Lời giải bài tập 1, 2, 3 Thể tích hình lập phương lớp 5 trang 122, 123 từ team ngũ chuyên viên giàu gớm nghiệm share miễn phí. Cung cấp các em ôn tập hiệu quả.

Bạn đang xem: Giải bài tập thể tích hình lập phương lớp 5 trang 122, 123


Để ôn luyện sâu con kiến thức, những em cần tích cực giải các bài tập vào sách giáo khoa và sách bài tập từ đó tìm ra cách thức giải hay cho các dạng toán, chuẩn bị tốt cho các kì thi sắp đến tới. Dưới đấy là hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 5 trang 122, 123 Thể tích hình lập phương từ đội ngũ chuyên gia giàu tởm nghiệm share miễn phí, cung cấp các em ôn luyện hiệu quả. Mời những em học sinh cùng quý thầy cô xem thêm dưới đây.

Thể tích hình lập phương 

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 5): 

Viết số đo phù hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

Áp dụng những công thức:

- diện tích một khía cạnh = cạnh × cạnh.

- diện tích s toàn phần = diện tích s một mặt × 6.

- Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải:

Diện tích một khía cạnh là:

600 : 6 = 100 (dm2)

Vì 100 = 10 x 10 cần cạnh hình lập phương lâu năm 10dm

Thể tích hình lập phương là:

10 x 10 x 10 = 1000(dm3) hay 1m3.

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 5): 

Một khối kim mô hình lập phương bao gồm cạnh là 0,75m. Từng đề - xi – mét khối kim loại khối lượng 15kg. Hỏi khổi kim loại đó khối lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

Phương pháp giải

- Tính thể tích khối kim loại ta lấy cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân với cạnh.

- Đổi thể tích vừa tìm được sang đơn vị chức năng đề-xi-mét khối.

- Tính cân nặng của khối sắt kẽm kim loại ta lấy trọng lượng của từng đề-xi-mét khối sắt kẽm kim loại nhân với thể tích khối sắt kẽm kim loại (với đơn vị chức năng đề-xi-mét khối).

Lời giải:

Thể tích khối sắt kẽm kim loại đó là:

0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 (m3)

0,421875 m3 = 421,875 dm3

Khối kim loại đó cân nặng nặng:

15 x 421, 875 = 6328,125 (kg)

Đáp số: 6328,125kg

Bài 3 (trang 123 SGK Toán 5): 

Một hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 8cm, chiều rộng lớn 7 cm và độ cao 9 cm. Một hình lập phương tất cả cạnh bởi trung bình cộng của ba form size của hình vỏ hộp chữ nhật trên . Tính:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật

b) Thể tích hình lập phương

Phương pháp giải

- Tính độ dài cạnh hình lập phương = (chiều lâu năm + chiều rộng lớn + chiều cao) : 3

- Tính thể tích hình hộp chữ nhật : V= a × b × c, trong số ấy a, b, c ba kích thước của hình hộp chữ nhật.

- Tính thể tích hình lập phương: V = a × a × a, trong các số đó a là độ lâu năm cạnh hình lập phương.

Lời giải:

a, Thể tích hình hộp chữ nhật là:

8 x 7 x 9 = 504 (cm3)

b, Cạnh hình lập phương dài:

(8 + 7 + 9)/3 = 8 (cm)

Vậy thể tích hình lập phương là:

8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

Đáp số: a, 504cm3 và b, 512cm3

►►Tải miễn phí hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 5 trang 122, 123 Thể tích hình lập phương tệp tin word, pdf trên đường link dưới đây:

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho những em học sinh và quý thầy cô giáo xem thêm và so sánh đáp án chủ yếu xác.

Xem thêm: Giải Bài 151 Trang 61 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 61 Sgk Toán 6 Tập 2

►Ngoài ra các em học viên và thầy cô có thể xem thêm nhiều tư liệu hữu ích cung cấp ôn luyện thi môn toán như đề bình chọn học kì, 1 tiết, 15 phút trên lớp, lý giải giải sách giáo khoa, sách bài bác tập được update liên tục tại chăm trang của chúng tôi.