Hình hộp chữ nhật là trong những hình thường gặp mặt trong thực tế và vào Toán học? Vậy phương pháp tính thể tích khối hộp chữ nhật như vậy nào? công thức tính diện tích s hình hộp chữ nhật ra sao. Mời các bạn hãy thuộc johnadamshs.net theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên để biết được toàn bộ kiến thức về Thể tích hình hộp chữ nhật nhé.

Bạn đang xem: Thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là một trong hình trong không gian 3 chiều, trong số đó mọi khía cạnh của nó hồ hết là hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, với 12 cạnh. Nếu gọi 2 mặt bất cứ đối diện nhau là phương diện đáy, thì 4 mặt sót lại mà mặt bên của hình hộp chữ nhật.


2. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bằng tích của chiều lâu năm nhân chiều rộng nhân độ cao của hình.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không gian mà hình chiếm, được xem bằng tích của diện tích đáy cùng chiều cao:

V = a x b x h

Trong đó:

V là thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.a là chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.h là chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

3. Diện tích hình hộp chữ nhật

- diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật:

*

- diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật:

*

Trong đó:

S là diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậta là chiều dài hình hộp chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.h là chiều cao hình hộp chữ nhật.

- nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp hình hộp chữ nhật:

*

4. Công việc tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật bất kì, chúng ta cần khẳng định các đại lượng tất cả trong phương pháp tính. Ví dụ, bạn có nhu cầu tính thể tích đựng nước của một cái hồ nước có làm nên hộp chữ nhật, các bạn cần thực hiện quá trình sau:

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật bất kì, chúng ta cần xác minh các đại lượng bao gồm trong công thức tính. Ví dụ, bạn có nhu cầu tính thể tích cất nước của một cái hồ nước có hình trạng hộp chữ nhật, các bạn cần thực hiện công việc sau:

Áp Dụng: Tính thể tích nước có thể chứa trong đầm nước (trên hình)

a. Xác minh chiều dài của hình hộp chữ nhật

Chiều dài là cạnh nhiều năm nhất của phương diện phẳng hình chữ nhật nằm phía trên hoặc phía bên dưới của hình hộp chữ nhật. Bạn có thể dùng thước dây nhằm đo cạnh nhiều năm nhất của mặt hồ nước, ví dụ: chiều lâu năm = 5 m.

b. Xác định chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều rộng là cạnh ngắn nhất của phương diện phẳng hình chữ nhật nằm trên hay bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Chúng ta có thể dùng thước dây nhằm đo cạnh ngắn độc nhất vô nhị của mặt hồ nước, ví dụ: chiều rộng lớn = 3 m.

c. Xác định chiều cao của hình hộp chữ nhật


Chiều cao là cạnh đứng vuông góc với chiều dài với chiều rộng của hình hợp chữ nhật. Chúng ta có thể do độ cao của hồ nước bằng thước dây, ví dụ: chiều cao = 1,5 m.

d. Tính tích số của ba đơn vị chức năng chiều dài, chiều rộng và chiều cao.

Bạn hoàn toàn có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng, chiều lâu năm và chiều cao tùy ý, ko cần quan tâm đến thứ tự trước, sau. Áp dụng cách làm tính thể tích hình hộp chữ nhật cho hồ nước trên, ta có:

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận: hồ nước nước hoàn toàn có thể chứa được thể tích nước là 22,5 (m3).

5. Lấy ví dụ tính thể tích khối hộp chữ nhật

Bài 1: Hình hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 8 m, chiều rộng lớn 5 m và chiều cao 6 m. Tính đường chéo cánh của hình hộp chữ nhật.

Giải:

Đường chéo cánh của khối vỏ hộp chữ nhật là:

*

Bài 2:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ gồm chiều lâu năm cạnh lòng là 7 cm, chiều rộng cạnh lòng là 3 cm, độ cao cạnh đáy là 6 cm. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Lời giải:

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là V = abh

Ta hoàn toàn có thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là: V = 7.3.6 = 126 cm³

Bài 3: Một hồ cất nước có kiểu dáng hộp chữ nhật có thể tích là 3000 m3, chiều rộng là 10 m và chiều cao của hồ là 12 m. Tính chiều nhiều năm của hồ.

Giải:

Chiều dài của hồ đựng nước là:

*

Bài 4: Cho hình hộp chữ nhật với chiều dài là 2,5cm, chiều rộng lớn là 1,8 centimet và độ cao là 2cm. Hãy tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đó đó.

Xem thêm: Tiệm Cận Đứng Là Gì - Tiệm Cận Đứng Của Đồ Thị Hàm Số


Giải:

Theo đề bài xích cho thì a = 2,5; b = 1,8 với h= 2. Bởi vậy khi áp dụng các công thức tính ta đã có:

Thể hình hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = 2.1,8.2,5 = 9 (cm3)

Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.2.(2,5 + 1,8) = 17,2 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2ab = 17,2 + 2.2,5.1,8 = 26,2 (cm2)

6. Bài tập trắc nghiệm thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 1: mang lại hình lập phương có diện tích 1 mặt bên 36cm2. Tính thể tích của hình lập phương?

A. 216cm 3B. 144cm 3C. 125cm 3D.108cm 3

Câu 2: diện tích s toàn phần của hình lập phương là 294 cm2. Tính thể tích của nó?

A. 300cm 3B. 343 cm 3C. 280cm 3D. 320 centimet 3

Câu 3: mang lại hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng?

A. CC" ⊥ (AA"B"B)B. A"D" ⊥ (BCC"B")C. DC ⊥ (ADD"A")D. CD ⊥ (A"B"C"D")

Câu 4: mang lại hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ có AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình hộp là 240cm3. Tính AA’

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 5: mang lại hình lập phương rất có thể tích là: 64cm3. Tính diện tích 1 khía cạnh của hình lập phương?

A. 16cm 2B. 8cm 2C. 12cm 2D. 64cm 2

Câu 6: cho hình lập phương có những cạnh có độ nhiều năm là 5cm. Thể tích của hình lập phương đó là?

A. 100 cm 3B.125/3 centimet 3C. 125 cm 3 D. 115 centimet 3

Câu 7: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Lựa chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau:

A. ( ABCD ) ⊥ ( A"B"C"D" )B. ( ADD"A" ) ⊥ ( BCC"B" )
C. ( ABB"A" ) ⊥ ( BCC"B" )D. ( ABB"A" ) ⊥ ( CDD"C" )

Câu 8: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ gồm AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình vỏ hộp là 240cm3. Tính AA’.

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 9: mang lại hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có diện tích s đáy SABCD = 24cm2 và rất có thể tích V = 84 cm3. độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm độ nhiều năm là?

A. H = 5cmB. H = 3,5cmC. H = 4cmD. H = 2cm

Chia sẻ bởi: Hồng Linh
johnadamshs.net