Tài liệu Giải Toán lớp 5 trang 100, rèn luyện này giúp các em ôn luyện, củng cố kỹ năng và kiến thức liên quan liêu tới diện tích s hình tròn. Các em nhớ xem thêm kỹ cách thức giải bài để biết cách giải, áp dụng công thức vào bài bác làm xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài luyện tập trang 100


 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 100, luyện tập (gồm cách thức giải)

1. Lý giải giải bài bác 1 - Giải Toán 5 trang 100, luyện tập

Đề bài:Tính diện tích hình tròn có nửa đường kính r:a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

Phương pháp giải:- vận dụng công thức tính diện tích hình trụ khi biết bán kính (r): C = r x r x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14).- cầm số tương ứng vào công thức, tính toán cẩn thận để tìm kiếm ra tác dụng đúng nhất. 

Đáp án:a) Diện tích hình trụ có nửa đường kính r = 6cm là 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)b) Diện tích hình tròn có bán kính r = 0,35dm là 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 (dm2) Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 0,38465 (dm2).

2. Hướng dẫn giải bài bác 2 - Giải Toán lớp 5 luyện tập trang 100

Đề bài:Tính diện tích hình trụ biết chu vi C = 6,28cm.

Phương pháp giải:- bước 1: Từ phương pháp tính chu vi hình tròn: C = d x 3,14 ta tính được 2 lần bán kính của hình tròn: d = C : 3,14 (d là mặt đường kính).- bước 2: Biết số đo con đường kính, ta suy ra độ dài cung cấp kính: r = d : 2.- bước 3: áp dụng công thức tính diện tích hình tròn trụ khi biết nửa đường kính (r): C = r x r x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14).

Đáp án:Đường kính của hình tròn trụ là:6,28 : 3,14 = 2 (cm)Bán kính của hình tròn là: 2 : 2 = 1 (cm)Diện tích của hình trụ là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2) Đáp số: 3,14cm2

3. Hướng dẫn giải bài bác 3 - Giải Toán 

Đề bài:Miệng giếng nước là một hình tròn trụ có nửa đường kính 0,7m. Bạn ta xây thành giếng rộng lớn 0,3m bảo phủ miệng giếng. Tính diện tích s của thành giếng đó.

Phương pháp giải:- cách 1: Tính diện tích s của mồm giếng, bằng phương pháp vận dụng cách làm tính diện tích hình tròn khi biết nửa đường kính (r): C = r x r x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14).- cách 2: Tính nửa đường kính của hình trụ lớn, bằng phương pháp lấy nửa đường kính miệng giếng đem cộng với nửa đường kính thành giếng.- bước 3: áp dụng công thức C = r x r x 3,14 để tính diện tích hình tròn lớn.- cách 4: Tính diện tích của thành giếng bằng cách lấy diện tích của hình tròn trụ lớn (vừa kiếm tìm được) lấy trừ đi diện tích s của mồm giếng (hình tròn nhỏ). 

Đáp án:Diện tích của hình tròn nhỏ nhắn (miệng giếng) là: 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)Bán kính của hình tròn trụ lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m)Diện tích của hình tròn lớn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)Diện tích của thành giếng là: 3,14 - 1,5386 = 1,6014 (m2) Đáp số: 1,6014 (m2).

 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 100, rèn luyện (ngắn gọn)

Bài 1 trang 100 SGK Toán 5Tính diện tích hình tròn có nửa đường kính r:a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.ĐS:a) 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)b) 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 (dm2)Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 0,38465 (dm2)

Bài 2 - Giải Toán 5 luyện tập trang 100Tính diện tích hình tròn trụ biết chu vi C = 6,28cm.Theo đề bài ta có: d x 3,14 = Cd x 3,14 = 6,28d= 6,28 : 3,14d = 2Vậy 2 lần bán kính của hình tròn bằng 2cmBán kính của con đường tròn là: 2 : 2 = 1(cm)Diện-tích của hình tròn trụ là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)Đáp số: 3,14 (cm2).

Bài 3 trang 100 SGK Toán 5Miệng giếng nước là một hình tròn trụ có nửa đường kính 0,7m. Bạn ta xây thành giếng rộng lớn 0,3m bao bọc miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

*
Diện.tích của hình tròn nhỏ bé (miệng giếng) là:0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)Bán kính của hình tròn lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m)Diện.tích của hình trụ lớn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)Diện.tích của thành giếng là: 3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)Đáp số: 1,6014 (m2).

-------------- HẾT ----------------

 Lưu ý:Tham khảo và có tác dụng được hết Các việc về hình tròn trụ lớp 5 có đáp án, cơ phiên bản và nâng cao, các em học sinh thuận tiện giải được mọi bài bác toán cải thiện và cơ bạn dạng liên quan lại tới hình tròn.

Ngoài văn bản ở trên, những em tất cả thể đọc thêm phần Trừ nhị số thập phân nhằm chuẩn bị trước văn bản cho bài học kinh nghiệm này nằm trong chương trình Toán lớp 5.

Xem thêm: Meme Là Gì? Ý Nghĩa Và Lịch Sử Của Memes Là Gì Memes Là Gì

https://johnadamshs.net/giai-bai-tap-trang-100-sgk-toan-5-luyen-tap-38605n.aspx Trên đấy là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 100, Luyện tập đầy đủ bỏ ra tiết. Những em sẵn sàng trước ngôn từ bài rèn luyện chung trang 100, 101 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 100, 101, rèn luyện chung và bài ra mắt biểu vật dụng hình quạt qua phần Giải Toán lớp 5 trang 102 để học tốt Toán 5 hơn.