Đưa những phương trình sau về dạng. Bài bác 11 trang 42 sgk Toán 9 tập 2 – bài bác 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 11. Đưa những phương trình sau về dạng (ax^2 + bx + c = 0) và chỉ rõ các hệ số (a, b, c):

a) (5x^2 + 2x = 4 – x)

b) (3 over 5x^2 + 2x – 7 = 3x + 1 over 2)

c) (2x^2 + x – sqrt 3 = sqrt 3 x + 1);

d) (2x^2 + m^2 = 2(m – 1)x), m là 1 trong những hằng số.

Bạn đang xem: Toán 9 bài 11 trang 42

*

a) (5x^2 + 2x = 4 – x Leftrightarrow 5x^2 + 3x – 4 + 0)

(a = 5,b = 3,c = – 4)

b) (3 over 5x^2 + 2x – 7 = 3x + 1 over 2)Quảng cáo

( Leftrightarrow 3 over 5x^2 – x – 15 over 2 = 0)

(a = 3 over 5,b = – 1,c = – 15 over 2)

c) (2x^2 + x – sqrt 3 = sqrt 3 x + 1)

( Leftrightarrow 2x^2 + (1 – sqrt 3 )x – 1 – sqrt 3 = 0)

(a = 2,b = 1 – sqrt 3 ,c = – 1 – sqrt 3 )

d) (2x^2 + m^2 = 2(m – 1)x)

(Leftrightarrow 2x^2 – 2(m – 1)x + m^2 = 0)

(a = 2,b = – 2(m – 1),c = m^2)


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 4 trang 110 – Sách giáo khoa Toán 9 tập 2, bài xích 4. Một hình trụ bao gồm đáy là 7 cm, diện tích xung quanh bằng 352 cm2. Lúc đó, chiều cao của hình
Bài tiếp theoBài 12 trang 42 sgk Toán 9 tập 2, Giải các phương trình sau:
Danh sách bài xích tập
Câu hỏi 5 bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 : bài bác 3. Phương trình bậc nhị một ẩn
Câu hỏi 6 bài bác 3 trang 41 Toán lớp 9 Tập 2 :
Câu hỏi 7 bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 :
Câu hỏi 4 bài xích 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 :
Câu hỏi 3 bài 3 trang 41 Toán lớp 9 Tập 2 : bài xích 3. Phương trình bậc hai một ẩn
Câu hỏi 2 bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 : bài 3. Phương trình bậc nhị một ẩn
Mục lục môn Toán 9


Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhì MỘT ẨN

Xem đầy đủ: Toán 9


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Looking back Unit 6 Trang 68 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới, Tổng hợp bài xích tập phần Looking back Unit 6 Trang 68 SGK Tiếng...
Unit 6: Viet Nam: Then and now - Looking back Unit 6 Trang 68 SGK tiếng Anh 9 mới . Tổng đúng theo bài...
Hãy tưởng tượng về cuộc sống của em 20 năm tiếp theo và nói lại cho các bạn, Con người vẫn hay tự hỏi: “Tương...
Văn nghị luận lớp 9 - Hãy tưởng tượng về cuộc sống thường ngày của em 20 năm sau và kể lại cho những bạn. Con...
Bài 23 trang 50 Toán 9 tập 2, Rađa của một máy bay trực thăng
Rađa của một máy cất cánh trực thăng. Bài bác 23 trang 50 sgk Toán 9 tập 2 - bài xích 5. Công thức nghiệm thu sát hoạch gọn...
Bài 8.3 trang 21 bài xích tập SBT vật lý 9: nhị dây dẫn bằng đồng có thuộc chiều dài. Dây đầu tiên có tiết...
Hai dây dẫn bằng đồng đúc có cùng chiều dài. Dây đầu tiên có tiết diện S1=5mm2 và điện trở R1=8,5Ω. Dây trang bị hai có...
Hoạt cồn 2 trang 43 Tài liệu dạy dỗ – học Toán 9 tập 2: Khi mong thủ giảm thì chiều cao h (m) của...

Xem thêm: Giải Bài 16: Ước Chung Và Bội Chung Toán 6 Tập 1 Trang 51 54


1. Phương trình bậc nhị một ẩn - vận động 2 trang 43 Tài liệu dạy dỗ – học tập Toán 9 tập 2. Giải bài...