy hình vỏ hộp chữ nhật là: 

(dfrac45 × dfrac13 = dfrac415) (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

(dfrac1730 + dfrac415 × 2 = dfrac1110) (m2)

Đáp số: a) (1440)dm2 ; (2190)dm2 ; 

b) (dfrac1730)m2; (dfrac1110)m2.


Bài 2


Video hướng dẫn giải


Một mẫu thùng ko nắp làm ra chữ nhật có chiều dài (1,5m), chiều rộng lớn (0,6m) và độ cao (8dm). Fan ta tô mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét tô là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

Thùng không có nắp đậy và tín đồ ta chỉ quét mặt bên cạnh của thùng nên diện tích s phần quét sơn bằng diện tích xung quanh cùng với diện tích một dưới đáy của thùng.

Lưu ý: ba kích cỡ của hình vỏ hộp chữ nhật chưa cùng đơn vị chức năng đo nên trước khi tính ta cần mang đến cùng một đơn vị chức năng đo.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Thùng không nắp kiểu dáng hộp chữ nhật

Chiều dài: 1,5m

Chiều rộng: 0,6m

Chiều cao: 8dm

Diện tích quét sơn khía cạnh ngoài: ....?

Bài giải

Đổi: (8dm = 0,8m).

Diện tích bao bọc của mẫu thùng là:

((1,5 + 0,6) × 2 × 0,8 = 3,36; (m^2))

Diện tích mặt dưới của dòng thùng là:

(1,5 × 0,6 = 0,9;(m^2)) 

Diện tích quét đánh là:

(3,36 + 0,9 = 4,26; (m^2))

Đáp số: (4,26m^2).


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Đúng ghi Đ, không nên ghi S.

 

*

a) diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bởi nhau.

b) Diện tích toàn phần của nhị hình vỏ hộp chữ nhật không bởi nhau.

c) diện tích s xung quanh của nhì hình hộp chữ nhật bằng nhau.

d) diện tích xung quanh của nhị hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

Phương pháp giải:

Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của từng hình rồi so sánh công dụng với nhau.

- mong muốn tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta rước chu vi mặt dưới nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- mong mỏi tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cùng với diện tích s hai đáy.

Lời giải đưa ra tiết:

+) Hình bên trái: 

Diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

(2,5 + 1,5) × 2 × 1,2 = 9,6 (dm2)

Diện tích đáy hình vỏ hộp chữ nhật là:

2,5 × 1,5 = 3,75 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

9,6 + 3,75 × 2 = 17,1 (dm2)

+) Hình bên phải

Diện tích bao bọc hình hộp chữ nhật là:

(1,5 + 1,2) × 2 × 2,5 = 13,5 (dm2)

Diện tích đáy hình vỏ hộp chữ nhật là:

1,5 × 1,2 = 1,8 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

13,5 + 1,8 × 2 = 17,1 (dm2)

Ta có: 9,6dm2 2, suy ra diện tích s xung xung quanh của nhì hình vỏ hộp chữ nhật không bởi nhau.

17,1dm2 = 17,1dm2, suy ra diện tích s toàn phần của nhị hình hộp chữ nhật bằng nhau.

Xem thêm: Giải Bài 9: Phép Trừ Phân Số Sgk Toán Lớp 6 Phép Trừ Phân Số

Vậy ta có công dụng như sau: 

a) Đ b) S c) S d) Đ

Chú ý: nhì hình hộp chữ nhật đã mang lại có một hình để nằm, một hình đặt đứng tuy thế hai hình hộp chữ nhật đó đều phải có ba size là 2,5dm; 1,5dm; và 1,2dm nên có diện tích toàn phần bằng nhau nhưng diện tích xung quanh khác nhau.