Giải Toán lớp 5: luyện tập chung giúp các em học viên lớp 5 tham khảo, xem cách thức giải cùng câu trả lời 4 bài bác tập vào SGK Toán 5 trang 79, 80.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 79

Thông qua nội dung bài viết này, những em đang củng thay lại kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán 5 thiệt thành thạo. Đồng thời, cũng góp thầy cô xem thêm để soạn giáo án bài luyện tập chung trang 79 của Chương 2 Toán 5 cho học sinh của mình. Vậy chi tiết mời thầy cô và những em thuộc theo dõi bài viết dưới trên đây của johnadamshs.net:


Phương pháp giải

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc về phép chia số thập phân.

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Tính:


Phương pháp giải

Biểu thức bao gồm chứa vết ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.Biểu thức có chứa các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, phân tách trước, phép tính cộng, trừ sau.

Gợi ý đáp án:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 × 2 = 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68

= 65,68

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2 = 8,16 : 4,8 – 0,1725

= 1,7 – 0,1725

= 1,5275

Bài 3

Cuối năm 2000, số dân của một phường là 15 625 người. Thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường chính là 15 875 người.

a) Hỏi từ thời điểm cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tạo thêm bao nhiêu phần trăm?


b) nếu như từ cuối năm 2000 đến thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường đó cũng tăng lên bấy nhiêu xác suất thì thời điểm cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người?

Phương pháp giải

Áp dụng những quy tắc:

Muốn search tỉ số xác suất của hai số ta search thương của hai số viết bên dưới dạng số thập phân, kế tiếp nhân yêu đương vừa kiếm được với 100 được tác dụng ta viết thêm kí hiệu % vào mặt phải.Muốn tìm kiếm a% của B ta rất có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc đem B nhân cùng với a rồi phân tách cho 100.

Gợi ý đáp án:

a) đối với số dân của năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:

15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6 %

101,6 % – 100% = 1,6%

b) 1,6% của 15 875 fan là:

15 875 × 1,6 : 100 = 254 (người)

Số dân của phường đó năm 2002 là:

15 875 + 254 = 16 129 (người)

Đáp số: a) 1,6%

b) 16 129 (người)

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một người bán hàng bị lỗ 70 000 đồng và số tiền đó bởi 7% số tiền vốn vứt ra. Để tính số chi phí vốn của bạn đó ta đề nghị tính:

A. 7000 : 7

B. 7000 × 7 : 100

C. 7000 × 100 : 7

D. 7000 × 7

Phương pháp giải

Đây là việc dạng tìm một số trong những khi biết giá trị tỷ lệ của nó.

Xem thêm: Cheer Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Cheer Trong Tiếng Việt

Theo đề bài, 7% số chi phí vồn là 70000 đồng. Để tìm số tiền vốn ta hoàn toàn có thể lấy 70000 phân chia cho 7 rồi nhân với 100 hoặc mang 70000 nhân cùng với 100 rồi phân tách cho 7.