Chuyển những phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc những số thập phân đó:

a) (dfrac12710); b) (dfrac65100);

c) (dfrac20051000); d) (dfrac81000).

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 sgk toán 5


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Áo dụng phương pháp viết: 

()(frac110 = 0,1) ; () (frac1100 = 0,01) ; (frac11000 = 0,001)

Muốn đọc một vài thập phân, ta hiểu lần lượt từ sản phẩm cao mang đến hàng thấp: trước nhất đọc phần nguyên, đọc lốt "phẩy", tiếp đến đọc phần thập phân. 


Lời giải chi tiết

a) (dfrac12710 = 12dfrac710 = 12,7;)

(12,7) hiểu là mười nhì phẩy bảy.

b) (dfrac65100 = 0,65)

(0,65) đọc là ko phẩy sáu mươi lăm.

c) (dfrac20051000 = 2dfrac51000 = 2,005)

(2,005) gọi là hai phẩy ko không năm.

d) (dfrac81000=0,008).

(0,008) phát âm là không phẩy không không tám.

Xem thêm: Giải Bài 164 Trang 65 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 164 Trang 65 Sgk Toán 6 Tập 2

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp johnadamshs.net


Cảm ơn các bạn đã áp dụng johnadamshs.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.