Contents

Giải Toán 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo trang 38, 39 tập 1Giải Toán 6 Chân trời sáng chế trang 38, 39 tập 1

Dưới đây là Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 38, 39 sách Chân trời sáng sủa tạo giúp các em học viên lớp 6 xem gợi ý giải những bài tập của bài xích 12: Ước chung. Ước chung phệ nhất.

Bạn đang xem: Toán 6 ước chung lớn nhất

Thông qua đó, những em sẽ biết phương pháp giải toàn thể các bài bác tập của bài 12 Chương I trong sách giáo khoa Toán 6 Tập một chân trời sáng tạo. Mời các em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới trên đây của johnadamshs.net:

Video Toán 6 bài 12

Giải Toán 6 Chân trời sáng chế trang 38, 39 tập 1

Bài 1 (trang 38 SGK Toán 6 Tập 1)

Trong các xác minh sau đây, xác minh nào đúng, xác định nào sai?

a) ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12;

b) ƯC(36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

*

Ta có: ƯCLN (60, 135) = 15

} frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" width="207" height="41" data-latex="text => frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Ctext%20%7B%20%3D%3E%20%7D%20%5Cfrac%7B288%7D%7B180%7D%3D%5Cfrac%7B288%3A%2036%7D%7B180%3A%2036%7D%3D%5Cfrac%7B8%7D%7B5%7D"/>

Bài 5 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Chị Lan có tía đoạn dây ruy băng màu khác biệt với độ lâu năm lần lượt là 140 cm, 168 cm và 210 cm. Chị mong mỏi cắt cả ba đoạn dây đó thành những đoạn ngắn thêm có thuộc chiều dài để triển khai nơ trang trí mà không bị thừa ruy băng. Tính độ dài bự nhất rất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được giảm ra (độ dài mỗi đoạn dây ngắn là một vài tự nhiên với đơn vị là xăng-ti-mét). Khi đó, chị Lan dành được bao nhiêu đoạn dây ruy băng ngắn?

Gợi ý đáp án:

– bởi vì chị Lan ý muốn cắt cả ba đoạn dây đó thành phần đông đoạn ngắn lại có thuộc chiều dài.

=> cần độ dài phệ nhất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được giảm ra đó là ước chung lớn nhất của 140, 168 và 210.

– Ta tìm cầu chung lớn nhất của 140, 168, 210:

Ta có: 140 = 22 . 5 . 7

168 = 23 . 3 . 7

210 = 2 . 3 . 5 . 7

=> ƯCLN(140, 168, 210) = 2 . 7 = 14.

=> Độ dài béo nhất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được cắt ra là: 14 cm.

– từng đoạn dây khác nhau hoàn toàn có thể cắt được số đoạn dây ngắn là:

Đoạn dây tương đối dài 140 cm giảm được: 140 : 14 = 10 (đoạn). Đoạn dây dài 168 cm giảm được: 168 : 14 = 12 (đoạn). Đoạn dây tương đối dài 210 cm cắt được: 210 : 14 = 15 (đoạn).

– Số đoạn dây ruy băng ngắn chị Lan đã đạt được là:

10 + 12 + 15 = 37 (đoạn dây).

* Kết luận: chị Lan giành được tổng cùng 37 đoạn dây ruy băng ngắn sau khi cắt.

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 38, 39 sách Chân trời sáng tạo giúp những em học sinh lớp 6 xem lưu ý giải những bài tập của bài 12: Ước chung. Ước chung khủng nhất.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn thể các bài tập của bài bác 12 Chương I vào sách giáo khoa Toán 6 Tập một chân trời sáng sủa tạo. Mời các em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới trên đây của johnadamshs.net:

Giải Toán 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo trang 38, 39 tập 1

Bài 1 (trang 38 SGK Toán 6 Tập 1)

Trong các xác định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12;

b) ƯC(36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

Gợi ý đáp án:

a) Sai

Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12 Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

=> ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

b) Đúng.

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36 Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12 Ư(48) = 1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 24; 48

=> ƯC(36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

Bài 2 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Tìm:

a) ƯCLN(1, 16);

c) ƯCLN(84, 156);

b) ƯCLN(8, 20);

d) ƯCLN(16, 40, 176).

