Giải bài tập 11, 12, 13, 14, 15 trang 73 SGK toán lớp 6 tập 1. Khuyên bảo giải toán lớp 6 bài bác 3 chương 2 về thứ tự vào tập hợp các số nguyên.

Bạn đang xem: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên


Bài 3: sản phẩm tự vào tập hợp những số nguyênTrả lời câu hỏi bài 3 trang 71 SGK toán lớp 6 tập 1Giải bài bác tập bài 3 trang 73 SGK toán lớp 6

Bài 3: thứ tự trong tập hợp các số nguyên

1. đối chiếu hai số nguyên

Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên cạnh trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b. Như vậy:

Mọi số dương đều to hơn số 0;Mọi số âm đều nhỏ nhiều hơn số 0 và hầu như số nguyên nhỏ thêm hơn 0 hầu hết là số âm;Mỗi số âm đều bé thêm hơn mọi số dương.

Lưu ý: Số nguyên b được call là số tức khắc sau số nguyên a ví như a 2. Giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo của một số nguyên

Trên trục số, khoảng cách từ điểm a đến điểm gốc 0 được điện thoại tư vấn là giá chỉ trị hoàn hảo của số a. Giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số a được kí hiệu là |a| (đọc là “giá trị tuyệt vời nhất của a”). Như vậy:

Giá trị tuyết đối của số 0 là 0.Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một vài nguyên dương là chủ yếu nó.Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số nguyên âm là số đối của nó.Hai số đối nhau có giá trị hoàn hảo bằng nhau.Trong hai số nguyên âm, số có mức giá trị tốt đối nhỏ tuổi hơn là số béo hơn.

Ví dụ:

|12| = 12, |-21| = 21, |0| = 0

|13| = |-13| = 13

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 71 SGK toán lớp 6 tập 1

Câu hỏi 1 trang 71 SGK toán lớp 6

Xem trục số nằm ngang (h.42). Điền những từ: mặt phải, bên trái, bự hơn, bé dại hơn hoặc các dấu: “>”, “

*

a) Điểm -5 nằm ….. điểm -3, đề xuất -5 ….. -3, với viết: -5 ….. -3;

b) Điểm 2 nằm ….. điểm -3, đề xuất 2 ….. -3, cùng viết: 2 ….. -3;

c) Điểm -2 nằm ….. điểm 0, nên -2 ….. 0, cùng viết: -2 ….. 0.

Giải:

Ta có:

a) Điểm -5 nằm bên trái điểm -3, cần -5 bé dại hơn -3, với viết: -5 bên bắt buộc điểm -3, cần 2 to hơn -3, với viết 2 > -3

c) Điểm -2 nằm cạnh sát trái điểm 0, buộc phải -2 bé dại hơn 0, với viết -2 câu hỏi 2 trang 71 SGK toán lớp 6

So sánh:

a) 2 cùng 7; b) -2 cùng -7; c) -4 và 2;

d) -6 với 0; e) 4 với -2; g) 0 với 3.

Giải:

a) 2 -7 c) -4 -2 g) 0 thắc mắc 3 trang 71 SGK toán lớp 6

Tìm khoảng cách từ mỗi điểm: 1, -1, -5, 5, -3, 2, 0 tới điểm 0.

Giải:

– Điểm 1 cách điểm 0 một khoảng là một (đơn vị)

– Điểm -1 cách điểm 0 một khoảng là một (đơn vị)

– Điểm -5 biện pháp điểm 0 một khoảng tầm là 5 (đơn vị)

– Điểm 5 giải pháp điểm 0 một khoảng chừng là 5 (đơn vị)

– Điểm -3 giải pháp điểm 0 một khoảng là 3 (đơn vị)

– Điểm 2 cách điểm 0 một khoảng tầm là 2 (đơn vị)

– Điểm 0 bí quyết điểm 0 một khoảng là 0 (đơn vị)

Câu hỏi 4 trang 71 SGK toán lớp 6

Tìm giá chỉ trị hoàn hảo nhất của từng số sau: 1, -1, -5, 5, -3, 2.

Giải:

|1| = 1 |-1| = 1 |-5|=5

|5| = 5 |-3| = 3 |2|=2

Giải bài xích tập bài bác 3 trang 73 SGK toán lớp 6

Bài 11 trang 73 SGK toán lớp 6

Điền vào ô trống > = ?

3  5; -3 5; 4  -6, 10  -10

Giải: 

3 5; -3 > -5; 4 > -6; 10 > -10.

Bài 12 trang 73 trang 73 SGK toán lớp 6

a) sắp đến xếp các số nguyên sau theo thự từ bỏ tăng dần:

2, -17, 5, 1, -2, 0.

b) sắp xếp các số nguyên sau theo đồ vật tự bớt dần:

-101, 15, 0, 7, -8, 2001.

Giải:

a) các số nguyên theo thự từ bỏ tăng dần: -17, -2, 0, 1, 2, 5.

b) các số nguyên theo lắp thêm tự giảm dần: 2001, 15, 7, 0, -8, -101.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 168 Ôn Tập Về Tính Diện Tích Thể Tích Một Số Hình

Bài 13 trang 73 trang 73 SGK toán lớp 6

Tìm x ∈ Z, biết:

a) -5 bài 14 trang 73 trang 73 SGK toán lớp 6

Tìm giá chỉ trị tuyệt vời của từng số sau: 2000, -3011, -10.