Ở chương 1 chúng ta đã biết khái niệm mong và bội của một số trong những tự nhiên. Ở bài bác này, johnadamshs.net xin share với chúng ta khái niệm new đó là bội và mong của một vài nguyên. Với lý thuyết và những bài tập có giải mã chi tiết, mong muốn rằng đây sẽ là tài liệu giúp chúng ta học tập giỏi hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Toán 6 bội và ước của một số nguyên

*

Nội dung nội dung bài viết gồm 2 phần:

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. Cầm tắt lý thuyết

1. Bội và mong của một trong những nguyên

Cho $a,bin mathbbZ;b eq 0$

Nếu có số nguyên q làm thế nào để cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b. Ta còn có thể nói a là bội của b với b là ước của a.

Chú ý:

Nếu $a=bq (b eq 0)$thì ta còn nói a phân tách hết mang đến b được q cùng viết $adiv b=q$Số 0 là bội của mọi số nguyên không giống 0Số 0 chưa hẳn là mong của mất kì số nguyên nào.Các số (- 1) và một là ước của đa số số nguyênNếu c vừa là ước của a, vừa là ước của b thì c cũng rất được gọi là ước thông thường của a với b.

2. Tính chất

Nếu a chia hết mang lại b cùng b phân chia hết mang đến c thì a cũng phân chia hết đến c:

$a$ $vdots$ $b$ với $b$ $vdots$ $c$$ Rightarrow a$ $vdots$ $c$

Nếu a phân tách hết mang lại b thì bội của a cũng phân tách hết đến b:

$a$ $vdots$ $b$$ Rightarrow am$$vdots$$b$ $(min mathbbZ)$

Nếu nhị số a, b phân tách hết đến c thì tổng với hiệu của chúng cũng phân chia hết mang lại c: 

$a$ $vdots$ $c$ với $b$ $vdots$ $c$$ Rightarrow (a+b)vdots$$c$ và $(a-b)vdots$$c$


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 101: Trang 97 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tìm năm bội của: 3; - 3.


=> Xem trả lời giải

Câu 102: Trang 97 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tìm tất cả các ước của: $-3; 6; 11; -1$


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 103: Trang 97 - sgk toán lớp 6 tập 1

Cho hai tập hợp:

A=2; 3; 4; 5; 6; B=21; 22; 23

a. Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng ( a + b ) cùng với $a in A$và $b in B$

b. Trong những tổng trên, tất cả bao nhiêu tổng chia hết mang đến 2?


=> Xem giải đáp giải

Câu 104: Trang 97 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tìm số nguyên x, biết:

a. $15x=-75$

b. $3. left |x ight |=18$


=> Xem lý giải giải

Câu 105: Trang 97 - sgk toán lớp 6 tập 1

Điền số vào ô trống cho đúng:

a

42

 

2

-26

0

9

b

-3

-5

 

$left |-13 ight |$

7

-1

$a div b$

 

5

-1

 

 

 


=> Xem gợi ý giải

Câu 106: Trang 97 - sgk toán lớp 6 tập 1

Có hai số nguyên a, b khác nhau nào cơ mà $a$ $vdots $$b$và $b$$ vdots $$a$không?


=> Xem lí giải giải
=> Trắc nghiệm Đại số 6 bài 13: Bội và mong của một số trong những nguyên

Giải những môn học khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - liên kết tri thức
Giải Giải Toán 6 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 - liên kết tri thức
Giải Giải công dân 6 - liên kết tri thức
Giải Giải lịch sử hào hùng và Địa lí 6 - kết nối tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên 6 - kết nối tri thức
Giải Giải music 6 - liên kết tri thức
Giải Giải tin học 6 - liên kết tri thức
Giải Giải công nghệ 6 - liên kết tri thức
Giải Giải giờ Anh 6 - kết nối tri thức
Giải Giải giáo dục đào tạo thể chất 6 - kết nối tri thức
Giải Giải hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp 6 - kết nối tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - liên kết tri thức
Giải tiếng Anh 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải giờ Anh 6 tập 2 - kết nối tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng tạo 
Giải Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải Giải âm thanh chân trời trí tuệ sáng tạo 6
Giải thưởng thức hướng nghiệp 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng tạo 6
Giải Giải giáo dục thể chất 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải technology 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải giờ đồng hồ Anh 6 - chân trời sáng sủa tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải tiếng Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên 6 - cánh diều
Giải lịch sử và Địa lý 6 - cánh diều
Giải công nghệ 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học tập 6 - cánh diều
Giải giáo dục thể hóa học 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài xích tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học tập 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT giờ Anh 6 cánh diều
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 kết nối tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 liên kết tri thức
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 liên kết tri thức
Giải SBT tin học tập 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 liên kết tri thức
Giải SBT công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải SBT tiếng Anh 6 liên kết tri thức
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 kết nối tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập một bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 tập một chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT music 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm trang bị lí 6
Trắc nghiệm lịch sử 6
Trắc nghiệm sinh học tập 6
Trắc nghiệm tiếng Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm technology 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm nhạc 6 kết nối tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm âm nhạc 6 chân trời sáng sủa tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm technology 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm nhạc 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 - SÁCH KẾT NỐI

CHƯƠNG I: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài bác 1: Tập hợp
Giải toán 6 bài xích 2: phương pháp ghi số từ nhiên
Giải toán 6 bài bác 3: đồ vật tự vào tập hợp các số trường đoản cú nhiên
Giải toán 6 bài xích 4: Phép cùng và phép trừ số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài bác 5: Phép nhân với phép chia số từ nhiên
Giải toán 6 bài bác : luyện tập chung trang trang 20
Giải toán 6 bài bác 6: Lũy thừa với số nón tự nhiên
Giải toán 6 bài bác 7: thứ tự tiến hành các phép tính
Giải toán 6 bài xích : rèn luyện chung trang 27
Giải toán 6 bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. TÍNH phân tách HẾT vào TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài bác 8: quan hệ phân tách hết cùng tính chất
Giải toán 6 bài bác 9: dấu hiệu chia hết
Giải toán 6 bài bác 10: Số nguyên tố
Giải toán 6 bài xích : rèn luyện chung trang 43
Giải toán 6 bài 11: Ước chung, mong chung to nhất
Giải toán 6 bài 12: Bội chung, bội chung mập nhất
Giải toán 6 bài bác : rèn luyện chung trang 54
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài xích 13: Tập hợp các số nguyên
Giải toán 6 bài xích 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên
Giải toán 6 bài 15: Quy tắc vết ngoặc
Giải toán 6 bài: rèn luyện chung trang 69
Giải toán 6 bài xích 16: Phép nhân số nguyên
Giải toán 6 bài 17: Phép phân tách hết. Ước cùng bội của một số trong những nguyên
Giải toán 6 bài: luyện tập chung trang 75
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG vào THỰC TIỄN


Giải toán 6 bài xích 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều
Giải toán 6 bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
Giải toán 6 bài 20: Chu vi và mặc tích của một trong những tứ giác sẽ học
Giải toán 6 bài: luyện tập chung trang 95
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỪNG CỦA HÌNH PHẲNG trong TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài bác 21: Hình tất cả trục đối xứng
Giải toán 6 bài 22: Hình tất cả tâm đối xứng
Giải toán 6 bài: luyện tập chung trang 108
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương V

GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 - SÁCH CHÂN TRỜI


PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài bác 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Giải toán 6 bài xích 2: Tập hợp số trường đoản cú nhiên. Ghi số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài bác 3: các phép tính vào tập vừa lòng số tự nhiên
Giải toán 6 bài 4: Lũy thừa với số nón tự nhiên
Giải toán 6 bài bác 5: tiến hành các phép tính
Giải toán 6 bài bác 6: phân chia hết với chia tất cả dư. đặc điểm chia không còn của một tổng
Giải toán 6 bài bác 7: dấu hiệu chia hết mang lại 2, cho 5
Giải toán 6 bài xích 8: tín hiệu chia hết mang đến 3, mang lại 9
Giải toán 6 bài xích 9: Ước với bội
Giải toán 6 bài bác 10: Số nguyên tố. Phù hợp số. Phân tích một trong những ra thừa số nguyên tố
Giải toán 6 bài bác 11: vận động thực hành với trải nghiệm
Giải toán 6 bài xích 12: Ước chung. Ước chung to nhất
Giải toán 6 bài bác 13: Bội chung. Bội chung bé dại nhất
Giải toán 6 bài bác 14: hoạt động thực hành và trải nghiệm
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên
Giải toán 6 bài 2: sản phẩm công nghệ tự trọng tập phù hợp số nguyên
Giải toán 6 bài 3: Phép cộng và phép trừ nhị số nguyên
Giải toán 6 bài bác 4: Phép nhân với phép phân tách hai số nguyên
Giải toán 6 bài 5: chuyển động thực hành cùng trải nghiệm
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương 2

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG trong THỰC TIỄN


Giải toán 6 bài bác 1: hình vuông vắn – Tam giác đều – Lục giác đều
Giải toán 6 bài bác 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân
Giải toán 6 bài 3: Chu vi và diện tích của một trong những hình vào thực tiễn
Giải toán 6 bài xích 4: hoạt động thực hành và trải nghiệm
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương 3

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ


Giải toán 6 bài 1: tích lũy và phân loại dữ liệu
Giải toán 6 bài xích 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng
Giải toán 6 bài xích 3: Biểu trang bị tranh
Giải toán 6 bài bác 4: Biểu đồ gia dụng cột – Biểu trang bị cột kép
Giải toán 6 bài xích 5: hoạt động thực hành và trải nghiệm

GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 - SÁCH CÁNH DIỀU


CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài 1: Tập hợp
Giải toán 6 bài 2: Tập hợp những số trường đoản cú nhiên
Giải toán 6 bài xích 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia những số tự nhiên
Giải toán 6 bài 5: Phép tính lũy quá với số nón tự nhiên
Giải toán 6 bài 6: sản phẩm tự tiến hành các phép tính
Giải toán 6 bài 7: quan lại hệ phân tách hết. đặc thù chia hết
Giải toán 6 bài xích 8: tín hiệu chia hết mang đến 2, cho 5
Giải toán 6 bài xích 9: dấu hiệu chia hết mang đến 3, mang đến 9
Giải toán 6 bài 10 : Số nguyên tố. đúng theo số
Giải toán 6 bài xích 11 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Giải toán 6 bài xích 12: Ước thông thường và ước chung béo nhất
Giải toán 6 bài xích 13: Bội tầm thường và bội chung bự nhất
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài xích 1: Số nguyên âm
Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên
Giải toán 6 bài xích 3: Phép cộng những số nguyên
Giải toán 6 bài bác 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc vết ngoặc
Giải toán 6 bài bác 5: Phép nhân các số nguyên
Giải toán 6 bài xích 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ phân tách hết vào tập đúng theo số nguyên
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương II

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN


Giải toán 6 hình học bài bác 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
Giải toán 6 hình học bài xích 2: Hình chữ nhật - Hình thoi
Giải toán 6 hình học bài xích 3: Hình Bình Hành
Giải toán 6 hình học bài xích 4: Hình Thang Cân
Giải toán 6 hình học bài xích 5: Hình có trục đối xứng
Giải toán 6 hình học bài bác 6: Hình gồm tâm đối xứng
Giải toán 6 hình học bài7: Đối xứng vào thực tiễn
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương III
*Xem thêm: Quy Tắc Nhân Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số Mũ Tự Nhiên, Please Wait

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com