Gợi ý đáp án:

a) ƯCLN(1, 16) = 1.

b) 8 = 23

20 = 22 . 5

=> ƯCLN(8, 20) = 22 = 4.

c) 84 = 22 . 3 . 7

156 = 22 . 3 . 13

=> ƯCLN(84, 156) = 22 . 3 = 12.

d) 16 = 24

40 = 23 . 5

176 = 24 . 11

=> ƯCLN(16, 40, 176) = 23 = 8.

Bài 3 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

a) Ta gồm ƯCLN(18, 30) = 6. Hãy viết tập phù hợp A các ước của 6. Nêu nhấn xét về tập vừa lòng ƯC (18, 30) và tập phù hợp A.

b) mang đến hai số a với b. Để kiếm tìm tập đúng theo ƯC(a, b), ta có thể tìm tập hợp các ước của ƯCLN(a, b). Hãy tìm ƯCLN rồi search tập hợp những ước bình thường của:

i. 24 với 40;

ii. 42 và 98;

iii. 180 với 234.

Gợi ý đáp án:

a) A = 1; 2; 3; 6

* thừa nhận xét: Ta thấy tập thích hợp ƯC (18, 30) = 1; 2; 3; 6 đề nghị tập hòa hợp ƯC (18, 30) giống như với tập phù hợp A.

b)

i. 24 = 23 . 3

40 = 23 . 5

=> ƯCLN(24, 40) = 23 = 8.

* Vậy: ƯC(24, 40) = Ư(8) = 1; 2; 3; 4; 8.

ii. 42 = 2 . 3 . 7

98 = 2 . 72

=> ƯCLN(42, 98) = 2 . 7 = 14.

* Vậy: ƯC (42, 98) = Ư(14) = 1; 2; 7; 14.

iii. 180 = 22 . 32 . 5

234 = 2 . 32 . 13

=> ƯCLN(180, 234) = 2 . 32 = 18

* Vậy: ƯC(180, 234) = Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18.

Bài 4 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Rút gọn những phân số sau:

*

Ta có: ƯCLN (60, 135) = 15

} frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" width="207" height="41" data-latex="text => frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Ctext%20%7B%20%3D%3E%20%7D%20%5Cfrac%7B288%7D%7B180%7D%3D%5Cfrac%7B288%3A%2036%7D%7B180%3A%2036%7D%3D%5Cfrac%7B8%7D%7B5%7D"/>

Bài 5 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Chị Lan có tía đoạn dây ruy băng màu không giống nhau với độ dài lần lượt là 140 cm, 168 cm và 210 cm. Chị hy vọng cắt cả tía đoạn dây kia thành phần đa đoạn ngắn hơn có cùng chiều dài để triển khai nơ trang trí mà không xẩy ra thừa ruy băng. Tính độ dài to nhất rất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được giảm ra (độ nhiều năm mỗi đoạn dây ngắn là một trong những tự nhiên với đơn vị là xăng-ti-mét). Khi đó, chị Lan giành được bao nhiêu đoạn dây ruy băng ngắn?

Gợi ý đáp án:

– chính vì chị Lan muốn cắt cả ba đoạn dây đó thành số đông đoạn ngắn thêm một đoạn có cùng chiều dài.

=> yêu cầu độ dài to nhất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được giảm ra chính là ước chung lớn nhất của 140, 168 và 210.

– Ta tìm mong chung lớn số 1 của 140, 168, 210:

Ta có: 140 = 22 . 5 . 7

168 = 23 . 3 . 7

210 = 2 . 3 . 5 . 7

=> ƯCLN(140, 168, 210) = 2 . 7 = 14.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 70 (Luyện Tập) Sgk Toán 5, Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 70

=> Độ dài béo nhất có thể của từng đoạn dây ngắn được cắt ra là: 14 cm.

– từng đoạn dây không giống nhau hoàn toàn có thể cắt được số đoạn dây ngắn là:

Đoạn dây tương đối dài 140 cm cắt được: 140 : 14 = 10 (đoạn). Đoạn dây khá dài 168 cm cắt được: 168 : 14 = 12 (đoạn). Đoạn dây rất dài 210 cm giảm được: 210 : 14 = 15 (đoạn).

– Số đoạn dây ruy băng ngắn chị Lan giành được là: