Giải bài xích 7: Trường phù hợp đồng dạng thứ tía - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 72. Phần dưới đã hướng dẫn trả lời và lời giải các câu hỏi trong bài xích học. Phương pháp làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm giỏi kiến thức bài bác học.


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG với HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A)Cho $Delta $ ABC và$Delta $ A"B"C" như hình 41. Hội chứng tỏ$Delta $ ABC$sim $ $Delta $ A"B"C"

*

Điền vào địa điểm trống (...) để hoàn thiện lời giải

Lấy E bên trên AB sao cho AE = A"B". Tự E kẻ con đường thẳng tuy nhiên song cùng với BC cắt Ac trên F.

Bạn đang xem: Toán 8 trường hợp đồng dạng thứ ba

Suy ra:$Delta $ AEF$sim $ $Delta $...... Và$widehatAEF$ =$widehatABC$ (hai góc đồng vị).

Do$widehatA"B"C"$ =..........( giả thiết) nên$widehatAEF$ =$widehatA"B"C"$.

Vì vậy$Delta $ AEF =$Delta $ A"B"C" ($widehatA$ =$widehatA"$; AE = A"B";$widehatAEF$ =$widehatA"B"C"$).

Nên $Delta $ AEF $sim $ $Delta $.......

Từ (1) với (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $.......

Trả lời:

Lấy E trên AB làm sao cho AE = A"B". Từ E kẻ con đường thẳng tuy vậy song cùng với BC cắt Ac trên F.

Suy ra:$Delta $ AEF$sim $ $Delta $ ABC và$widehatAEF$ =$widehatABC$ (hai góc đồng vị).

Do$widehatA"B"C"$ =$widehatABC$ ( mang thiết) nên$widehatAEF$ =$widehatA"B"C"$.

Vì vậy$Delta $ AEF =$Delta $ A"B"C" ($widehatA$ =$widehatA"$; AE = A"B";$widehatAEF$ =$widehatA"B"C"$).

Nên $Delta $ AEF $sim $ $Delta $ A"B"C"

Từ (1) cùng (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $ A"B"C".

c) trong những tam giác tiếp sau đây (h.42), phần nhiều cặp tam giác nào đồng dạng cùng với nhau? Hãy giải thích.

*

Trả lời:

Trong hình 42d và 42e.

$Delta $ A"B"C" có$widehatA"$ =$70^circ$ ;$widehatB"$ = $60^circ$$Rightarrow $ $widehatC"$ =$50^circ$

$Delta $ D"E"F" có$widehatE"$ = $60^circ$;$widehatF"$ =$50^circ$ $Rightarrow $ $widehatD"$ =$70^circ$

Vì $Delta $ A"B"C" và $Delta $ D"E"F" có $widehatA"$ = $widehatD"$ =$70^circ$; $widehatB"$ =$widehatE"$ = $60^circ$ bắt buộc $Delta $ A"B"C"$sim $ $Delta $ D"E"F.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 79 Luyện Tập, Toán Lớp 5 Trang 79, 80 Luyện Tập Chung

2.a) cho ABC với A"B"C" đồng dạng bao gồm đường cao tương ứng là AH cùng A"H" như hình 43. Hotline tỉ số đồng dạng của nhị tam giác là k. Hội chứng minh:$fracAHA"H"$ = k.