Hướng dẫn giải bài bác tập Toán lớp 5 Bài: rèn luyện chung trang 73 hay, ngắn gọn, bám sát đít nội dung sách giáo khoa Toán lớp 5, cung cấp các em ôn luyện đạt công dụng nhất.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 sgk toán 5


Sau từng chương học nhằm tránh chứng trạng đánh rơi con kiến thức, các em học sinh cần tích cực và lành mạnh giải những dạng bài bác tập cuối mỗi bài, đặc biệt là các bài xích trong phần luyện tập chung chứa các bài tổng hợp kỹ năng và kiến thức trong chương giúp các em ôn tập một cách tổng thể nhất. Dưới đó là hướng dẫn giải chi tiết bài tập Toán lớp 5 trang 73: luyện tập chung từ team ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm chia sẻ, mời những em cùng quý thầy cô tìm hiểu thêm dưới đây.

Toán lớp 5 trang 73: rèn luyện chung

Bài 1 (trang 73 SGK Toán 5) rèn luyện chung : 

Đặt tính rồi tính:

a) 266,22 : 34;

b) 483 : 35;

c) 91,08 : 3,6;

d) 3: 6,25

Phương pháp giải:

Xem lại hướng dẫn cách đặt tính chia một số trong những thập phân cho một số tự nhiên tại vị trí Giải bài 1 trang 64 SGK Toán 5 Luyện tập. 

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Bài 2 (trang 73 SGK Toán 5) rèn luyện chung : 

Tính:

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32.

Phương pháp giải:

- Biểu thức bao gồm dấu ngoặc thì ta tính vào ngoặc trước, không tính ngoặc sau.

- Biểu thức bao gồm chứa phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ thì ta tính phép nhân, phép phân tách trước, phép cùng và phép trừ sau.

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

= 55,2 : 2,4 – 18,32

= 23 – 18,32

= 4,68

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

= 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12

Bài 3 (trang 73 SGK Toán 5) rèn luyện chung : 

Một động cơ mỗi giờ chạy không còn 0,5l dầu. Hỏi gồm 120l dầu thì bộ động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Phương pháp giải:

Tính số giờ động cơ đó chạy được ta rước số lít dầu phân tách cho số lít dầu tiêu thụ khi hộp động cơ chạy 1 giờ.

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Có 120l dầu thì bộ động cơ chạy được trong:

120 : 0,5 = 240 (giờ)

Đáp số: 240 giờ.

Bài 4 (trang 73 SGK Toán 5) luyện tập chung : 

Tìm x:

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

c) x x 12,5 = 6 x 2,5

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

x – 1,27 = 3

x = 3 + 1,27

x = 4,27

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

x + 18,7 = 20,2

x = 20,2 – 18,7

x = 1,5

c) x x 12,5 = 6 x 2,5

x x 12,5 = 15

x = 15 : 12,5

x = 1,2

File download miễn phí giải thuật bài tập toán Lớp 5 trang 73: luyện tập chung:

Hy vọng tài liệu vẫn hữu ích cho các em học viên và quý thầy cô xem thêm và so sánh đáp án thiết yếu xác.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6: Bài 34 Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 34 Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 2

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô bao gồm thể tìm hiểu thêm nhiều tư liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra, trả lời giải sách giáo khoa, vở bài tập được cập nhật liên tục tại chăm trang của chúng tôi.