Mô hình tài liệu tình dục bao bao gồm 1 hoặc nhiều quan hệ giới tính (Relation). Thực thể với thuộc tính trong mô hình ERD biến đổi dục tình thuộc thuộc tính của quan hệ tình dục. Mối phối kết hợp đã trở nên tân tiến thành khoá ngoại.

Ví dụ: MON_HOC (MaMon, TenMon, SoTinChi)

quý quý khách vẫn xem: Trong quy mô dữ liệu quan hệ khóa là gì

Bạn vẫn xem: nằm trong tính khóa là gì

Bạn đang xem: thuộc tính khóa là gì
Bạn đang xem: Thuộc tính khóa là gì

*

Mô hình tài liệu quan hệ giới tính –Qui ước cam kết hiệu

Quan hệ: cần sử dụng những ký kết từ bỏ in hoa Q, R, S.Quan hệ Q bao gồm tập sinh hoạt trong tính A1,A2,..,An: Q(A1,A2,..,An)

Mô hình tài liệu quan hệ nam nữ tình dục – khái niệm khoá bên trên những hệ cai quản lí trị CSDL

Khoá chủ yếu (Primary Key)

X được điện thoại tư vấn là khoá bao hàm của quan hệ tình dục giới tính Q nếu quý giá trên X minh bạch trong những cỗ.Mỗi tình dục chỉ được khai báo một khoá chính

Khoá nước ngoài (Foreign Key)

Cho 2 quan hệ tình dục nam thiếu nữ Q cùng R. X được hotline là khoá quốc tế của R trường phù hợp X là bên trong tính của R với X là khoá bao hàm của Q.Tên trực ở trong tính trên khóa ngoại với khóa chính hoàn toàn có thể khác nhau


*

Quy tắc biến hóa ERD sang quy mô dữ liệu quan liêu lại hệ

Tập thực thể

Mỗi thực thể đưa thành một tình dục giới tính thuộc tên cùng danh sách ở trong tính.Thuộc tính khoá trở phải khoá bao gồm của quan hệ đem ví dụ đưa tập thực thể


*

Mối phối kết hợp 1 – 1

Thuộc tính khoá vị trí này tạo cho khoá nước ngoài vị trí kia hoặc ngược chở lại. Bên bên dưới làví dụ đưa mọt phối kết hợp 1 – 1


*Xem thêm: Bài 50 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 50 Trang 33

*

Mối phối kết hợp N – N

Chuyển thànhtình dục new tất cả khoá đa số gồm 2 ngơi nghỉ trong tính khoá của 2 quan hệ; phía trong tính mối phối hợp (giả dụ có) thay đổi ở trong tính của quan hệ giới tính mới.Ví dụ

Mối phối phối kết hợp 3 ngôi (Ba thực thể tham gia vào mối kết hợp)

Chuyển thành quan hệ giới tính giới tính mới, có khoá đa số gồm 3 phía trong tính khoá của 3 thực thể tyêu thích gia mọt phối hợp. Trực thuộc tính côn trùng phối phối kết hợp (nếu như có) vượt qua là thuộc tính của tình dục bắt đầu.Ví dụ

Thuộc tính nhiều trị (Thuộc tính có không ít quý giá cho một thể hiện)

Chuyển thành quan hệ giới tính giới tính new tất cả khoá công ty yếu bao gồm nằm vào tính đa trị và phía trong tính khoá của thực thể. Sau Khi đưa thành tình dục mới, phía trong tính đa trị đã biến mất ngoài thực thể cũ. Ví dụ

Yêu cầu: Xác định phiên bản số với tiến hành gửi lịch sự quy tế bào tài liệu quan tiền liêu hệ

Tổng kết bài học kinh nghiệm kinh nghiệm quy mô dữ liệu quan lại liêu hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ dục tình cùng hầu hết yếu tố của nó Quy tắc gửi bài bản thực thể phối hợp đẳng cấp và sang trọng mô hình tài liệu quan liêu liêu hệ

Tập thực thểMối kết hợp 1 – 1Mối kết hợp 1 – NMối phối kết hợp N – NMối phối kết hợp 3 ngôiThuộc tính nhiều trị

Mô hình tài liệu quan hệ giới tính – bài tập thực hành

Bài thực hành thực tế số 1: Cho quy mô thực thể phối kết hợp sau

Yêu cầu: đưa ERD sang trọng quy mô dữ liệu quan hệ

Bài thực hành thực tế số 2: nhờ vào mẫu hoá đối kháng bán thành phầm hãy kiến tạo mô hình tài liệu quan tiền liêu hệ

Trong đó:Số hoá đơn xác minh được ngày chế tạo thành lập;Mã khách hàng hàng xác minh được thương hiệu quý khách hàng, địa chỉ;Mã hàng xác định được tên sản phẩm hoá, đối kháng vị chức năng tính, đối chọi giá số lượng

Bài thực hành thực tế số 3: kiến tạo mô hình tài liệu quan hệ giới tính nhờ vào chủng một số loại phiếu mượn sách vào thư viện.

Trong đó: Số phiếu xác minh được ngày mượn; Mã sinch viên khẳng định được tên sinch viên, mã lớp; Mã sách xác minh được thương hiệu sách, bên xuất bản, ghi chú

Đăng ký dìm TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN tự ADMIN

họ với chữ tín (Bắt buộc nhập)

Thư năng lượng điện tử (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại cảm ứng thông minh thông minh (Bắt buộc nhập)

chúng ta buộc phải hỗ trợ về (Bắt buộc chọn) ---Source code những bài xích xích labEbookVề những khóa họcTư vấn về chuyên ổn môn, hướng nghiệp, việc làm

Đăng ký xác định TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ quăng quật ADMIN

Họ thuộc tên (Bắt buộc nhập)

e-mail (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại cảm ứng (Bắt buộc nhập)

Quý quý khách hàng cần cung ứng về (Bắt buộc chọn) ---Source code những bài xích xích labEbookVề đông đảo khóa họcTư vấn về Chuim môn, phía nghiệp, việc làm