Với bài học này bọn họ sẽ cùng tò mò vềTính chất của phép nhân,cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàngghi nhớ loài kiến thức


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. đặc thù giao hoán

1.2. Tính chất kết hợp

1.3. Nhân cùng với số 1

1.4. Tính chất phân phối của phép nhân so với phép cộng

2. Bài tập minh họa

3. Rèn luyện Bài 12 Chương 2 Số học 6

3.1 Trắc nghiệm về đặc thù của phép nhân

3.2 bài xích tập SGK về đặc điểm của phép nhân

4. Hỏi đáp về đặc thù của phép nhânSố học 6


*

a . B = b . A

Ví dụ 1: Tính

a. 2 . (-3)

b. (-7) . (-4)

Giải

a. 2 . (-3) = (-3) . 2 = (-6)

b. (-7) . (-4) = (-4) . (-7) = 28


(a . B) . C = a . (b . C)

Ví dụ 2: Tính <9 . (-5)> . 2

Giải

<9 . (-5)> . 2 = 9 . <(-5) . 2> = -90

Chú ý:

* Nhờ đặc điểm kết hợp, ta nói cách khác đến tích của ba, bốn, năm,..số nguyên

Chẳng hạn: a . B . C = a . (b . C) = (a . B) . C

* Khi triển khai phép nhân nhiều số nguyên, ta có thể dựa vào các đặc điểm giao hoán và phối hợp để đổi khác vị trí những thừa số, đặt dấu ngoặc nhằm nhóm các thừa soos một phương pháp tuỳ ý.

Bạn đang xem: Toán 6 bài 12 tính chất của phép nhân

* Ta cũng điện thoại tư vấn tích của n số nguyên a là luỹ vượt bậc n của số nguyên a (cách đọc và kí hiệu như đối với số từ bỏ nhiên)

Ví dụ: (-2) . (-2) . (-2) =(-2)3

Nhận xét: trong một tích các số nguyên không giống 0:

a. Nếu có một trong những chẵn thừa số nguyên âm thì tích có dấu "+"

b. Nếu có một vài lẻ vượt số nguyên âm thì tích sở hữu dấu "-"


1.3. Nhân cùng với số 1


a . 1 = 1 . A = a


1.4. đặc điểm phân phối của phép nhân đối với phép cộng


a(b+c) = ab + ac

Chú ý:

Tính chất trên cũng đúng so với phép trừ: a(b - c) = ab - ac

Ví dụ 3: nỗ lực một thừa số bởi tổng nhằm tính

a. -53 . 21

b. 45 . (-12)

Giải

a. -53 . 21

= -53 . (20 + 1)

= -53 . Trăng tròn - 53 . 1

= - 1060 - 53 = - 1113

b. 45 . (-12)

= 45 . (-10) + 45. (-2)

= -450 - 90

= - 540


Bài tập minh họa


Bài 1: Tính

a. (26 - 6) . (-4) + 31 . (-7 - 13)

b. (-18) . (55 - 24) - 28 . (44 - 68)

Giải

a. (26 - 6) . (-4) + 31 . (-7 - 13)

= trăng tròn . (-4) + 31 . (-20)

= -20 .(4 + 31)

= -20 .35

= -700

b. (-18) . (55 - 24) - 28 . (44 - 68)

= -18 . (31) - 28 . (-24)

= -558 + 672

= 114

Bài 2: Tính nhanh

a. (-4) . (+3) . (-125) . (+25) . (-8)

b. (-67) . (1 - 301) - 301 . 67

Giải

a. (-4) . (+3) . (-125) . (+25) . (-8)

= <(-4) . (+25)> . <(-125) . (-8)> . (+3)

= (-100) . (+1000) . (+3)

= -300 000

b. (-67) . (1 - 301) - 301 . 67

= (-67) . 1 + 67 . 301 - 67 . 301

=- 67

Bài 3: Viết những tích sau thành dạng luỹ vượt của một trong những nguyên:

a. (-8) . (-3)3 . (+125)

b. 27 . (-2)3 . (-7) . (+49)

