- Chọn bài -Hình tam giácDiện tích hình tam giácLuyện tập trang 88Luyện tập phổ biến trang 89Hình thangDiện tích hình thangLuyện tập trang 94Luyện tập chung trang 95Hình tròn. Đường trònChu vi hình trònLuyện tập trang 99Diện tích hình trònLuyện tập trang 100Luyện tập bình thường trang 100Giới thiệu biểu thiết bị hình quạtLuyện tập về tính chất diện tíchLuyện tập về tính diện tích (tiếp theo)Luyện tập thông thường trang 106Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phươngDiện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtLuyện tập trang 110Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phươngLuyện tập trang 112Luyện tập tầm thường trang 113Thể tích của một hìnhXăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiMét khốiLuyện tập trang 119Thể tích hình hộp chữ nhậtThể tích hình lập phươngLuyện tập phổ biến trang 123Luyện tập phổ biến trang 124Giới thiệu hình trụ. Reviews hình cầuLuyện tập chung trang 127Luyện tập phổ biến trang 128


Bạn đang xem: Thể tích hình lập phương lớp 5

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 5: trên đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: trên đây

Sách giải toán 5 Thể tích hình lập phương giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 5 để giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận phải chăng và thích hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 5): Viết số đo thích hợp vào ô trống:

*

Lời giải:

Tính ra nháp rồi điền kết quả vào bảng. Chẳng hạn, ngơi nghỉ cột cuối:

Diện tích một mặt là:

600 : 6 = 100 (dm2)

Vì 100 = 10 x 10 yêu cầu cạnh hình lập phương dài 10dm

Thể tích hình lập phương là:

10 x 10 x 10 = 1000(dm3) hay 1m3.

*

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 5): Một khối kim loại hình lập phương tất cả cạnh là 0,75m. Từng đề – xi – mét khối kim loại cân nặng 15kg. Hỏi khổi kim loại đó trọng lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

Lời giải:

Thể tích khối kim loại đó là:

0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 (m3)

0,421875 m3 = 421,875 dm3

Khối kim loại đó cân nặng:

15 x 421, 875 = 6328,125 (kg)

Đáp số: 6328,125kg

Bài 3 (trang 123 SGK Toán 5): Một hình vỏ hộp chữ nhật có chiều lâu năm 8cm, chiều rộng lớn 7 centimet và chiều cao 9 cm.

Xem thêm: Dịch Vụ Sip Trunking Là Gì ? Cách Đấu Nối Vào Tổng Đài Ip Nguyên Lý Hoạt Động Trong Call Center

Một hình lập phương tất cả cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình vỏ hộp chữ nhật trên . Tính:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật