Trả lời câu hỏi ôn tập chương 2 phần Số học trang 98 SGK toán 6 tập 1

Trả lời câu hỏi ôn tập chương 2 Số nguyên trang 98 SGK toán 6 tập 1. Viết tập phù hợp Z các số nguyên: Z = ……………...

Bạn đang xem: Toán 6 ôn tập chương 2

Xem chi tiết


bài xích 107 trang 98 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 107 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Trên trục số mang đến hai điểm a, b (h.53). Hãy:

Xem giải thuật


bài xích 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. đến số nguyên a khác 0. So sánh -a cùng với a, -a cùng với 0

Xem lời giải


bài bác 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Dưới đây là tên với năm sinh của một số nhà toán học:

Xem giải thuật


bài bác 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Trong những câu sau đây, câu nào đúng, câu nào không đúng ? đến ví dụ minh họa so với các câu không nên :

Xem giải mã


bài bác 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính những tổng sau:

Xem giải mã


bài bác 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố vui: chúng ta Điệp đã kiếm được hai số nguyên, số thứ nhất (2a) bằng hai lần số trang bị hai (a)...

Xem lời giải


bài xích 113 trang 99 sgk toán 6 tập 2

Giải bài bác 113 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền các số 1, -1, 2, -2, 3, -3 vào những ô trống ở hình vuông bên (mỗi số vào một trong những ô)...

Xem giải thuật


bài 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

Xem giải mã


bài bác 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tìm kiếm a ∈ Z, biết:

Xem giải mã


bài 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính a) (-4).(-5).(-6) ...

Xem giải thuật


bài bác 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tra cứu số nguyên x, biết:a)2x – 35 = 15; b)3x + 17 = 2; c)|x – 1| = 0

Xem lời giải


bài 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Tính bằng hai cách:a)15.12 – 3.5.10;b)45 – 9.(13+5);c)29.(19 – 13) – 19. (29 – 13).

Xem thêm: Nhận Thức, Ám Thị Là Gì ? Có Phải Là Bệnh? Ám Thị Là Gì

Xem giải mã


bài 120 trang 100 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 120 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Mang lại hai tập hợp: A =3; -5; 7; B = -2; 4; -6; 8a)Có từng nào tích ab (với a ∈A với b ∈ B) được sinh sản thành?

Xem giải mã


bài xích 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền những số nguyên tương thích vào những ô trống vào bảng sau đây sao mang lại tích cho bố số ở ba ô ngay tức khắc nhau đều bởi 120:

Xem lời giải


Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề hàng đầu - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề tiên phong hàng đầu - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.