Xem lời giải sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 6. Phân chia hết và chia bao gồm dư. đặc điểm chia không còn của một tổng


Bạn đang xem: Tính chất chia hết của một tổng

Xem giải thuật sách "Cánh diều"
*
Bài 7. Quan liêu hệ phân chia hết. đặc thù chia không còn
Trả lời thắc mắc 1 bài xích 10 trang 34 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 10 trang 34 Toán 6 Tập 1 . A) Viết hai số chia hết mang lại 6. Tổng của chúng gồm chia hết mang đến 6 ko ?

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 bài xích 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 35 Toán 6 Tập 1 . A) Viết nhị số trong những số ấy có một vài không chia hết cho 4

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài xích 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1. Ko tính các tổng, những hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết đến 8 không: 80 + 16; 80 – 16;...

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 4 bài xích 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1. Cho ví dụ hai số a với b trong số đó a không phân chia hết mang lại 3, b không chia hết đến 3 nhưng a + b chia hết mang đến 3.

Xem lời giải


bài bác 83 trang 35 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 83 trang 35 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng đặc điểm chia hết, xét xem mỗi tổng sau tất cả chia không còn cho

Xem giải thuật


bài bác 84 trang 35 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 84 trang 35 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết mang đến 6:

Xem giải mã


bài 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng đặc thù chia hết, xét coi tổng nào phân tách hết cho 7 ?

Xem lời giải


bài 86 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 86 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Điền vệt "x" vào ô phù hợp trong những câu sau và lý giải điều đó:

Xem giải mã


bài bác 87 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 87 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Cho tổng: A = 12 + 14 + 16 + x với x

Xem lời giải


bài 88 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 88 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8. Hỏi số a tất cả chia hết mang đến 4 ko ?

Xem giải mã


bài 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Điền lốt "x" vào ô tương thích trong các câu sau:

Xem giải mã


bài xích 90 trang 36 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 90 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Gạch bên dưới số cơ mà em chọn:

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề hàng đầu - bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài xích 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài bác 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài xích 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 6 - bài bác 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 6 - bài xích 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 7 - bài xích 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 7 - bài bác 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Giải Bài 39 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 2 4, Bài 39 Trang 24

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.