b) Cho tía điểm(A, , B, , C) trên trang giấy với một thước thẳng (không chia khoảng). Phải kiểm tra thế nào để biết được ba điểm này có thẳng hàng hay không?
Bạn đang xem: Tại sao không nói hai điểm thẳng hàng

a)

Qua hai điểm bao giờ cũng vẽ được một mặt đường thẳng nên ta ko nói"Hai điểm trực tiếp hàng"

Chẳng hạn con đường thẳng qua nhì điểm(A, , B)như hình

*

b)

Cách kiểm tra ba điểm(A, , B, , C)có thẳng sản phẩm không:

Đặt cạnh thước trải qua hai điểm, ví dụ điển hình (B, , C). Ví như (A) nằm trên mép thước thì ba đặc điểm đó thẳng hàng, trái lại thì ba đặc điểm đó không thẳng hàng.

*


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 3: Đường thẳng đi qua hai điểm khác • Giải bài xích 15 trang 109 - SGK Toán lớp 6 tập 1 quan tiền sát... • Giải bài bác 16 trang 109 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) tại sao không nói "Hai... • Giải bài xích 17 trang 109 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Lấy bốn điểm(A,... • Giải bài xích 18 trang 109 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Lấy tư điểm(M,... • Giải bài xích 19 trang 109 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Vẽ hình(22) vào... • Giải bài đôi mươi trang 109 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Vẽ hình theo các cách... • Giải bài xích 21 trang 110 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Xem...


Xem thêm: Orientation Là Gì? Định Nghĩa Orientation Là Gì? ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học