Để tìmđường tiệm cận của hàm số y = f(x) ta phụ thuộc tập xácđịnh Dđể biết số số lượng giới hạn phải tìm. Trường hợp tập xácđịnhD cóđầu mút là khoảng chừng thì buộc phải tìmgiới hạn của hàm số khi xtiến mang đến đầu mút đó.

Bạn đang xem: Tiệm cận đứng là gì

Ví dụ: D = *