Giải

a. (-8) . (-3)3. (+125)

= <(-2) . (-2) . (-2)> .<(-3) . (-3) . (-3)> . (5 . 5 . 5)

= <(-2) . (-3) . 5> . <(-2) . (-3) . 5> . <(-2) . (-3) . 5>

= 30 . 30 . 30

= 303

b. 27 . (-2)3. (-7) . (+49)

= <3. 3 . 3> . <(-2) . (-2) . (2)> . (-7) . <(-7) . (-7)

=<3 .(-2) . (-7)> . <3 . (-2) . (-7)> . <3.(-2) . (-7)>

= 42 . 42 . 42

= 423


3. Rèn luyện Bài 12 Chương 2 Số học tập 6


Qua bài xích giảngNhân hai số nguyêncùng dấunày, các em cần hoàn thành 1 số phương châm mà bài bác đưa ra như :

Nẵm vững các tính chất của phép nhân để gia công các bài xích tập: đặc điểm giao hoán, tính chất kết hợp, nhân với số 1, đặc thù phân phối của phép nhân với phép cộng

3.1 Trắc nghiệm về tính chất của phép nhân - Số học 6


Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm bài xích kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 bài xích 12 để kiểm tra xem tôi đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Xem thêm: Dạng Bài Tập Toán 6 Về Rút Gọn Phân Số Lớp 6 Về Rút Gọn Phân Số


Câu 1:Chọn tuyên bố sai một trong những phát biểu sau


A.Tích một trong những chẵn các thừa số nguyên âm bao gồm dấu dươngB.Tích một số lẻ các thừa số nguyên âm gồm dấu âmC.Số -1 là số nguyên duy nhất nhưng mà lập phương của nó bằng chính nóD.a.1 = 1.a =a

Câu 2:

Tích (-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-5).(-5).(-5) được viết bên dưới dạng lũy thừa:


A.(-3)5.(5)3B.(3)5.(-5)3C.(-3)5.(-5)3D.(3)5.(5)3

Câu 3-5:Mời các em singin xem tiếp ngôn từ và thi thử Online để củng cố kỹ năng và nắm rõ hơn về bài học này nhé!


3.2 bài xích tập SGK về đặc điểm của phép nhân - Số học 6


Bên cạnh đó những em có thể xem phần khuyên bảo Giải bài tập Toán 6 bài xích 12sẽ giúp những em vắt được các phương thức giải bài xích tập tự SGKToán 6 tập 1

bài bác tập 139 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1

bài xích tập 12.5 trang 91 SBT Toán 6 Tập 1

bài bác tập 12.4 trang 90 SBT Toán 6 Tập 1

bài bác tập 12.3 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1

bài xích tập 12.2 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1

bài xích tập 12.1 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1

bài xích tập 149 trang 90 SBT Toán 6 Tập 1

bài xích tập 148 trang 90 SBT Toán 6 Tập 1

bài tập 147 trang 90 SBT Toán 6 Tập 1

bài xích tập 146 trang 90 SBT Toán 6 Tập 1

bài tập 145 trang 90 SBT Toán 6 Tập 1

bài xích tập 144 trang 90 SBT Toán 6 Tập 1

bài tập 143 trang 90 SBT Toán 6 Tập 1

bài bác tập 142 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1

bài tập 141 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1

bài xích tập 140 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1

bài bác tập 90 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

bài tập 138 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1

bài bác tập 137 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1

bài bác tập 136 trang 88 SBT Toán 6 Tập 1

bài bác tập 135 trang 88 SBT Toán 6 Tập 1

bài xích tập 134 trang 88 SBT Toán 6 Tập 1

bài xích tập 100 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1

bài bác tập 99 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1

bài tập 98 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1

bài bác tập 97 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

bài bác tập 96 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

bài tập 95 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

bài xích tập 94 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

bài xích tập 93 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

bài xích tập 92 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

bài bác tập 91 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1


4. Hỏi đáp về tính chất của phép nhân - Số học 6


Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phầnHỏiđáp, cộng đồng Toán HỌC247 đang sớm vấn đáp cho những em.